Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Вітаємо переможців конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій співробітників НПУ імені М.П. Драгоманова

Вітаємо переможців конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій співробітників НПУ імені М.П. Драгоманова

   У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбувся перший конкурс підручників, навчальних посібників та монографій співробітників університету, що були опубліковані протягом 2016-2020 календарних років.

 

   За рішенням конкурсної комісії до участі у конкурсі було допущено 14 видань (4 відхилено як такі, що не дотримані всіх умов конкурсу).

   У жовтні комісія конкурсу провела підсумкове засідання, на якому визначила переможців конкурсу. Отож абсолютну перемогу та відповідну грошову премію у конкурсі у 2021 році здобуло видання  

 

Жалдак Мирослав Іванович  Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів / М. І. Жалдак, Н. М. Кузьміна, Г. О. Михалін. - Вид. 4-те, доп. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. - 749 с. - ISBN 978-966-931-221-1

 

    Дипломом та грошовою премією за друге місце нагороджено видання

 

Журба М. А. Піднесене і земне: релігійні громади етнічних меншин в умовах комуністичного режиму в Україні (20 - 20-і рр. ХХ ст.) / М. А. Журба, М. П. Жолоб ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Вінниця : ТОВ "Твори", 2019. - 307 с. ISBN 978-966-949-083-4

 

    Третє місце та відповідну грошову премію розділили між собою аж 4 видання:

 

Андрусишин, Богдан Іванович. На шляху до свободи: вибрані праці : нариси з історії української державності та права : до 60-річчя від дня народження / Богдан Іванович Андрусишин. - Київ : Людмила, 2020. - 699, [1] с. ISBN 978-617-7828-30-2

 

Гібридна війна і журналістика. Проблеми інформаційної безпеки : навчальний посібник / за заг. ред. В. О. Жадька ; ред.-упор. : О. І. Харитоненко, Ю. С. Полтавець. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 356 с. ISBN 978-966-931-181-8

 

Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору: монографія / за ред. д-ра психолог. н., проф. Синьової Є. П., д-ра мед. н., проф. Рикова С. О. та авторів. - Київ : Кафедра, 2017. - 316 с. ISBN 978-617-7301-43-0

 

Тарасун, В. В. Аутологія: теорія і практика : підручник / В. В. Тарасун – Київ : «Вадекс», 2018. – 590 с. ISBN 978-966-9725-41-7; Тарасун, В. В. Основи теорії і практики логодидактики: підручник для вищих навчальних закладів / В. В. Тарасун ; МОН України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : «Каравела», 2017. – 316 с. ISBN 978-996-222-3991-2; Тарасун В. В. Нейробіологія розвитку і навчання дитини. Теорія і практика аутології. Основи психосоматики : мультимедійний супровід навчальних дисциплін : навчально-методичний посібник / В. В. Тарасун. – Київ : Книга-плюс, 2017. – 304 c. ISBN 978-966-460-096-2

 

   Крім того, 8 видань були відзначено грамотами за участь у конкурсі, зокрема:

 

Струтинська О. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до навчання освітньої робототехніки в закладах середньої освіти : монографія / О. В. Струтинська ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020.  ISBN 978-966-931-219-8

 

Франчук В. М. Методика навчання інформатичних дисциплін в педагогічних університетах з використанням веб-орієнтованих систем : монографія / Франчук Василь Михайлович. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. ISBN 978-966-931-232-7

 

Токарчук, О. В. Розвиток державно-правових учень представниками української еміграції (1920-1930-і рр.) : монографія / О. В. Токарчук. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 477 с. ISBN 978-966-931-186-3

 

Супрун Д. М. Модернізація змісту професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти : монографія / Д. М. Супрун. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 492 с. ISBN 978-966-931-200-6

 

Левченко, Ю. І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941–1944 рр. : монографія / Ю. І. Левченко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 402 c. ISBN 978-966-931-144-3

 

Мартиненко І. В. Особливості комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення : монографія / І. В. Мартиненко. - Київ : ДІА, 2016. - 304 с.

 

Загальна фізика. Спеціальний фізичний практикум [Текст] : навчальний посібник / М. І. Шут [та ін.] ; [Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - 189 с. ; 20 см. - ISBN 978-966-931-117-7

 

Єгорова, О. І. Позашкільна освіта : міжнародний досвід і кращі практики громадянського виховання дітей і молоді / О. І. Єгорова, О. В. Биковська. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 148 с. ISBN 978-966-680-834-2

 

Вітаємо науковців Драгоманівського університету зі здобуттям чергової перемогти й визнання! Бажаємо подальших наукових звершень  і досягнень!

 

konkurs

Пресслужба університету

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter