Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Людина і штучний інтелект: перспективи і небезпеки

Людина і штучний інтелект: перспективи і небезпеки

Міжнародна конференція кафедри культурології та філософської антропології НПУ імені М. П. Драгоманова та її наукової лабораторії стала доволі резонансною в Україні та за кордоном.

21 та 22 травня 2020 р. кафедра культурології та філософської антропології і лабораторія метаантропологічних досліджень НПУ імені М.П. Драгоманова  провели в онлайн-режимі VІI Міжнародну науково-практичну конференцію на «ЛЮДИНА І ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: виміри філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики. Підхід філософської антропології  як метаантропології».

На початку конференції вітальні слова, які надихнули учасників, сказали Григорій Торбін – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Іван Дробот – доктор історичних наук, професор, декан Факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Тарас Олефіренко – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Конференцію відкрив Назіп Хамітов – відомий в Україні та за кордоном філософ й психоаналітик, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Президент Асоціації Філософського Мистецтва. Його доповідь на тему: «Метаантропологія як теорія подолання егоцентризму виду «Homo sapiens»: спільна еволюція людини як носія природного інтелекту та істоти зі штучним інтелектом» викликала жваву дискусію. Світлана Крилова – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Віце-президент Асоціації Філософського Мистецтва» виступила з доповіддю «Де межа, за якою суб’єкта штучного інтелекту можна вважати особистістю? (Підхід культурної метаантропології й андрогін-аналізу)». Ваня Ангелова – член Академії наук Болгарії, професор Великотирнівського університету імені Святих Кирила та Мефодія (Болгарія), член Болгарської Спілки письменників та Всесвітньої федерації поетів “Poetas del Mundo” продемонструвала філософсько-художню образність у своєму виступі  «Діалог: реальний та віртуальний виміри». Теоретичну глибину й аргументованість в осмисленні проблематики показала Сільвія Мінєва – доктор філософії, професор, професор кафедри логіки, етики та естетики Софійського університету імені К. Охридського, член Асоціації Філософського Мистецтва, (Болгарія, Софія), тема її висупу  «Homo Technicus сьогодні: між варварством та транс-гуманізмом». Цікавим був виступ «Штучний інтелект як імітація пізнання біології глобального розуму» Віктора Самохвалова – доктора медичних наук, професор, клініка Душевного здоров’я (Прага, Чехія).

Привернула увагу доповідь «Про соціально-антропологічну природу штучного інтелекту» Іллі Девтерова – доктора філософських наук, професора кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет ім. Ігоря Сікорського». Змістовно виступила Тетяна Ліпіна – докторантка кафедри релігієзнавства Євразійського національного університету імені Л.Н. Гумільова (Нур-Султан, Казахстан) з темою «Релігія та штучний интелект: від просвітницьких практик до створення Бога?»

Цікаві думки висловив Сейфаддин Рзаев – доктор філологічних наук, професор, завідуючий відділу міфології Інституту фольклору Національної академії наук Азербайджану (Баку), доповідь якого називалася «Погляд на концепт «штучний інтелект» в контексті релігійно-міфологічних поглядів».

Володимир Калуга – доктор філософських наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України «Штучний інтелект як модератор буття буденної людини: ймовірні перспективи»; Євгенія Більченко – доктор  культурології, доцент, професор кафедри культурології та філософської антропології «Штучний інтелект і пустота: діджитальна культура очима скептика». Евристично цікаві думки озвучили Ольга Добродум – доктор філософських наук, професор, кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Віталій Матвєєв – доктор філософських наук, професор кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Радутний Олександр – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого та багато інших науковців.

З технічних причин не змогли виступити, але були з нами Віктор Вашкевич – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Ярослав Любивий – доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г. Сковороди НАН України, Микола Козловець доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені І. Франка та інші колеги, Марина Препотенська – доктор філософських наук, професор кафедри філософії НТУУ «КПІ» імені І. Сікорського та інші колеги з України та зарубіжжя.

В межах конференції надзвичайно цікавим виявився круглий стіл «ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДЯНОГО В ЛЮДИНІ В ЕПОХУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: МОЖЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ ФАНТАСТИКИ». Учасники проаналізували архетипові фантастичні твори ХХ-ХХI століття, в яких ставиться проблема моральної і екзистенціальної взаємодії людини і «сильного» штучного інтелекту.  Дискусію вдало направляли Назіп Хамітов та Світлана Крилова, в якій прийняли участь Євгенії Більченко, Лариса Гармаш, Ольга Добродум, Віталій Матвєєв, зарубіжні колеги. Креативність виявили аспіранти і магістранти кафедри кафедри культурології та філософської антропології спеціалізацій «Філософська антропологія та психоаналіз» і «Філософська публіцистика, філософське мистецтво і арт-терапія»

Важливо, що учасники конференції знайшли спільну мову на основі принципів гуманізму й людиноцентризму, які були поєднані з прагненням подолати «егоцентризм виду «Homo sapiens» – в методологічних координатах філософської антропології як метаантропології – теорії буденного, граничного й метаграничного (позамежного) буття людини, а також теорії взаємодії людини як носія природного інтелекту та су’бєкта штучного інтелекту. Даний підхід відкриває принципово нові обрії для міждисциплінарного осягнення проблеми штучного інтелекту, який з позиції метаантропології повинен  не просто програмуватися, а виховуватися у партнерській взаємодії з людиною.

Далі буде, приєднуйтесь, колеги!

Юлія Юхимик – доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології та філософської антропології НПУ імені М.П. Драгоманова

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter