Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Березневий ректорат: продовжуємо покращувати якість освіти

Березневий ректорат: продовжуємо покращувати якість освіти

     В понеділок, 15 березня 2021 року, в НПУ імені М.П. Драгоманова відбувся ректорат, який відзначився обговоренням двох питань: про формування вибіркової частини освітніх програм на наступний навчальний рік та про підвищення політико-правової грамотності студентів гуманітарних спеціальностей.

rectorat zast

     На початку засідання до членів ректорату звернувся ректор університету Віктор Андрущенко, зауваживши, що попри карантинні обмеження університет продовжує активно функціонувати, навчання проводиться у змішаному форматі, проте головне при цьому збереження  його високої якості.

rectorat 2

    Організація освітнього процесу в університеті ґрунтується на засадах фахової підготовки висококваліфікованих фахівців та студентоцентрованого підходу, що відповідно гарантує студентам побудову індивідуальної траєкторії навчання з урахуванням власного потенціалу, особистісного росту та своїх професійних інтересів.

rectorat 3

   Ірина Маркусь, очільниця Навчально-методичного центру університету, зауважила, що формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів в НПУ реалізується відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» (п. 15) та інших нормативно-правових документів, які регламентують цей процес.

rectorat 4

     Відповідно до наказу ректора №32 з метою забезпечення прав студентів на вільний вибір освітніх компонентів в університеті формується вибіркова складова за декількома напрямами: загальноуніверситетська складова каталогу – здійснюється вибір окремих освітніх компонентів із запропонованого переліку, які спрямовані й орієнтовані на формування «soft skills» майбутнього фахівця, зокрема креативності, критичності, комунікативності тощо; складова каталогу вибіркових освітніх компонентів, об’єднаних в блоки дисциплін, що забезпечує студенту присвоєння додаткової кваліфікації, та каталогу освітніх компонентів поглибленого вивчення спеціальності, де здійснюється вибір освітніх компонентів, які підвищують рівень фахової підготовки, за спеціальностями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціальності з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.

    У навчальному відділі НМЦ на більшості факультетах вже сформовані в ІАСУ «Університет» каталоги вибіркових освітніх компонентів та розпочатий на факультетах вільний вибір студентами освітніх компонентів.

     У доповіді Ірина Сергіївна також зазначила, що задля вчасного планування навчального навантаження професорсько-викладацького складу проєкти наказів «Про включення освітніх компонентів вільного вибору студентів до робочих навчальних планів факультету» мають бути підготовлені до 1 квітня і подані в організаційно-методичний відділ НМЦ (к.155) для погодження та затвердження в установленому порядку.

     Декан факультету політології та права Богдан Андрусишин у своєму виступі наголосив на важливості й необхідності сформованої політико-правової культури у молоді. Факультет забезпечує політико-правову освіту викладанням дисциплін «Правознавство» та «Політологія», які входять у цикл дисциплін за вибором студента, на 2-му та 3-му курсах бакалаврату всіх університетських факультетів, а також щорічним проведенням в університеті політологічного та правового лекторію з нагальних політико-правових питань внутрішньополітичного та міжнародного життя, який реалізують викладачі факультету політології та права, а також запрошені науковці, експерти, політики та громадські діячі. Зауважив Богдан Іванович необхідність розробки концепції політико-правової освіти в університеті, трансформації політико-правового лекторію «Україна у XXI ст.» у постійний семінар-практикум за участю відомих українських та іноземних політиків, державних діячів, науковців та викладачів, а також пролонгації договорів з відомими державними організаціями у сфері права – Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом законодавства Верховної Ради України – для залучення висококваліфікованих науковців до науково-дослідної співпраці та навчально-виховного процесу для підвищення якості політико-правової грамотності в університеті та ін. 

rectorat 5

Пресслужба університету

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter