Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Відбувся вебінар для освітян «Місце й особливості вивчення етики в Новій українській школі»

Відбувся вебінар для освітян «Місце й особливості вивчення етики в Новій українській школі»

    Реформа Нової української школи активно реалізується в Україні і плавно переходить до середньої школи. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова активно залучений до формування навчально-методичного супроводу реалізації цієї концепції.

    4 лютого 2021 року заступник декана з наукової роботи, професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти історико-філософського факультету Тетяна Мелещенко та доцент цієї ж кафедри Тамара Бакка спільно з колегами – доцентом кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Олександром Желібою, учителем історії та правознавства Харківської спеціалізованої школи № 80 Євгеном Ашортіа та видавництвом «Оріон» провели для освітян вебінар «Місце й особливості вивчення етики в Новій українській школі».

 

   etyka

    Спікери вебінару є авторами модельної навчальної програми «Етика» 5-6 клас та підручника «Етика» 5 клас для НУШ. Під час вебінару освітянській спільноті було презентовано 4 ключові питання щодо викладання етики у 5 класах НУШ:

  1. Чому? Мета вивчення етики і її місце у межах здоров’язбережувальної галузі. Вимоги державного стандарту до курсу та їх реалізація у модельній програмі. Особливості модельної програми з етики для 5 класу. Нормативне поле вивчення дисципліни.
  2. Про що? Зміст курсу відповідно до програми. Логіка викладення матеріалу.
  3. Як? Які методи, технології, підходи пропонуються для викладення змісту і реалізації програмних результатів.
  4. Як і що оцінювати? Особливості оцінювання світоглядного курсу, формувальне оцінювання, критерії оцінювання.

etyka 1

   «Етика» 5 клас є світоглядним курсом, що за державним стандартом віднесений до здоров’язбережувальної галузі. Але цей курс тісно пов’язаний з громадянською та історичною галуззю і спрямований на формування компетентностей, необхідних для міжособистісної взаємодії, співжиття, спілкування, співпраці у суспільстві. Передбачає виховання загальнолюдських та національних цінностей, морально-етичної поведінки, поваги до прав людини та утвердження культури демократії.

etyka 2

    Зміст курсу «Етика» у 5 класі має особистісне спрямування і направлена на формування моральних поглядів які регулюють поведінку людей у суспільстві. Основне завдання – навчити чинити правильно, гідно і справедливо.

    Презентований підручник містить 4 основні розділи-бесіди:

1) моральні норми і цінності, основна ідея – розкрити унікальність людини, норми і правила поведінки та співжиття; 

2) людські чесноти, основна ідея – сформувати розуміння людських чеснот й усвідомлення совісті як внутрішнього регулятора моралі;

3) людина серед людей, основна ідея – розкрити моральні основи співжиття в родині, школі, суспільстві;

4) культура спілкування, основна ідея – продемонструвати цінність, моральні норми та правила спілкування.

etyka 4

   Контент підручника спрямований на формування цінностей людини, практичних рецептів на щодень, які можна використовувати і відточувати у щоденній поведінці. Зміст підручника є сучасним, зрозумілим дітям цієї вікової категорії, містить навчальні кейси, які спираються на ситуації з реального життя, усну народну та літературну творчість, фільми, мультфільми, описують сучасних реальних людей. Також зміст включає симбіоз психології, філософії, соціології, літератури, мови, громадянської освіти тощо.

    Виклад матеріалу здійснено з урахуванням діяльнісного підходу та має проблемно-пошуковий характер. Всі теми і параграфи подані у вигляді запитань, на які учні шукають відповіді у процесі уроку.

    Методичний апарат є різноманітним, містить низку рубрик та різні типи і варіанти завдань. Завдання можна виконувати самостійно, у парах, групах, всі разом.

etyka 3

    Ще однією фішкою підручника і курсу є формувальне оцінювання, яке має на меті формувати позитивну самооцінку, мотивувати, надихати, заохочувати до діалогу, діагностувати сфери покращення та зони росту, виміряти емоційну атмосферу, моніторити процес навчання, спостерігати за навчальним поступом групи та кожного учня й кожної учениці.

   Курс максимально практичний, спрямований не стільки на засвоєння матеріалу, скільки на його осмислення і реалізацію на практиці, на занурення і адаптацію до життя, на розвиток компетентностей задекларованих у «Рамці компетентностей» Ради Європи.

   Лейтмотив підручника – все у цьому світі тримається на любові, а етика – це і є любов, тож все тримається саме ній. Чим більше буде любові, тим кращим буде світ! Тому потрібно вивчати етику, щоб вона була у практиці щодня!

Пресслужба університету

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter