Головна / НОВИНИ / Оголошення / Загальноунівеситетські / ЗАГАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

ЗАГАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Назва проекту: Підвищення енергоефективності навчальних корпусів Національного педагогічного університету ім. Драгоманова у Києві (частина проекту Вища освіта України)
Країна: Україна
Сектор: Енергоефективність
Джерела фінансування: НЕФКО, Університет ім. Драгоманова
Закупівля: Роботи, товари та послуги
Тип повідомлення: Загальне повідомлення про закупівлю
Дата випуску: 11 липня 2019 року

Дата завершення: 11 червня 2020 року в 23:59 за київським часом
Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, м.Київ, Україна, має намір використати кредитні кошти, отримані від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на фінансування проекту, спрямованого на підвищення енергоефективності навчальних корпусів
університету, гуртожитків та спортивних об'єктів.
Цей підпроект є частиною проекту «Вища освіта в Україні» (ВОУ), метою якого є зменшення поточних витрат державних вищих навчальних закладів, що беруть участь у програмі, а також підвищення якості викладацьких, навчальних та академічних досліджувальних установ. Проект
ВОУ співфінансується Європейським інвестиційним банком (“ЄІБ”) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (“НЕФКО”) Позичальником є Україна, яку представляють Міністерство фінансів та Міністерство освіти і науки.
Інвестиційний проект, загальна кошторисна вартість якого становить 9,8 млн. євро (без урахування ПДВ), передбачає закупівлю зазначених нижче робіт, товарів та послуг для приблизно 12 будівель університету. Реалізацію проекту заплановано в чотирьох лотах. Однак, остаточна кількість лотів та будівель, що підлягають відновленню під час впровадження цього підпроекту, буде визначена на більш пізньому етапі відповідно до загальних інвестиційних витрат. В принципі, для кожної будівлі будуть реалізовані наступні заходи:
• Заміна існуючих застарілих дверей та вікон на нові та більш енергоефективні
• Теплоізоляція стін фундаменту, стелі підвалу та даху
• Відновлення систем опалення
• Модернізація системи вентиляції
• Модернізація системи освітлення, тощо.
Очікується, що тендер розпочнеться в третьому кварталі 2019 року.

Контракти, що фінансуються за рахунок кредитних коштів НЕФКО, підпорядковуватись Керівництву із закупівель НЕФКО і будуть відкриті для фірм з будь-якої країни.

Кредитні кошти НЕФКО не будуть використовуватись для будь-яких платежів особам або організаціям, а також для будь-якого імпорту товарів, якщо такий платіж або імпорт заборонено рішенням Ради Безпеки ООН, прийнятим відповідно до Розділу VII Статуту Організації Об'єднаних Націй або відповідно до закону чи офіційних правил України.
За додатковою інформацією звертатися до: Національний педагогічний університет ім. Драгоманова
Контактна особа: Євген Біденко, помічник ректора з економіки та фінансів
Тел.: +38 (044)234 99 41, (044)239 30 04, (044)234 11 08.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

Project name: Energy Efficiency Improvement of Educational Buildings of the Dragomanov National
Pedagogical University in Kyiv (part of Ukraine Higher Education Project)
Country: Ukraine
Sector: Energy Efficiency
Funding sources: NEFCO, Dragomanov University
Procurement: Works, goods and services
Notice type: General Procurement Notice
Issue date: 11 July 2019
Closing date: 11 June 2020 at 23:59 Kyiv time
The Dragomanov National Pedagogical University in Kyiv, Ukraine, intends using the proceeds of a loan from Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), towards the costs of a project aimed at improvement of energy efficiency of University’s educational buildings, dormitories, and sports facilities.
This is a sub-project of the Ukraine Higher Education (UHE) project that is aimed at reducing the running costs of participating state higher education institutions, and improving the quality of teaching, learning, and academic research facilities. The UHE project is co-financed by European Investment Bank (“EIB”) and Nordic Environment Finance Corporate (“NEFCO”). The borrower is Ukraine represented by the Ministry of Finance and the Ministry of Education and Science. The investment program, which has the total estimated cost of 9.8 MEUR (excluding VAT), will require
the procurement of the following works, goods, and services for approximately 12 university buildings. It is envisaged to implement the project in four lots. However, the final number of lots and buildings to be refurbished during implementation of this sub-project will be defined at a later stage in order to match the total investment cost. In principle for each of the buildings, it’s foreseen to implement the following
measures
 Replacement of existing obsolete doors and old windows with the new and more energy
efficient ones
 Thermal insulation of foundation walls, basement ceilings, and roofs
 Rehabilitation of heating systems
 Modernization of ventilation system
 Modernization of lighting system, etc.
Tendering is expected to begin in the third quarter of 2019.
Contracts to be financed with the proceeds of a loan from NEFCO will be subject to the NEFCO Procurement Guidelines and will be open to firms from any country.
The proceeds of the NEFCO loan will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations or under a law or official regulations of Ukraine.
For more information please contact:
Dragomanov National Pedagogical University
Contact Person: Evgeniy Bidenko, Rector’s assistant on economic and financial issues
Tel.: +38 (044)234 99 41, (044)239 30 04; (044)234 11 08
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter