Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Збори трудових колективів факультетів

Збори трудових колективів факультетів

     23-24 вересня 2020 року в НПУ імені М.П. Драгоманова відбулися засідання Зборів трудових колективів факультетів української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, педагогіки і психології та фізичного виховання, спорту і здоров’я. На порядку денному – рекомендація кандидатури на посаду декана відповідного факультету. Модераторами зборів було обрано голів профспілкової організації факультетів.

     На факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка всі шість кафедр рекомендували кандидатуру Анатолія Васильовича Висоцького, мовознавця, доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника освіти.

zbory tryd kol zast

   Анатолій Васильович відзвітувавши за попередню каденцію про досягнення і перемоги факультету, представив програму його розвитку на найближчий час. Зокрема, перспективними видаються підготовка для студентів Китайської Народної Республіки освітньої програми (для магістрів-філологів), створення умов та сприяння викладачам у публікації в наукометричних базах Scopus або Web of Science, проведення Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, української літератури, методики навчання української  та літератури, видавничої справи та редагування на базі факультету, участь у Всеукраїнському русі захисту та поширення української мови та багато ін.

zbory tryd kol 1

zbory tryd kol 2

zbory tryd kol 3

zbory tryd kol 6zbory tryd kol 7zbory tryd kol 9

     Шляхом відкритого голосування одноголосним рішенням трудового колективу було обрано на вакантну посаду декана факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка та надано ректорові університету В.П. Андрущенку рекомендацію на призначення доктора філологічних наук, професора Висоцького Анатолія Васильовича.

     На факультеті  педагогіки і психології  всі дев’ять кафедр рекомендували кандидатуру кандидата педагогічних наук, професора Тараса Олексійовича Олефіренка.

     Тарас Олексійович представив власну програму з подальшого розвитку факультету на найближчі 5 років. Опираючись на потужний потенціал факультетського колективу, який постійно розробляє, вдосконалює та впроваджує сучасні й інноваційні методики в освітній процес закладів освіти не лише на регіональному рівні, а й на всіх теренах України та за її межами, з орієнтацією на державну та університетську політику сталого розвитку (академічні доброчесність, мобільність та свободу, студентоцентрований підхід у навчанні та інноваційне освітнє середовище), у плані розвитку факультету – запровадження підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освітньої галузі різними освітніми напрямами й освітніми програмами, посилення міжнародної співпраці для реалізації академічної мобільності студентів та викладачів, участь в грантових освітніх проектах, створення нового наукового видання «Освітній науковий простір: теорія і практика» з внесенням його до «категорії Б» та міжнародних науко метричних баз даних, оновлення матеріально-технічної бази факультету та створення нових науково-навчальних центрів та лабораторій.

zbory tryd kol 17zbory tryd kol 10

zbory tryd kol 11

zbory tryd kol 12zbory tryd kol 13zbory tryd kol 14zbory tryd kol 15zbory tryd kol 16zbory tryd kol 23      Одноголосним рішенням трудового колективу було обрано на вакантну посаду декана факультету педагогіки і психології кандидата педагогічних наук, професора Олефіренка Тараса Олексійовича та надано ректорові університету В.П. Андрущенку рекомендацію на його призначення. 

zbory tryd kol 18

zbory tryd kol 19

     Збори трудового колективу факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я провели 24 вересня 2020 року. Шляхом відкритого голосування одноголосно було обрано на вакантну посаду декана факультету доктора педагогічних наук, професора Тимошенка Олексія Валерійовича та надано ректорові університету рекомендацію на його призначення.

zbory tryd kol 21zbory tryd kol 20

Пресслужба університету

 

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter