Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Університет продовжує активно й результативно працювати в дистанційному режимі

Університет продовжує активно й результативно працювати в дистанційному режимі

    28 травня 2020 року в НПУ імені М.П. Драгоманова відбулась онлайн-нарада ректорату. Ректор університету Віктор Андрущенко зазначив, що протягом карантину університет активно продовжує працювати в дистанційному режимі: на факультетах проводяться не лише лекційні та семінарські заняття у форматі онлайн, але й Дні відкритих дверей, міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, флешмоби та акції, приурочені до певних свят.


narada 1

narada 2

narada 3

    Про організацію освітнього процесу на факультетах більш детально розповіли їх декани, зокрема професор Володимир Борисович Євтух, декан  факультету соціально-економічної освіти, відзначив, що викладачі розробили методичне забезпечення для дистанційної роботи зі студентами, тестові завдання, творчі кейси та творчі завдання для екзаменаційної сесії та підсумкової атестації, провели спеціальну онлайн-лекцію для студентів факультету  «Концепція інноваційних знань та освітніх комунікацій в нових соціально-біологічних умовах». Кафедра соціології та публічних комунікацій провела соціологічне дослідження серед студентства «Студенти факультету соціально-економічної освіти в умовах карантину» для вивчення їх життя під час карантину та пропозицій з покращення дистанційного навчання й роботи факультету.  Крім цього, факультетська «Школа Social лідерства-Student» провела Літню програму «Професійне зростання майбутніх соціальних працівників», де навчання та дискусії проходили за напрямами: залучення до неформального онлайн-навчання; проєктний вимір проблем соціальної роботи; інноваційні підходи до професійної діяльності соціального працівника; методи та технології зростання лідерського потенціалу студентів; інноваційно-орієнтовані технології в сучасній вітчизняній практиці соціальної роботи та ін. На факультеті провели пленарне онлайн-засідання студентської звітно-наукової конференції “Освіта і наука-2020”. Під керівництвом викладачів кафедр студенти підготували доповіді на секційні онлайн-засідання та тези до конференції, які були включені до наукового збірника. Була проведена також зустріч студентів із ректором Едітою Садовською та проректором Томошем Куком з Вищої Лінгвістичної Школи м. Ченстохова (Польща) стосовно програми «Подвійний диплом».  Під час карантину викладачі продовжували займатись науковою діяльністю, результатом чого стала підготовка до друку кількох монографій, зокрема «Впровадження соціальних проектів для роботи з вразливими категоріями населення в Україні та Польщі», «Актуальні проблеми економічної системи України в умовах трансформаційних перетворень»,  «Іммігранти у контексті етнонаціональних процесів в українському соціальному просторі» та серії статей, поданих до друку у фахові наукові видання, а також у видання, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of science, у зарубіжні видання Польщі, Іспанії, Великої  Британії.

narada 4

   Декан факультету педагогіки і психології професор Тарас Олексійович Олефіренко наголосив на тому, що невід’ємною частиною сучасного життя є Інтернет, оскільки більшість інформації черпається нині саме звідти, а в умовах, в яких опинилося людство у зв’язку з пандемією, й поготів. Тому було активізовано роботу над оновленням (й технічним, й інформаційним) сайту, створенням сторінки у фейсбуці, щоб студенти та викладачі мали можливість оперативно отримувати необхідну інформацію. Особлива увага була приділена наповненості, структурованості й актуальності представленої інформації. Для студентів було створено ресурс «Дистанційний кабінет», у якому розмістили 756 додатків до робочих програм дисциплін з урахуванням умов дистанційного навчання відповідно до навчального розкладу й навантаження викладачів, для науково-педагогічного складу – опубліковано «Відеоуроки та інструкції з організації дистанційного навчання для викладачів факультету» з матеріалами про роботу в програмному середовищі Moodlе, про створення електронних освітніх ресурсів, про користування корпоративним обліковим записом і корпоративною поштою. Було проведено в онлайн форматі День відкритих дверей. Створено YouTube-канал, де вже розміщено 20 відеопрезентацій кафедр факультету та відеоуроки для студентів і викладачів, а також інформаційний бот-помічник в Telegram для майбутніх абітурієнтів. Студенти факультету в цей період  відзначились і своїми науковими здобутками у всеукраїнських конкурсах наукових робіт, Міжнародному творчому конкурсі дітей і молоді «TOGETHER FOR FUTURE» (Чехія), Міжнародному конкурсі творчих робіт «Погляд молоді» (Польща). Розуміючи складну психологічну обстановку в суспільстві, було створено Консультативну групу для надання психологічної допомоги в умовах подолання пандемії коронавірусу. Протягом травня під час святкування Днів науки викладачі були активно задіяні  у проведенні й участі кількох наукових конференцій всеукраїнського та міжнародного рівнів завдяки електронним засобам з транслюванням на фейсбук та ютуб, зокрема звітно-наукової студентської конференції «Освіта і наука – 2020», VII Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Науковий простір студента: пошуки і знахідки», Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми психології розвитку особистості», Форуму сімейної психології (до Міжнародного дня сім’ї). Студенти  факультету в межах Всеукраїнського фестивалю «Play Fest–2020» підготували матеріали до проєкту виставки-конкурсу «Успіх». На факультеті активно продовжується робота зі студентами, крім навчання, студенство було задіяно у підтримці медіапростору факультету, збору інформації з актуальних освітніх новин, налагодженні комунікації між здобувачами освіти  й викладачами та допомозі студентам, які залишилися в гуртожитках.

