СУМУЄМО…

26 лютого 2021 року на вісімдесят третьому році життя відійшов у засвіти доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, академік Академії педагогічних наук України Мирослав Іванович Жалдак.

Zhaldak

     Народився він в сім'ї вчителів 15 серпня 1937 року в селі Лазірки Полтавської області. Закінчив школу в с. Тарандинці і в 1954 році вступив до Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка на механіко-математичний факультет, отримавши кваліфікацію математика-обчислювача. В 1960 році повернувся до м. Києва і був зарахований на посаду асистента кафедри вищої математики Київського вищого інженерного радіотехнічного училища військ протиповітряної оборони, вступив до заочної аспірантури при кафедрі вищої математики Київського державного інституту харчової промисловості. В 1962 році був переведений до стаціонарної аспірантури при кафедрі математичного аналізу Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

    Через два роки закінчив аспірантуру і був зарахований молодшим науковим співробітником електронно-обчислювальної лабораторії при кафедрі математичного аналізу, а на початку 1965 р. був переведений на посаду асистента кафедри вищої математики, навесні захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

    З 1968 по 1970 роки працював заступником декана фізико-математичного факультету. З 1970 р. — доцент кафедри вищої математики, з 1980 р. — завідувач цієї ж кафедри. В 1989 році був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки.

    В 1990 році М. І. Жалдак захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. В 1991 р. отримав звання професора. За рік був обраний членом-кореспондентом, а в 1995 р. дійсним членом Академії педагогічних наук України.

    У 2008 році був призначений директором Інституту інформатики, у 2011 році був обраний його Почесним директором, а згодом Заслуженим професором НПУ імені М.П. Драгоманова та завідувачем кафедри теоретичних основ інформатики.

     Мирослав Іванович — фахівець у галузі обчислювальної математики, методики навчання інформатики та математики в загальноосвітній школі і вищих педагогічних навчальних закладах. Досліджував проблеми формування інформаційної культури майбутнього вчителя, змісту навчання інформатики в школі, створення й використання комп'ютерно орієнтованих дидактичних засобів навчання математики. Під його керівництвом захистилось 40 кандидатських дисертацій та близько 20 докторських. Автор понад 300 наукових робіт, серед яких понад 50 книг і посібників.

     Відмінник освіти України, нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2010 р.), Медаллю «Григорій Сковорода» (2012 р.), Золотою медаллю «Михайло Петрович Драгоманов 1841—1895 рр.» (2012 р.) та ін.

      Колектив НПУ імені М.П. Драгоманова висловлює щирі співчуття рідним і друзям Мирослава Івановича.

      Вічна пам'ять та спокій його душі!

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter