Головна / Співробітникам / Профком співробітників

№ п/п

Назва комісії

Члени комісії

 1.

 Комісія з організаційної роботи

1.    Ставицька С.О – голова

2.    Єфименко В.В.

3.    Логвіненко А.І.

4.    Мусієнко Ю.А.

 2.

 Комісія з соціально-економічних та побутових питань

1.    Зікій Г.С.– голова

2.    Чумак М.Є.

3.    Шевченко А.Ф.

4.    Співак Н.В.

 3.

 Комісія з правових питань та питань трудового законодавства

1     Карнаух Г.А. – голова

2     Кучер В.І.

3     Двірна К. П.

 4.

 Комісія з виробничих питань та наукової роботи

1.    Шевчук С.В . – голова

2.    Журба М.А.

3.    Кустовська А.В

4.    Кравченко С.В.

 5.

 Комісія з охорони праці і безпеки життєдіяльності

1.    Мусієнко Ю.А. – голова

2.    Ольшевський О.І.

3.    Постолатій Т.О.

 6.

 Комісія з питань соціального страхування, оздоровлення та відпочинку

1.    Грищенко О.В. – голова

2.    Логвіненко А.І.

3.    Вакуленко О.В

4.    Кучмій О.В.

 7.

 Комісія з інформатизації та міжнародного співробітництва

1.    Єфименко В.В.– голова

2.    Свириденко Д. Б.

3.    Слабко В.М.

 8.

 Комісія з питань культмасової, виховної та спортивно-оздоровчої роботи

1      Загребельна Н.І. – голова

2      Антоневич Б.Р.

3      Рашковська І.В.

4      Дубініна К.В

 9.

 Комісія з питань гендерної рівності та захисту прав дітей

1.     Шаленко Г.І. – голова

2.     Волошина Н.О.

3.     Себало Л.І.

 10.

 Комісія по роботі з ветеранами війни, праці, збройних сил та пенсіонерами

1.     Деркач В.Ф.– голова

2.     Сіра Р.І.

       3.     Афузова Г.В.

Про існування чи відсутність профспілкових організацій у вищих педагогічних закладах Київщини дореволюційної доби архівних досліджень не проводилося. Тому можна вважати, що профспілкова організація нашого університету веде свій історичний відлік з 15 липня 1920 р., коли формально був створений Київський інститут народної освіти (КІНО), якому було присвоєно ім'я Михайла Драгоманова.

У 1920 р- профспілкова організація університету нараховувала 32 членів спілки з викладачів та студентів, У передвоєнні роки членами профспілки вже були 125 викладачі п з співробітників та 580 студентів. У повоєнні роки профспілкова організація викладачів, співробітників і студентів також була об'єднаною. Лише на початку 70-х років XX століття із загальноінститутської профспілкової організації виокремилася студентська профспілка. Нині профспілкова організація викладачів і співробітників НПУ імені М.П Драгоманова налічує 1992 члени і має статус районної м. Києва профспілки. До складу спілки входять як академіки, професори, доценти, викладачі, так і навчально-допоміжний склад, робітники, прибиральниці тощо. У даній спілці перебувають працюючий склад університету і роботодавці, що не є загальноприйнятою нормою цивілізованих країн.
Загальноуніверситетським керівним органом профспілки є профком, який обирається профспілковою конференцією терміном на п'ять років і має щорічно звітувати про проведену роботу. Нинішній склад профкому, обраний у 2004 році, нараховує сорок чотири особи, з них вісімнадцять голів профбюро підрозділів університету. Сформовано і працюють при профкомі дванадцять комісій з різних напрямків профспілкової роботи. До складу профкому входять: член.-кор. АПН України — один; докторів наук, професорів — шість; кандидатів наук, доцентів — дванадцять; старших викладачів — тринадцять; інших — дванадцять. Головою профспілки університету і головою профкому є професор І.Т.Горбачук, заступниками голови були професор В.М.Барановський і доцент О.ВЛаврух, у даний час — доцент С.О.Ставицька.
Головами профкому в повоєнні роки були: МЛ.Рабінович (1946-1952), Д.Ф.Ніколаєнко (1952-1960), П.М.Федченко (1960-1962), О.К.Євтушенко (1962-1970), Д.О.Тхоржевський (1970-1971), М.В.Філоненко (1971-1973), О.Г Мороз (1973-1976), М.В.Левченко (1976-1977), О.Г. Мороз (1977-1978), Б.К. Гришко-Богменко (1978-1980), І.Т. Горбачук (1980-1981), М.Н. Шабатура (1981-1982), В.О.Соловієнко (198-2-1984), В.С. Коваль (1984-1991), І.Т.Горбачук (1991—по даний час).

pc nr

Шановні співробітники
НПУ імені М.П. Драгоманова!
Запрошуємо Вас разом з дітьми на НОВОРІЧНЕ СВЯТО.
Яке відбудеться 26 грудня 2017 року о 14.00
в актовій залі (2 поверх)
за адресою м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14

Вітаємо всіх з Новим роком та Різдвом Христовим!

Миру і здоров'я у Ваших родинах! Нехай щастить!

Горбачук Іван Тихонович
alt
Посада:
  Голова профспілкової організації, завідувач кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін у вищій школі
Вчене звання:
  Професор
Вчений ступінь:
  Кандидат фізико-математичних наук 
Рік народження:
  1933 р.
Почесне звання:
   
Контакти
  (044) 239-30-41

nr2017Шановні співробітники

НПУ імені М.П. Драгоманова!
Запрошуємо Вас разом з дітьми на
НОВОРІЧНИЙ РАНОК.
Який відбудеться 27 грудня 2016 року о 1400
в актовій залі (2 поверх)
за адресою м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14
Вітаємо всіх з Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай щастить!

Сторінка 1 із 2