Головна / НОВИНИ / Оголошення / Загальноунівеситетські / Про зміни до Українського правопису від спеціалістів НПУ імені М.П. Драгоманова

Про зміни до Українського правопису від спеціалістів НПУ імені М.П. Драгоманова

   Кабінет Міністрів 22 травня 2019 року схвалив нову редакцію Українського правопису, яка замінить версію 1992 року. З цього приводу вирішили поспілкуватися зі спеціалістами НПУ імені М.П. Драгоманова і дізнатися їх погляд на нові зміни і вплив нового правопису на життя українського суспільства. Своїми думками поділилася професорка, завідувачка кафедри культури української мови нашого університету Світлана Володимирівна Шевчук.

 

– Доброго дня! Пані Світлано, з 3 червня почав діяти новий Український правопис. Скажіть, будь ласка, чим зумовлені ці зміни?

– Найперше, нова редакція українського правопису має на меті стабілізувати, унормувати строкату, а подеколи хаотичну мовну практику, наприклад, уживання літери ґ, передавання буквосполуки ck у запозиченнях тощо. По-друге, реформування українського правопису ‒ це відновлення національно втрачених рис, нав’язаного уподібнення до російської ортографічної практики, позаяк розрізнювальні ознаки української та російської мов було сховано правописом. По-третє, це спрощення правопису, вилучення застарілих явищ.

Чи погоджуєтеся Ви з думкою І. Огієнка: «У культурного свідомого народу-нації не провадиться більшої боротьби за правопис: цю справу спокійно вирішують учені та уряд, а громадянство приймає урядовий правопис»?

‒ Так, погоджуюся. Відтермінування нагальних правописних змін пов’язано із  заполітизацією цього питання, боротьбою  протилежних позицій щодо української правописної ідентичності. Саме тому, на мою думку, зміни у чинному українському правописі ми повинні сприйняти як нагальну потребу часу, як свідчення національного поступу та самобутнього розвитку нашої мови. А державні, освітні установи повинні сприяти реалізації цих змін через просвітницьку діяльність.

Чого саме стосуються зміни?

– Зміни  можна обʼєднати у дві групи: зміни в написанні слів і варіативні доповнення до чинної норми. Здебільшого вони стосуються слів іншомовного походження. Проте докладніше про зміни можна буде дізнатися на спецкурсах, зорганізованих для працівників університету, та на заняттях з дисципліни «Нова редакція українського правопису», яку буде, сподіваємося, введено до навчальних планів усіх факультетів як для бакалаврів, так і для магістрів. Це важливо, бо незабаром студенти підуть до школи на практику або ж працювати на місці вчителя.

Які зміни, внесені до українського правопису, все-таки спростили його?

– Творці нової редакції орієнтувалися на специфіку історичної й діалектної основи української мови, на мовну практику українського письменства та перекладачів. Спрощено написання пів з іменниками, менше стало дефісів у запозичених словах та ін.

Як Ви вважаєте, чи легко будуть  впроваджуватися запропоновані зміни до чинного українського правопису?

‒ Хочу одразу наголосити на тому, що в кожній країні, де  здійснювалось реформування, воно здійснювалося з великими труднощами. Часто цей процес  розтягався у часі, завершувався без очікуваних сподівань із поверненням або до старої традиції, або паралельним функціонуванням старої та нової ортографічної практики, що часто призводило до правописного хаосу. Маю надію, що у нас цього не станеться. І реформа правопису поверне нас у нормальний, науковий, національно наповнений мовосвіт. Ми маємо скористатися можливістю позбутися чужої форми, що встигла часом спотворити і сам зміст.

Яке майбутнє, на Вашу думку, нової редакції українського правопису на тлі ортографічних змін?

– Правописна комісія повернула до життя низку особливостей «харківського» правопису 1928 року. Лише за умови вільного володіння сучасними нормами української мови студенти зможуть презентувати себе як фахівці та обійняти омріяні посади, а це можливо внаслідок вивчення цих змін на практичних заняттях з відповідної дисципліни. Усім бажаю успіхів у вивченні правописних норм.

  Дякую за приємну бесіду! Розмову вела Тетяна Урись.

Прес-служба університету

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter