Головна / НОВИНИ / Оголошення / Загальноунівеситетські / На численні звернення громадськості стосовно мовної політики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова повідомляємо

На численні звернення громадськості стосовно мовної політики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова повідомляємо

    Мовна політика НПУ імені М.П. Драгоманова ґрунтується на виконанні статті 10 Конституції України, що визначає українську мову як єдину державну мову в Україні та покладає на державу обов’язок забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, зокрема в освітній галузі; Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», у якому зазначено, що володіти державною мовою та послуговуватися нею під час виконання службових обов’язків зобов’язані керівники закладів освіти всіх форм власності, педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови; а також Закону України «Про вищу освіту» та Закону України «Про фахову передвищу освіту».

   НПУ імені М.П. Драгоманова всіляко сприяє розвитку та популяризації української мови не лише в університеті та Україні, а й за її державними кордонами.

 

  Основні заходи університету, спрямовані на зміцнення державного статусу української мови

та сприяння створенню єдиного культурного простору України

   Поширення норм нової редакції Українського правопису, зокрема уведенням курсу «Український правопис: нова редакція» як вибіркової дисципліни для всіх спеціальностей університету з метою розширення функціонування літературної мови в освітній і науковій сферах та ґрунтовного засвоєння норм сучасної української літературної мови.

    Робота атестаційної комісії для осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

   Поповнення фондів Наукової бібліотеки НПУ імені М.П.Драгоманова словниками, довідниками, методичними посібниками із сучасної української мови та забезпечено служби університету такими виданнями.

  Видання словників, укладених студентами, зокрема словника «Українська професійна термінологія», з метою формування у студентів професійних умінь і навичок укладання глосаріїв.

  Забезпечено безперервність роботи мовної школи для вчителів та викладачів української мови з метою підвищення рівня володіння усною та писемною формами української мови.

  Запроваджено щорічний конкурс студентських науково-дослідних робіт з української мови з метою популяризації української наукової мови серед студентської молоді.

  Щорічна участь у Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, у міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика та Всеукраїнському диктанті національної єдності.

   Проведення міжнародних та всеукраїнських мовних наукових конференцій, зокрема «Українська мова у контексті глобалізаційних процесів: історія, сучасний стан та перспективи», «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні та світі».

    Запроваджено курс «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» із підсумковою формою контролю державним екзаменом на всіх факультетах університету.

   Запроваджено викладання курсу «Українська наукова мова» для аспірантів усіх напрямів підготовки науково-педагогічних кадрів університету з метою вдосконалення теоретичних знань та практичних навичок використання української мови в науковому на науково-методичному вжитку.

    Створено інформаційний портал «Українська мова у світовому інформаційному просторі».

    Проведення щорічних університетських декад української мови.

   Створено відеопроєкт викладачів та студентів факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка «Відчувай українську».

   Заплановано запровадження в університеті постійного семінару «Говорімо українською правильно».

   Популяризація українськомовного контенту Національного педагогічного університету в Інтернет-просторі.

   Постійні зустрічі та майстер-класи з українськими письменниками (В. Шклярем, І.Роздобудько, С.Пантюком, І.Андрусяком, О.Ірванцем, І.Малковичем, М.Кідруком та ін.), журналістами (О.Панютою, Д.Феденко, Н.Щукою, В.Карп’яком, О.Слабоспицьким, П.Подобєдом та ін.), науковцями та громадськими діячами (П.Гриценком, К.Городенською, Й. Зісельсом, С.Приваловою, Ю.Віцько та ін.), спільні перегляди український фільмів з обговоренням, зокрема документального фільму про мову «Соловей співає. Доки голос має», із метою поглибленого вивчення та популяризації української культури.

    Активна співпраця з патріотичною громадською організацією «Спілка української молоді в Україні», відділом національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України.

   Розвиток комп’ютерного забезпечення українськомовного сегменту в міжнародному освітньому середовищі Moodle.

   Стажування в закладах освіти Угорщини, Словаччини, Казахстану, Азербайджану, Естонії, Польщі, Німеччини.

   Залучення студентів-україністів Сегедського університету (Угорщина) до навчального середовища Moodle НПУ імені М.П.Драгоманова.

   Участь викладачів університету в Програмі співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Словацької Республіки  в галузі освіти, зокрема залучення викладачів української мови до роботи на філологічному факультеті Університету імені Костянтина Філософа в м. Нітра.

  Центри україністики з ініціативи університету відкриті в Пряшівському університеті (Словаччина), в Сегедському науковому університеті (Угорщина) Лісабонському університеті (Португалія).

   Університет ініціював також вивчення української мови методом дистанційного навчання з отриманням відповідного сертифіката як представниками української діаспори, так і всіма зацікавленими громадянами інших країн, зокрема громадян Федеративної Республіки Бразилія українського походження. НПУ імені М.П.Драгоманова уже відкрив на території далекої Бразилії центри дистанційного навчання української мови у містах Курітіба, Прудентополіс та Іраті. З 18 березня 2017 року запрацювали навчальні центри у містах Курітіба-Супрас, Каскавел, Ріо Азул, Ріо-Гранде-до-Сул. Онлайн-курси з викладання української мови забезпечує кафедра інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін, а заняття ведуть викладачі кафедр факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка.

Проректор з навчально-методичної роботи,

професор Роман Вернидуб

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter