Головна / НАУКА / Наукові збірники / Наукові збірники

Наукові збірники

Журнал Methods of Functional Analysis and Topology (MFAT), заснований Ю. М. Березанським та Ю. Г. Кондратьєвим у 1995 році, є рецензованим журналом, що публікує оригінальні статті та огляди з методів функціонального аналізу і топології та їх застосування до проблем сучасної математичної фізики.

Журнал Interdisciplinary Studies of Complex Systems (ISCS) = Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем (МДСС), заснований В. П. Андрущенком та Ю. Г. Кондратьєвим у 2012 році, є рецензованим журналом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї з усiх областей теорiї складних систем для розвитку взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн.

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter