Головна / УНІВЕРСИТЕТ / Міжнародне співробітництво / Міжнародний хаб професійного розвитку НПУ імені М.П. Драгоманова

Координатор курсу: Матусевич Т.В. Старт програми – Початок навчання по мірі комплектування груп

Тривалість

Короткий опис/зміст курсу

Цільова аудиторія

7 днів, 45 год.(1,5 кредит и)

Метою курсу є ознайомлення з теорією та практикою інтернаціоналізації досліджень.

Даний курс спрямований на вивчення  міжнародного дослідницького дискурсу та наліз впливу глобалізації на дослідницьку політику та практику. Слухачі дізнаються про поширені зразки міжнародних стратегічних дослідницьких партнерств, глобальні інститути, міжнародні програми досліджень, що виникли у відповідь на виклики глобалізації. Основні теми курсу: основи міжнародного менеджменту досліджень (загальний огляд), правові основи інтернаціоналізації досліджень, показники інтернаціоналізації для науково - дослідних інститутів, міжнародний стратегічний менеджмент досліджень, стратегії глобалізації досліджень в освітніх науках, дискусії, проблеми та дилеми сучасного міжнародного менеджменту досліджень, особисте лідерство в міжнародних дослідженнях тощо.

викладачі, аспіранти, науковці

Зареєструватись

Координатор курсу: Коновалова М.В.  Старт програми – Початок навчання по мірі комплектування груп

Тривалість

Короткий опис/зміст курсу

Цільова аудиторія

5 днів, 30 год.(1 кредит)

Мета курсу - мотивувати вчителів, керівників шкіл, шкільних управлінців розвивати нові медіаосвітні компетентності та імплементувати набуті знання до навчального процесу.

Курс орієнтований на надання вчителям знань та навичок, необхідних для безпечної навігації в цифровому середовищі:

- розуміння таких цифрових явищ, як ненависні промови, кібербуллінг, фейкові новини, інформаційна безпека, критична медіаграмотність, кібер гігієна тощо;

- знаходження шляхів інтеграції цифрової грамотності до навчальної програми;

- шляхи формування позитивного іміджу закладу освіти, використовуючи відкриті ресурси; 

- розуміння сучасних трендів використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі; - вивчення світового та вітчизняного досвіду медіаосвіти.

вчителі ЗОШ

викладачі ЗВО

Зареєструватись

Координатор курсу: Коновалова М.В. Початок навчання по мірі комплектування груп

Тривалість

Короткий опис/зміст курсу

Цільова аудиторія

5 днів, 30 год. (1 кредит)

Мета курсу: розвиток практичних навичок впровадження та сприйняття змін для формування дієвої державної служби, здатної динамічно орієнтуватися на глобальні трансформаційні процеси і пріоритети інноваційного розвитку

Державні службовці,

посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад

Координатор курсу: Коновалова М.В. Старт програми – Початок навчання по мірі комплектування груп

Тривалість

Короткий опис/зміст курсу

Цільова аудиторія

5 днів, 30 год. (1 кредит)

Мета програми: розглянути основні характеристики лідерства як компетенції державних службовців, необхідних для ефективного керівництва; визначити пріоритетні напрями управління людськими ресурсами на державній службі та комунікаціями, які відповідають вимогам часу і сучасним уявленням про ефективні управлінські підходи; сформувати теоретичні знання та практичних навичок використання сучасного проєктного підходу в державній службі.

Державні службовці,

посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад

Сторінка 4 із 4