narada 5

    Професор Микола Вікторович Працьовитий, декан фізико-математичного факультету зазначив, що діяльність факультету у період карантину неперервно тривала: співробітники деканату організовували, координували та контролювали навчальний процес у дистанційному режимі (створювали рекомендації до реалізації навчального процесу в дистанційному режимі; готували документацію для проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації, замовлення документів про освіту; організовували й контролювали роботу з ліквідації академічної заборгованості), викладачі кафедри в дистанційному режимі забезпечували неперервний навчальний процес (проводили онлайн-заняття за розкладом, здійснювали систематичний контроль виконання студентами індивідуальних навчальних завдань, проводили індивідуальні та групові консультації зі студентами, які пишуть наукові роботи та ін.), займались науковою, науково-організаційною, науково-методичною роботою, підготовкою дидактичного забезпечення навчального процесу. Було проведено онлайн-конференцію для студентів «Освіта та наука 2020». Факультет був співорганізатором кількох наукових конференцій: ІХ Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з математики, V Міжнародної науково-практичної конференції «Відкриті еволюціонуючі системи», Міжнародної онлайн-конференції «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу», ІІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу». Систематично проводились засідання наукових семінарів, зокрема семінару з фрактального аналізу (засідання відбуваються на платформі Zoom щочетверга о 15.30 – 17.30). Викладачі факультету займались підготовкою і подачею робіт до наукових журналів, що входять наукометричних баз Scopus, Web of Science та Сopernicus. Серед студентів є призери Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Математика». Також підготовлено до друку і розміщено на сайті факультету щорічний збірник студентських наукових робіт «Студентські фізико-математичні етюди». Крім цього, викладачі факультету працювали в міністерських робочих групах по підготовці стандартів для НУШ; секціях науково-методичної ради та ін.

narada 6

    Декан факультету фізичного виховання, спорту і здоровʼя професор Олексій Валерійович Тимошенко стосовно організації дистанційної роботи на факультеті зазначив, що за період карантину викладачами кафедр було оновлено фонд лекційних та практичних занять з професійно орієнтованих дисциплін, підготовлено навчально-методичне забезпечення для дистанційних курсів з предметів у системі управління електронними курсами Moodle та прикріплено їх до електронного розкладу, розміщеного на сайті факультету. Продовжують систематично вестися електронні журнали, модульний та підсумковий контроль навчальних досягнень; проведено онлайн-консультації стосовно підсумкового контролю з дисциплін весняного семестру, педагогічної практики 2 і 3 курсу та курсових робіт. Удосконалено освітньо-професійні програми зі спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт» і 227 «Фізична терапія, ерготерапія». На постійній основі проводяться оnline-консультації щодо написання магістерських робіт та студентської наукової діяльності, результатом чого є підготовка тез для студентської звітно-наукової конференції «Освіта та наука – 2020». Викладачами факультету підготовлено до друку навчальні посібники й статі у фахові видання, що входять до міжнародних науково-метричних баз Scopus і WOS. На постійній основі проводиться онлайн-консультування аспірантів, здійснено рецензування й експертизи дисертаційних робіт. Доценти факультету взяли участь у роботі комісії з розробки державних стандартів загальної середньої освіти (освітня галузь «Фізична культура» для учнів 5-9 класів), у науково-освітніх вебінарах та семінарах «Дієтологічний, фармакологічний та психологічний супровід підготовки спортсменів», «Найважливіше про гроші і інвестиції. Помилки, які дорого коштують» та ін. Проводиться онлайн профорієнтаційна робота з учнями шкіл-майбутніми абітурієнтами, створено рекламні відеоролики та відео-буклети про факультет.

narada 7

    Нині ж деканати факультетів готуються до проведення державної підсумкової атестації, виготовлення додатків до диплома,  ведеться робота над збором анкет випускників для підготовки дипломів та багато ін.

Пресслужба університету

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter