Головна / НОВИНИ / Оголошення / Загальноунівеситетські / ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

Підвищення енергоефективності у навчальних будівлях Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова у м.Києві (підпроект в рамках проекту Вища освіта України)

 ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

    Капітальний ремонт навчального корпусу по вул. Освіти 6, гуртожитку по вул. Освіти 6А, навчальної та офісної будівлі по вул. Пирогова 9, навчальних корпусів по вул. Тургенівська 8/14 та Спортивного комплексу по вул. Тургенівська 3-9

 

    Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупки для цього проекту, яке було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупки (https://www.nefco.org) 11 Липня 2019.

   Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова надалі – «Замовник», у якості Бенефіціара частини кредиту, позиченого у Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) державою Україна, представленою Міністерством фінансів України та Міністерством освіти та науки України, має намір використати фінансування на оплату витрат по проекту Підвищення енергоефективності у навчальних будівлях Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова у м.Києві (підпроект в рамках проекту «Вища освіта України»).

    Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання таких контракту(ів), що фінансуватиметься коштами НЕФКО:

  • Лот DNPU-L1.1: Капітальний ремонт навчального корпусу по вул. Освіти 6 
  • Лот DNPU-L1.2: Капітальний ремонт гуртожитку по вул. Освіти 6а
  • Лот DNPU-L1.3: Капітальний ремонт навчальної та офісної будівлі по вул. Пирогова 9, навчальних корпусів по вул. Тургенівська 8/14 та Спортивного комплексу по вул. Тургенівська 3-9

    Тендери запрошуються для одного або більше лотів. Ціна кожного лоту має бути надана окремо. Учасники тендеру, що претендують на більше ніж один лот можуть пропонувати знижки і ці знижки будуть розглянуті при порівнянні тендерів.

    Тендери щодо контрактів, які фінансуються НЕФКО, є відкритими для фірм з будь-якої країни.

    Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

a) Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом останніх 3 (трьох) років перевищив:

- для Лоту DNPU-L1.1: 800 000 євро в еквіваленті;

- для Лоту DNPU-L1.2: 700 000 євро в еквіваленті:

- для Лоту DNPU-L1.3: 5 000 000 євро в еквіваленті.

   У випадку, якщо учасник тендеру приймає участь у більш ніж одному лоті, середній річний оборот за останні 3 (три) роки повинен перевищувати загальну суму, встановлену для відповідних лотів.

b) Досвід виконання підрядником щонайменше 5 (п’яти) контрактів за останні 5 (років), із сумарною вартістю не менше:

- для Лоту DNPU-L1.1: 1 500 000 євро;

- для Лоту DNPU-L1.2: 1 500 000 євро;

- для Лоту DNPU-L1.3: 2 500 000 євро.

    Усі надані контракти повинні бути успішно та в суттєвому обсязі виконані та мають бути подібними за обсягом запропонованих учасником Устаткування та Пов'язаних Робіт.

   У випадку, коли учасник тендеру подає заявку на більш ніж один лот, загальна вартість усіх 5-ти контрактів повинна бути не меншою від загальної вартості, встановленої для відповідних лотів вище.

c) У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти вищезазначеним вимогам пунктів (а) та (б) щонайменше на 60%; 

d) Учасник тендеру зможе виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;

e) Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності відповідно до чинного законодавства;

f) у випадках, коли Учасник тендеру пропонує за Контрактом свої послуги з постачання устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від виробника на постачання устаткування у країні Замовника.

   Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру документи будуть негайно відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS Word, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізню доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде переважати.

   Всі тендери мають подаватись із декларацією про гарантування тендеру, форма якої приведена у тендерному документі.

   Тендери повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 13:00, 12 травня 2020, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

    Реєстр потенційних учасників тендеру, котрі придбали тендерні документи, може бути переглянутий за адресою, вказаною нижче.

     Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Дмитро Порощук

Секретар тендерного комітету

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

01030, Україна, Київ, вул. Пирогова 9

Телефон: +38 (044)234 99 41, (044)239 30 04; (044)234 11 08

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дата: 13 березня 2020

Питання та відповіді

Доповнення до тендерних документів 

Питання та відповіді №2

INVITATION FOR TENDERS

Ukraine

Energy Efficiency Improvement of Educational Buildings of the Dragomanov National Pedagogical University in Kyiv

(sub-project under the Ukraine Higher Education Project)

INVITATION FOR TENDERS

Major repair of the educational building in Osvity, 6, dormitory in Osvity, 6A, educational and office building, 9, Pyrogova st. Educational buildings on Turgenivska street Nos 8/14 , and Sports center on Turgenivska No. 3-9.

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the Procurement Notices section of NEFCO’s website (https://www.nefco.org) on 11th of July 2019.

Dragomanov National Pedagogical University hereinafter referred to as “the Employer”, as beneficiary of the proceeds of a loan borrowed from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) by the state of Ukraine, represented by the Ministry of Finance of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine, intends to use the funding towards the cost of Energy Efficiency Improvement of Educational Buildings of the Dragomanov National Pedagogical University in Kyiv (a sub-project under the Ukraine Higher Education Project).

The Employer now invites sealed tenders from Contractors for the following contracts to be funded from part of the proceeds of the financing:

• Lot DNPU-L1.1: Major repair of the educational building in Osvity, 6

• Lot DNPU-L1.2: Major repair of the dormitory in Osvity, 6A.

• Lot DNPU-L1.3: Major repair of educational and office building on Pyrogova st, 9, Educational buildings on Turgenivska street Nos 8/14 , and Sports center on Turgenivska No. 3-9

Tenders are invited for one or more lots. Each lot must be priced separately. Tenders for more than one lot may offer discounts and such discounts will be considered in the comparison of tenders.

Tendering for contracts that are to be financed with the proceeds of NEFCO financing is open to firms from any country.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

a) the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s Average annual turnover over the last 3 (three) years exceeded:

- for Lot DNPU-L1.1: EUR 800 000 equivalent;

- for Lot DNPU-L1.2: EUR 700 000 equivalent:

- for Lot DNPU-L1.3: EUR 5 000 000 equivalent.

In case of a tenderer bidding for more than one Lot, average annual turnover over the last 3 (three) years shall exceed the total value set for the respective Lots above;

b) Experience as Contractor, in at least 5 (five) contracts within the last 5 (five) years, with a cumulative value of at least:

- for Lot DNPU-L1.1: EURO 1 500 000;

- for Lot DNPU-L1.2: EURO 1 500 000;

- for Lot DNPU-L1.3: EURO 2 500 000.

All submitted contracts must be successfully and substantially completed and must be similar to the scope of the proposed Plant and Related Works in terms of type and scope of plant and works.

In case of a tenderer bidding for more than one Lot, the total value of all 5 contracts shall be not less than the total value set for the respective Lots above.

c) In case of a tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 60% compliance with the requirements (a) and (b) above.

d) the Tenderer will be able to carry out warranty obligations;

e) the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;

f) in the case of a Tenderer offering to supply plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to supply the plants in the Purchaser’s country.

Upon receiving a written request from prospective Tenderer, the documents will be promptly dispatched electronically in PDF and MS Word format, however, no liability can be accepted for their non-delivery or late delivery. In case of discrepancies between the PDF and Word versions of the document, the PDF version shall prevail.

All tenders must be accompanied by a Tender-Securing Declaration, whose form is provided in the Tender Document.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 13:00 P.M. May, 12, 2020, at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

A register of potential tenderers who have purchased the tender documents may be inspected at the address below.

Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the following office:

Dmytro Poroschuk,

Secretary of Tender Committee of the Dragomanov National Pedagogical University

Pyrogova street, 9, Kyiv, Ukraine, 01030

Tel.: +38 (044)234 99 41, (044)239 30 04; (044)234 11 08

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Date: March, 13 2020

Questions and answers

Amendment of the Tender Documents

Questions and answers #2

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter