Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / До 180-річчя від дня народження Павла Чубинського

До 180-річчя від дня народження Павла Чубинського

     19 лютого 2019 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Павло Чубинський – виразник етнонаціональних прагнень українського народу» (до 180-річчя від дня народження).

chubynsky 1     Конференцію організували і провели колективи кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Всеукраїнського Товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, Бориспільського державного історичного музею, Бориспільського НВК «Ліцею «Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського» та Національного музею народної архітектури та побуту України.

chubynsky 2    З вітальним словом виступив проректор з наукової роботи професор Г.М. Торбін, висловивши слушну пропозицію створення віртуального музею П. Чубинського. Привітав учасників конференції і наголосив на важливості й актуальності заходу, зважаючи на нинішній етап національно-культурного відродження України, і проректор з навчально-методичної роботи гуманітарних факультетів нашого університету професор І.Г. Вєтров.

chubynsky 3     Вітальне слово від імені директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень (ІПіЕД) імені І.Ф. Кураса НАН України, член-кореспондента НАН України професора О.О.Рафальського виголосив заступник директора ІПіЕД, член-кореспондент НАН України професор  О.М.Майборода.

chubynsky 4    Змістовним і натхненним був виступ на пленарному засіданні відомого громадського діяча, журналіста, шеф-редактора газети «Слово Просвіти», голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Шевченка, почесного доктора НПУ імені М.П. Драгоманова П.М. Мовчана.

chubynsky 5     Високу і обґрунтовану оцінку внеску П. Чубинського у дослідження української етнокультури дав у своїй науковій доповіді завідувач кафедри етнології та краєзнавства, професор П.М. Чернега.

chubynsky 6     У плідній дискусії взяли активну участь відомі вчені, викладачі, вчителі шкіл, співробітники музеїв України, а також студенти-історики, магістранти, аспіранти нашого університету й інших ЗВО. Зі змістовними різноплановими науковими доповідями виступили: А.С. Зиль  – історик і краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців України, автор фундаментальної монографії про П. Чубинського, Н.А. Шип – доктор історичних наук, професор Національного торговельно-економічного університету, В.Ф. Погребенник – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, В. Ю. Король  – доктор історичних наук, професор, зслужений діяч науки і техніки України, І. А. Коляда  доктор історичних наук, професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти, В.М. Литвин – постійний організатор заходів вшанування і вивчення спадщини П. Чубинського, член Національної спілки краєзнавців України та Наукового товариства імені Тараса Шевченка та ін.

chubynsky 7    Атмосфера конференції якнайкраще поєдналася з відповідним аудіо і медіа презентаційним супроводом кафедри етнології та краєзнавства, надзвичайно інформативною книжковою виставкою, підготовленої колективом наукової бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова.

chubynsky 8       Мистецький супровід наукового заходу забезпечив ансамбль української пісні "Золоте Перевесло" Центру культури і мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова під керівництвом заслуженого працівника культури М.Н. Яретика та дієвої участі к.і.н., доцента кафедри МНСДГО історичного факультету Н.І. Загребельної. 

      Учасники конференції у жвавій дискусії ухвалили резолюцію конференції, яку буде надіслано до відповідних державних установ України.

    Це був насичений і змістовний науковий захід, незвичний і динамічний завдяки поєднанню мистецької та наукової складових, щирий і дискусійний завдяки участі у ньому кожного з учасників!

       Дякуємо Вам і закликаємо до подальшої співпраці на Славу України!

chubynsky 9 Кафедра етнології та краєзнавства

(доценти к. і. н. С.П. Зубченко, В.І. Лущай, А.В. Телегуз)

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter