Головна / НАУКА / Спеціалізовані ради

На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів"      № 607 від 15.07.2020 щодо змін, що вносяться до Порядку присудження наукових ступенів засідання спеціалізованих вчених рад щодо захисту дисертаційних робіт в університеті будуть відбуватися згідно із наказом ректора  

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

13.00.07 – теорія і методика виховання 

13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)

13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)

13.00.02 – теорія та методика музичного навчання

13.00.02 – теорія та методика навчання (образотворче мистецтво)

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

23.00.03 – політична культура та ідеологія

13.00.02 – теорія та методика навчання ( фізична культура, основи здоров’я)

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури

09.00.10 - філософія освіти

13.00.02 - теорія та методика навчання технологій

13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти 

09.00.11 – релігієзнавство

09.00.14 – богослов`я

13.00.03 - корекційна педагогіка 

10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика

 

 

 

13.00.05 – соціальна педагогіка

13.00.07 – теорія та методика виховання

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

09.00.05 – історія філософії

10.01.01 – українська література

10.01.02 – російська література