Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / 28-29 листопада 2019 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулася Міжнародна наукова конференція «Український мовний світ у слов’янському всесвіті»

28-29 листопада 2019 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулася Міжнародна наукова конференція «Український мовний світ у слов’янському всесвіті»

 у якій взяли участь відомі українські, а також авторитетні закордонні науковці та педагоги.

conferenc ukr fil 1

На конференції було порушено важливі питання сучасної української лінгвістики на загальнослов’янському тлі. Серед пріоритетних напрямів міжнародної конференції можна виділити такі:

 • Українська мова в контексті глобалізації загальнослов’янського мовно-інформаційного простору.
 • Проблеми мовної національної ідентифікації та індивідуалізації.
 • Соціокультурна та соціолінгвістична парадигми українського слова.
 • Мова в просторово-часовому вимірі: актуальні питання діалектології та історії слов’янських мов.
 • Сучасні тенденції дослідження фонетики та фонології слов’янських мов.
 • Динамічні процеси в лексикології української та інших слов’янських мов.
 • Семантико-функційний і комунікативно-прагматичний аспекти граматичних систем слов’янських мов.
 • Типологічна, компаративна та контрастивна лінгвістика й національно-мовні картини світу.
 • Когнітивний та комунікативний вектори сучасних лінгвістичних досліджень.
 • Український національний мовний корпус у системі національних корпусів слов’янських мов.
 • Актуальні проблеми сучасної прикладної лінгвістики та питання перекладу.
 • Місце та розвиток української лінгводидактики в Україні та за кордоном.

Вітальним словом відкрили конференцію ТОРБІН Григорій Мирославович, проректор з наукової роботи НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор; ЛАВРИНЕНКО Володимир Григорович, проректор з міжнародних зв’язків НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат історичних наук, професор; ВИСОЦЬКИЙ Анатолій Васильович, декан факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор; ПЛЮЩ Марія Яківна, завідувач кафедри української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор.

conferenc ukr fil 3 conferenc ukr fil 4 conferenc ukr fil 2

Виголошені на конференції наукові доповіді та повідомлення викликали чималий інтерес та конструктивні дискусії.

Серед запрошених іноземних і вітчизняних учасників виступили, зокрема:

МОЗЕР Міхаель, доктор габілітований, професор, Віденський університет (м. Відень, Австрія); Український вільний університет (м. Мюнхен, Федеративна Республіка Німеччина); Католицький університет імені Петера Пазманя (м. Будапешт, Пілішчаба, Угорщина); президент Міжнародної асоціації україністів (м. Відень, Австрія), з доповіддю «Ще раз про полонізми у ранньомодерній українській мові»;

ДЕЛЬ ҐАУДІО Сальваторе, доктор філософії, габілітований, професор кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології, Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна), з доповіддю «Деякі міркування про мовну ситуацію в Чернігові»;

ФІСУН Роман Сергійович, науковий співробітник Інституту славістики, Регенсбурзький університет (м. Регенсбург, Федеративна Республіка Німеччина), з доповіддю «Об источниках грамматикализации составных неопределенных местоимений в украинском, русском и польском языках в связи с их значениями»;

ПЛЮЩ Марія Яківна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна), з доповіддю «Специфіка вираження семантико-синтаксичного відношення «шлях руху, переміщення» (кудою? де? як?)»;

КРАВЕЦЬ Лариса Вікторівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філології, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, Закарпаття, Україна), з доповіддю «Рідна мова в умовах білінгвізму»;

МАРЧИЛО Лариса Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна), з доповіддю «Словозміна іменників жіночого роду в розмовнику Івана Ужевича «Розмова-Бєсѣда» XVII ст.»;

СЕМЕРЕНКО Ганна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та методики навчання факультету педагогіки і психології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна), з доповіддю «Демінутивне й гіпокористичне словотворення іменників чоловічого роду в праслов’янській мові»;

БУК Соломія Несторівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального мовознавства, Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна), з доповіддю «Корпусно-лексикографічні виміри великої прози Івана Франка»;

СКЛЯР Олена Олександрівна, аспірант, Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна), з доповіддю «Поза межами норми: про інвективну лексику в мовленні українців» та інші дослідники.

Завершальне слово виголосили заступник голови ПЛЮЩ Марія Яківна та відповідальний секретар ДУДКО Ірина Володимирівна, підсумувавши роботу міжнародної наукової конференції.

За результатами конференції опубліковано збірник Матеріалів Міжнародної наукової конференції, а також подано до друку збірник статей «Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. Випуск 14».

Слова щирої подяки адресуємо ректорові академіку АНДРУЩЕНКУ Віктору Петровичу та проректорам університету – професорам ТОРБІНУ Григорію Мирославовичу, ЛАВРИНЕНКУ Володимиру Григоровичу, ВЕРНИДУБУ Роману Михайловичу.

Висловлюємо подяку головним організаторам конференції – кафедрі української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка НПУ імені М.П. Драгоманова, зокрема її невтомному завідувачу – професору ПЛЮЩ Марії Яківні, а також керманичу рідного факультету – професорові ВИСОЦЬКОМУ Анатолію Васильовичу.

Особливо відзначаємо високий науковий та організаційний рівень конференції, ретельно продуману її програму, завдячуючи неабияким організаторським здібностям, ґрунтовній фаховій підготовці, високому професіоналізмові, багаторічному досвідові організації міжнародних наукових конференцій на факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка та наполегливій праці постійного відповідального секретаря конференції – професора кафедри української мови ДУДКО Ірини Володимирівни, виконавчого секретаря конференції – доцента кафедри української мови ВОЛОВЕНКО Ірини Володимирівни, члена оргкомітету – доцента кафедри української мови МАРЧИЛО Лариси Миколаївни. Окрема подяка лаборантам кафедри української мови та студентам-магістрантам, котрі допомагали в організації та проведенні заходу.

Слова подяки за підтримку та сприяння в проведенні конференції адресуємо заступникам декана факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка – професорам ШЕМЕТ Валентині Григорівні та ЛІПНИЦЬКІЙ Інні Миколаївні, доцентові ГАВРИЛЮК Оксані Романівні.

Окремо хочемо висловити щиру вдячність директорові наукової бібліотеки університету професорові САВЕНКОВІЙ Людмилі Василівні та її співробітникам за сприяння в організації конференції та пам’ятні подарунки для закордонних гостей; директорові друкарні університету СУСОЛУ Олександру Костянтиновичу та його співробітникам за оперативний друк матеріалів конференції; керівникові прес-служби університету доцентові УРИСЬ Тетяні Юріївні за висвітлення наукового заходу, а також усім, хто долучився до організації та проведення конференції.

Успішно проведена Міжнародна наукова конференція «Український мовний світ у слов’янському всесвіті» засвідчила необхідність консолідації наукової еліти навколо такої важливої, особливо в умовах сьогодення, теми державотворчої місії мови, що, безумовно, сприятиме подальшій співпраці вітчизняних і закордонних мовознавців та педагогів для реалізації нових наукових і навчальних проєктів, які мають на меті розвиток і популяризацію рідної мови та науки про неї, якісний обмін досвідом і зміцнення партнерських стосунків із найвідомішими вишами України та Європи.

conferenc ukr fil 6 conferenc ukr fil 5 conferenc ukr fil 7
conferenc ukr fil 8 conferenc ukr fil 9 conferenc ukr fil 10
conferenc ukr fil 12 conferenc ukr fil 13 conferenc ukr fil 14
conferenc ukr fil 15 conferenc ukr fil 16 conferenc ukr fil 17

Кафедра української мови

 

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter