Головна / НОВИНИ / Оголошення / Загальноунівеситетські / Наказ ректора від 12 жовтня 2020 р. № 276 "Про запровадження дистанційного навчання"

Наказ ректора від 12 жовтня 2020 р. № 276 "Про запровадження дистанційного навчання"

     З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції CОVID-19 та якісного виконання освітніх програм, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 р. №1/9-576 та постанови Головного державного санітарного лікаря № 50 від 22.08.2020 «Протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

НАКАЗУЮ:

 

1. З 12 жовтня 2020 року до 15 листопада 2020 року організувати освітній процес в НПУ імені М.П. Драгоманова за дистанційними технологіями навчання.

 

2. Деканам факультетів при організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання забезпечити контроль виконання графіків освітнього процесу та навчальних планів, дотримання розкладів навчальних занять та виконання студентами індивідуальних навчальних планів. Передбачити можливість перенесення обов’язкових аудиторних (лабораторних, практичних) занять для проведення в період після 15 листопада 2020 року.

3. Проректору з навчально-методичної роботи Р.М. Вернидубу забезпечити постійний моніторинг за якістю організації освітнього процесу та дотриманням вимог забезпечення якості вищої освіти.

4. Директору Центру цифрових освітніх технологій М.А. Умрик забезпечити методичний супровід та організацію роботи модераторів факультетів щодо забезпечення проведення викладачами університету навчальних занять за допомогою дистанційних технологій, відповідно до робочих програм навчальних дисциплін, затверджених в установленому порядку.

5. Начальнику Навчально-методичного центру І.С. Маркусь забезпечити організаційно-методичний супровід підготовки електронних розкладів та ведення електронних журналів успішності, контроль за дотриманням графіків освітнього процесу, виконанням навчального навантаження професорсько-викладацьким складом. 

6. Проректору з наукової роботи Г.М. Торбіну удосконалити роботу щодо проведення засідань спеціалізованих вчених рад відповідно до законодавства з дотриманням заходів санітарно-епідемічної безпеки.

7. Проректору з міжнародних зв’язків В.Г. Лавриненку, деканам факультетів забезпечити щоденний моніторинг організації навчання іноземних студентів та аспірантів.

8. Для забезпечення життєдіяльності Університету та утримання його інфраструктури роботу працівників адміністративно-господарського персоналу та інших служб організувати згідно графіків, затверджених в установленому порядку, а роботу працівників експлуатаційно-технічного відділу та автогосподарства здійснювати в штатному режимі.

9. Проректору з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи М.С. Корцю посилити контроль за щоденною санітарною обробкою приміщень Університету.

10. Директору студентського містечка Коваленку В.І. посилити пропускний режим у гуртожитках Університету, забезпечити проведення санітарно-гігієнічних заходів та моніторинг стану здоров’я мешканців. На період дистанційного навчання за студентами зберігається можливість проживати у гуртожитках Університету. Виселення студентів з гуртожитку на цей час відбувається за їх письмовими заявами згідно нормативно-правових документів та відповідно до умов договорів найму житлового приміщення гуртожитку. Повторне поселення студентів до гуртожитку проводиться на підставі рішення Комісії з поселення.

11. Проректору з перспективного розвитку та інфраструктури І.А. Гамулі посилити контроль за дотриманням пропускного режиму до корпусів та території Університету, проведенням температурного контролю і постійного медичного нагляду за станом здоров’я працівників Університету та осіб, які навчаються.

12. Начальнику Штабу цивільної оборони Університету Постолатій Т.О, як уповноваженої особи з питань запобіганню та поширенню гострої респіраторної хвороби, з метою за провадження оперативності дій щодо вжиття заходів щоденно моніторити стан та подавати інформацію про випадки захворювання.

13. На період карантину за заявами працівників надавати відпустки за власним бажанням без збереження заробітної плати, а також основну і додаткові відпустки за 2020 рік та невикористані відпустки за минулі роки.

14. Призупинити проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного, мистецько-розважального характеру в усіх корпусах, гуртожитках та на території Університету.

15. Контроль за виконання наказу покласти на проректора з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи М.С. Корця та проректора з перспективного розвитку та інфраструктури І.А. Гамулу.

 

РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ                                                                                                                                                     В.П. АНДРУЩЕНКО

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter