Головна / НАУКА / Наукові збірники

Журнал Methods of Functional Analysis and Topology (MFAT), заснований Ю. М. Березанським та Ю. Г. Кондратьєвим у 1995 році, є рецензованим журналом, що публікує оригінальні статті та огляди з методів функціонального аналізу і топології та їх застосування до проблем сучасної математичної фізики.

Журнал Interdisciplinary Studies of Complex Systems (ISCS) = Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем (МДСС), заснований В. П. Андрущенком та Ю. Г. Кондратьєвим у 2012 році, є рецензованим журналом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї з усiх областей теорiї складних систем для розвитку взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн.

     З 2004 року в Університеті за ініціативи ректора академіка В. П. Андрущенка та проректора з наукової роботи професора Г. І. Волинки започатковано видання Наукових часописів, що складається з 22 серій за напрямками – біологічні, географічні, історичні, економічні, педагогічні, політичні, психологічні, фізико-математичні, фізична культура і спорт, філологічні, філософські та юридичні науки, де викладачі мають змогу представити свої наукові здобутки.

 

Збірник наукових праць «НАУКОВІ ЗАПИСКИ» започатковано у 1939 році в Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

Концепція журналу базується на багатоплановому науковому та філософському висвітленні актуальних проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі соціальної педагогіки, психології, соціології, політології, філософії та культурології. Видання розраховано на вчених гуманітарного напрямку, аспірантів та докторантів, студентів та здобувачів.