Головна / НАУКА / Докторантура

356zRotfe A

 

 Докторантура

У 1988 році на базі Київського державного педагогічного університету імені О.М. Горького була відкрита докторантура з 13 спеціальностей, де навчалося 13 кандидатів наук.

Зараз в університеті успішно продовжує свою роботу докторантура з 8 галузей наук за

12 спеціальностями, де навчається 35 докторантів.

pachka

Документи, що подаються для вступу в докторантуру на конкурсній основі:

 • заява, підписана завідувачем кафедри, на яку особа вступає за конкурсом;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та з автобіографією, завірений гербовою печаткою установи за основним місцем роботи;
 • розгорнутий план докторської дисертації;
 • наукова доповідь (до 50 стор.) з теми докторської дисертації;
 • список опублікованих робіт;
 • відбитки основних наукових праць (монографія, підручник, навчальний посібник, статті, брошури та ін.);
 • копія диплома про вищу освіту;
 • копія диплома кандидата наук;
 • копія атестата доцента (за наявності);
 • клопотання з місця роботи про прийом до докторантури;
 • витяг із протоколу із зазначенням номеру протоколу засідання кафедри НПУ імені М.П. Драгоманова, яка приймає особу на навчання в докторантуру;
 • довідка з податкової інспекції (копія ідентифікаційного коду);
 • перша сторінка паспорта + сторінка з пропискою;
 • довідка про доходи з місця роботи за останні 2-3 місяці з інформацією про середньомісячну заробітну плату.

Заяви та документи до докторантури подаються особисто з 26 серпня 2022 по 15 вересня 2022 року.

Зразок                                       

 

                                                                                                                                            Заява на ім՚я ректора університету (написана власноруч)

                                                                                                                                             

Ректору

                                                                                                                                              Національного педагогічного

                                                                                                                                                                                              університету імені М.П. Драгоманова

академіку НАПН України,

доктору філософських наук, професору

В.П. Андрущенку

(Прізвище, ім՚я, по батькові, місце роботи здобувача)

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі для вступу до докторантури за спеціальністю (вказати спеціальність).

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                Дата                                                                                                   Підпис

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               Підпис завідувача кафедри

                                                                                                                                                                                                (Не заперечую)

 

 

                                                   Адреса університету:

                                                   01601, Київ-30, вул. Пирогова, 9, кім. 245

                                                   тел. 234-37-80 

 

Шановні науковці, запрошуємо навчатися в докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

за спеціальностями

№ п/п

Шифр наукової спеціальності

Назва наукової спеціальності

1.

011

Освітні, педагогічні науки

2.

014

 Середня освіта
(за спеціалізаціями)

3.

015

Професійна освіта

4.

016

Спеціальна освіта

5.

031

Релігієзнавство

6.

032

Історія та археологія

7.

033

Філософія

8.

034

Культурологія

9.

035

Філологія

10.

041

Богослов’я

11.

052

Політологія

12.

053

Психологія

 

Індивідуальний план роботи докторанта