Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Вчена рада НПУ імені М.П. Драгоманова 26.11.20 р.

Вчена рада НПУ імені М.П. Драгоманова 26.11.20 р.

    26 листопада 2020 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбулось онлайнове засідання Вченої ради. На порядку денному було розглянуто питання про сприяння розвитку студентського самоврядування в університеті та про стратегію розвитку неперервної педагогічної освіти на базі НПУ.

vch rada 1

vch rada 2

vch rada zast

   Стосовно підтримки діяльності студентського самоврядування в НПУ доповідав  проректор з навчально-методичної роботи гуманітарних факультетів Ігор Георгійович Вєтров, який зазначив, що протягом 2019-2020 н. р. Центр молодіжної політики та соціальних комунікацій, Центр культури та мистецтв, Центр студентського спорту та Студентським профкомом допомагали органам студентського самоврядування (Студентському парламенту та НТСА імені Г. Волинки) у створенні умов самореалізації молоді в інтересах особистості, суспільства і держави. Студентський актив розглядається керівництвом університету насамперед як партнер, що діє в цілях найбільш чіткої організації навчально-виховного процесу, активізації студентського життя, здійснення зв'язку між адміністрацією та студентами, а також організатором і ініціатором численних суспільно значущих заходів на факультетах і в гуртожитках університету.

   Ігор Георгійович зауважив, що протягом жовтня-листопада 2020 року відбулися вибори представників органів студентського самоврядування та представників з числа студентів, які обираються шляхом прямих таємних виборів. Особливістю цьогорічних виборів було те, що вони пройшли в формі онлайн-голосування. Ідентифікація студентів для проведення онлайн-голосування та саме голосування здійснювалось через «особистий кабінет» системи ПС «Студент», до якої був доєднаний спеціальний модуль «Голосування». Студентська виборча комісія під керівництвом Євгена Щербака  (студента факультету спеціальної та інклюзивної освіти) забезпечила можливість та прозорість виборів у онлайн-форматі.

    Крім того, було закцентоавано увагу на тому, що сьогодні ситуація в суспільстві вимагає нових форм роботи з молоддю: проєкти, форуми, заходи, ініціативи переходять в онлайн-площину та представлені інформаційним та відеоконтентом, який розміщено на сайті університету, соціальних сторінках та на онлайн-каналах студентського самоврядування. Карантинні обмеження стали позитивною мотивацією для пошуку нових форм комунікацій – представники студентського самоврядування провели онлайн-челенджі та флешмоби, залучаючи студентство до занять спортом та наукою.

    Проректором було відмічено, що провідним напрямком роботи самоврядування залишається все ж формування у студентському середовищі громадянськості, патріотизму та наступності національних традицій. Головну  роль у цьому, як і раніше, відіграє залучення майбутніх педагогів до участі у колективах художньої самодіяльності університету. Хоча їм і доводиться працювати у дистанційних умовах, проте станом на сьогодні в 13-ти колективах художньої самодіяльності Центру культури та мистецтв задіяно понад 1000 студентів університету.

vch rada 3      vch rada 4

     «У відповідь на виклики пандемії студентське самоврядування  університету виявило високий рівень готовності та напрацьовує новий досвід, який стане у нагоді в сучасному змінному світі», – зауважив Ігор Георгійович Вєтров.

vch rada 5 vch rada 6

     Ще одним важливим питанням, якому було присвячено другу половину засідання, став розвиток неперервної педагогічної освіти в університеті, зокрема розробка його стратегії. Доповідала з цього питання голова робочої групи професор кафедри освіти дорослих Наталія Михайлівна Рідей. Пані Наталія зауважила, що однією з першочергових проблем модернізації вищої освіти в Україні є забезпечення неперервності підготовки усіх циклів цільових категорій здобувачів освіти та слухачів, а також нецільових груп з метою підвищення її якості, релевантності, вдосконалення професійного розвитку та соціальної реалізації з пролонгованою зайнятістю педагогів впродовж життя. Неперервна освіта трициклової системи організації у світі декларується як освіта впродовж життя на засадах сталого розвитку. Нині ж назріла необхідність системного аналізу якості організації неперервної підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів конкурентоспроможних на ринку праці та визначення рівня безпеки, якості, соціального та нормативно-правового захисту усіх учасників освітнього процесу.

   Робоча група встановила, що неперервна підготовка в університеті забезпечується за ліцензованими спеціальностями в усіх навчальних підрозділах; єдина система моніторингу організації освітнього процесу та систематизації результатів з урахуванням сучасних вимог не в повній мірі охоплює масштаби та поліфункціональність реалізації на факультетах університету; недостатньо розроблено організаційно-управлінські процедури та документозабезпечення (електронного врядування) адміністрування системи неперервної освіти; інформаційно-технологічне забезпечення організації неперервної підготовки потребує доукомплектування сучасними мережевими технічними засобами; науково-методичне забезпечення, що представлено в інформаційній системі, не відображає в повній мірі надбання академічної спадщини наукових шкіл НПУ імені М.П. Драгоманова (особливо методології неперервної освіти, пізнання, інноватики, експертного оцінювання релевантності).

   vch rada 7

    Відповідно було ухвалено Вченою радою інформацію голови робочої групи проф. Рідей Н.М. з питання «Про стратегію неперервної педагогічної освіти на базі НПУ імені М.П. Драгоманова» взяти до відома; результати аналізу схвалити, продовжити роботу робочої групи та визначити на факультетах відповідальних координаторів для залучення їх до збору моніторингових даних та їх опрацювання; підготувати проєкт стратегії перспектив реалізації неперервної педагогічної освіти в НПУ імені М.П.Драгоманова на підставі пропозицій деканів факультетів, а також розробити нормативне забезпечення реалізації цієї стратегії.

   vch rada 8 vch rada 9

    На закінчення засідання голова Вченої ради, ректор університету Віктор Андрущенко вкотре наголосив, щоб кожен дбав про здоров’я, пам’ятав та виконував усі протиепідемічні заходи, особливу увагу звернув на студентів, на їх навчання в дистанційному форматі, на їх стан та потреби. «Постійний моніторинг та підтримка студентства – одне із нагальних завдань у нинішніх умовах», – підкреслив Віктор Петрович.

vch rada 10

Пресслужба університету

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter