Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Демократія та освіта: викладання та навчання демократії в початковій школі та педагогічній освіті», яка проводиться в рамках спільного проекту факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова факультету гуманітарних, спортивних та педагогічних наук університету Південно-Східної Норвегії «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині»

Назва проєкту: «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті»
Координатор: Університет імені Масарика (м. Брно, Чехія)
Період реалізації: 2019-2022
Опис проєкту: спрямований на посилення можливостей працівників середнього менеджменту та викладачів українських університетів, що готують майбутніх вчителів. Протягом проєкту відбудеться 5 інтенсивних тижневих вишколи у м. Брно, які будуть присвячені актуальним темам вищої освіти: підготовка педагога у 21 столітті, внутрішня оцінка вищих навчальних закладів, інтернаціоналізація університетів та підготовка й участь у міжнародних проєктах, а також темам, що відповідають актуальним інтересам учасників.

Назва проєкту: “Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині”
Координатор: Університетський коледж південно-східної Норвегії (факультет математичної та природничої освіти)
Номер реєстрації: CPEA-LT-2017/10037
Період реалізації: 2018-2022
 підвищити якість педагогічної освіти Україні, Норвегії та Палестини через розвиток демократичної культури викладання. Проєкт передбачає аналіз найкращих практик впровадження демократичної культури в освіту та розробку навчальних планів, програм та курсів підвищення кваліфікації як викладачів вищої школи, так і вчителів початкової школи.

Назва проєкту: "Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: Європейські студії"
Координатор: НПУ імені М.П. Драгоманова
Період реалізації: 1/09/2017-31/08/2020
Опис проєкту: розробка нових курсів у галузі дослідження європейської соціальної згуртованості, враховуючи розробку методології та методів дослідження та викладання теоретичного та практичного матеріалу; проведення міжвузівської підготовки; розробка удосконалення програми професійної майстерності для лідерів громадянської спільноти та керівників державних адміністрацій.

Назва проєкту: Жан Моне Проєкт «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку»

Координатор: НПУ імені М.П. Драгоманова
Період реалізації: 30/10/2020 - 29/10/2021

Опис проєкту: Проект спрямований на дослідження основних питань європейських студій стосовно цінностей ЄС та способу їх впровадження в українську освітню систему (насамперед у сфері вищої освіти) для сталого розвитку громадянського суспільства.

Одним з основних напрямків та довгострокових наслідків проекту є збільшення практичного поширення цінностей ЄС у вищих навчальних закладах шляхом обговорення та підвищення обізнаності щодо цінностей, розвитку людського потенціалу на основі цінностей, збільшення різноманітності та інклюзії всередині спільнот ЗВО, передача цієї практики, а також  корпоративна соціальна відповідальність та соціальна залученість закладів вищої освіти у громаді, регіоні, державі для спільного сталого розвитку та підтримки реформ. Проєкт передбачає навчальні візити та низку заходів із поширення європейських цінностей в системі вищої освіти та в громадянському суспільстві: конференцію та літню школу, які включають проведення тренінгів та воркшопів від європейських експертів проєкту з університету Генуї (Італія) та Університету Жиліна (Словаччина).

Назва проєкту: Кафедра Жана Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»

Координатор: НПУ імені М.П. Драгоманова
Період реалізації: 30.10.2020 р.  – 29.10.2023

Опис проєкту:  На сьогодні зростає розуміння необхідності активного сприяння європейській інтеграції та дослідженням ЄС, а також потреби розбудови мереж з колегами в Україні та за кордоном. Тому основна мета проекту є надзвичайно актуальної для України.

Для поглибленого викладання Європейських студій, особливо в країнах-партнерах, проєктом передбачено:

- навчання студентів тих спеціальностей, які не вивчають спеціально європейські проблеми (управління, інклюзивна педагогіка, управління сільським господарством тощо), залучати молоде покоління дослідників.

- проведення спільних веб-конференцій та \ або круглого столу для освітян з України та ЄС (Італія, Бельгія та ін.), що дадуть змогу українським освітянам та менеджерам освіти отримати професійний досвід у галузі соціальних інновацій в освіті (солідарність, інклюзія, освіта, заснована на цінностях і громаді задля оновлення вищої педагогічної системи в Україні та відповідно громадянського суспільства. Також внутрішні експерти з ЄС (Італія) проведуть вебінар на тему європейської освітньої політики у сфері соціальних інновацій та інклюзії, що допоможе поділитися досвідом Італії щодо функціонування у впровадженні європейських принципів та стандартів інклюзії та загальних цінностей у системі вищої освіти.

 

1. Національний Педагогічний університет імені М. П. Драгоманова є активним суб'єктом європейського освітнього простору. Свідченням цього є понад 70 угод про співробітництво, які уклав університет з провідними вищими навчальними закладами і науковими центрами.

2. Викладачі НПУ імені М. П. Драгоманова беруть активну участь в різноманітних міжнародних конференціях, симпозіумах, літніх школах, «круглих столах» і інших наукових і науково-практичних заходах. Кожного місяця в університеті проходить 2 – 3 міжнародні конференції, або семінари.

3. Щороку понад 200 викладачів та студентів університету проходять стажування в зарубіжних партнерських вузах, освітніх і дослідницьких центрах.

4. На сьогодні в університеті виконується близько 30 міжнародних проектів.

5. Підтвердженням зростаючого авторитету НПУ імені М. П. Драгоманова на міжнародній освітянській ниві є тенденція щорічного збільшення кількості іноземних студентів. На сьогодні у нас навчається  понад 400 іноземних студентів із 26 країн світу.

Свідченням міжнародного визнання університету стало:

Прийняття університету індивідуальним членом Європейської Асоціації університетів, Міжнародної Асоціації університетів, Євроазійської Асоціації університетів;

Нагородження університету міжнародною нагородою „Європейська якість”, згідно рішення Вченої Ради Міжнародного університету м. Відня (Австрія) спільно з Номінаційним Комітетом Європейської Бізнес Асамблеї (м. Оксфорд, Велика Британія);

Обрання ректора університету президентом Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи.

 

Проєкти що реалізуються:

Назва проекту: “Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині”
Координатор: Університетський коледж південно-східної Норвегії (факультет математичної та природничої освіти)
Номер реєстрації: CPEA-LT-2017/10037
Період реалізації: 2018-2021
Опис проекту: підвищити якість педагогічної освіти Україні, Норвегії та Палестини через розвиток демократичної культури викладання. Проект передбачає аналіз найкращих практик впровадження демократичної культури в освіту та розробка навчальних планів, програм та курсів підвищення кваліфікації як викладачів вищої школи, так і вчителів початкової школи.

Назва проекту: "Підтримка розвитку навчальних програм, управління якістю освіти та міжнародної мобільності в університетах України"
Координатор: Університет Палацького в Оломоуці (UP)
Період реалізації: 2018
Опис проекту: допомогти українським університетам трансформувати навчальні програми та створити навчальні плани відповідно до Болонського договору, підтримуючи розвиток управління якістю освіти в університетах та подальше розширення академічної мобільності українських студентів.

Назва проекту: "Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: Європейські студії"
Координатор: НПУ імені М.П. Драгоманова
Період реалізації: 1/09/2017-31/08/2020
Опис проекту: розробка нових курсів у галузі дослідження європейської соціальної згуртованості, включаючи розробку методології та методів дослідження та викладання теоретичного та практичного матеріалу; проведення міжвузівської підготовки; розробка удосконалення програми професійної майстерності для лідерів громадянської спільноти та керівників державних адміністрацій.

Назва проекту: "Східне партнерство в педагогічних інноваціях у сфері інклюзивної освіти"
Координатор: Технологічний інститут Карлсруе
Номер реєстрації: TEMPUS N530417-Tempus-1-2-12-1DE
Період реалізації: 2012-2016
Опис проекту: метою є створення навчально-методичної бази для розробки та впровадження нових інноваційних курсів у сфері інклюзивної освіти, а також подальшого вдосконалення та підтримки їх функціонування в університетах.

Назва проекту: "Структура та еволюція складних систем з використанням фізики та наук про життя"
Координатор: Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща);
Номер реєстрації: FP7-People-2013-IRSES
Період реалізації: 2013-2016
Опис проекту: мета проекту полягає в розробці нових ефективних інструментів для вивчення складних систем на основі стохастичної геометрії та методів стохастичної еволюції, на відповідних методах аналізу та комбінаторики, а також на чисельних методах комп'ютерного моделювання. Мережа, яку ми збираємося створити, об'єднає зусилля провідних спеціалістів у цій галузі з метою досягнення наукової досконалості, встановить нові та зміцнюватиме існуючі довгострокові зв'язки між ними та навчатиме покоління молодих дослідників у цій багатопрофільній сфері.

Назва проекту: «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами та організаціями»
Координатор: Stiftung Universität Hildesheim
Номер реєстрації: 543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR
Період реалізації: 2013-2016
Опис проекту: метою проекту є підвищення кваліфікації педагогів та управлінців у системі вищої освіти для конструктивного управління навчальними закладами та організаціями. Цільові групи – бакалаври, магістри та аспіранти. У подальшому вони - викладачі, управлінці в сфері освіти, представники агентств (комуни, містечка, соціального забезпечення, міграційних служби тощо). Бенефіціарами цих заходів є діти та підлітки з особливими потребами, їх батьки, університети, гетерогенні організації / корпорації, соціальні установи та служби мігрантів, комунальні установи.

Координується міжнародна діяльність університету Відділом міжнародних зв'язків.

Новини та актуальну інформацію щодо міжнародних програм, конкурсів, грантів та проектів НПУ імені М.П.Драгоманова шукайте на сторінці ФБ відділу