Головна / НОВИНИ / Події / Навчально-методична рада / Рекомендації до друку від 21.12.2011 р.

Рекомендації до друку від 21.12.2011 р.

 

 

Рекомендації до друку навчально-методичної літератури викладачів

і співробітників НПУ імені М.П. Драгоманова

 Науково-методичною радою від 21.12.2011 року

 

Інститут природничо-географічної освіти та екології

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Обозний В.В.

1. Сергієнко Т.С., Савченко О.М. Землезнавство. Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 159 с.

2. Скиба Ю.А., Лазебна О.М. Моніторинг довкілля: практичний курс. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 270 с.

 3. Обозний В.В. Науково-дослідна лабораторія туризму та краєзнавства (2012–2016). – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 55 с.

 4. Педагогічна практика студентів: навчально-методичний комплект. Авторський колектив. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України) / За заг. Ред.. І.В. Мороза, Т.С. Івахи. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 210 с.

 

Інститут фізичного виховання та спорту

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Архипов О.А.

5. Воловик Н.І. Оздоровчий фітнес для студентів. Навчальний посібник. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 141 с.

6. Підготовка бакалавра за напрямом "Здоров'я людини*" (Навчально-методичний комплекс дисциплін фахової і природничо-наукової підготовки бакалавра): Наук.-метод. зб. / кол. авт. // за редакцією С.В. Страшка. - К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - 279 с.

 

Інститут педагогіки і психології

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Шапошнікова І.М.

7. Теми курсових робіт з педагогіки та методики викладання освітньої галузі «Математика» у початковій школі (методичні рекомендації для студентів спеціальності «Початкове навчання») / укл. О.В. Матвієнко, О.Г. Коханко, Н.В. Воскресенська, Т.І. Тітова. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 125 с.

8. Бондар В.І., Коханко О.Г. Дидактика: теорія і технологія її вивчення. Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності «Початкова освіта». – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 144 с.

9. Образотворче мистецтво: освітньо-професійний комплекс: галузь знань 0202 – Мистецтво, напрям підготовки 020205 – Образотворче мистецтво*, освітньо-кваліфікаційний рівень – 6.020205 «Бакалавр мистецтва»: Посібник /Упоряд.: О.Л. Шевнюк, Л.В. Плазовська, О.І. Бараболя / За ред. доктора пед. наук, проф. В.І. Бондаря. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 418 с.

10. Практична психологія: освітньо-професійний комплекс // За ред. академіка В.І. Бондаря, професора Н.П. Зубалій, професора В.М. Махінова, професора С.В. Страшка. - К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - 780 с.

11. Початкова освіта: освітньо-професійний комплекс: галузь знань 0101 - Педагогічна освіта, напрям підготовки 010102 - початкова освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - 6.010102 "Бакалавр педагогічної освіти": посібник / упоряд.: В.І. Бондар, І.М.Шапошнікова, М.С. Севатюк / За ред. доктора пед. наук, професора  В.І. Бондаря. - К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - 496 с.

 

Інститут іноземної філології

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Клименко Ж.В.

12. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Лексикологія і стилістика англійської мови» для студентів спеціальності 8.0300507 «Переклад» / Уклад. З.А. Радченко. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 107 с.

 13. Збірник модульних контрольних робіт з практичного курсу англійської мови для студентів 3 курсу спеціальності «Переклад» / Укладач: Катерник В.В. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 37 с.

 14. Збірник тестових та модульних контрольних робіт для студентів 1 курсу спеціальності «Переклад» до навчально-методичного комплексу дисципліни «Практична граматика англійської мови» для студентів спеціальності 6.03.0500 «переклад» / Нац. пед. ун-т. імені М.П. Драгоманова. укл. Н.В. Маштакова. – 2-е вид., доп. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 178 с.

 15. Збірник модульних контрольних робіт з практичного курсу англійської мови для студентів 3 курсу спеціальності «Переклад» / Укладач: Матвійчик Т.В. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 22 с.

 

Інститут соціальної роботи та управління

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Мельничук О.Б.

 16. Приходько А.Ф., Тименко В.М. Економічні основи соціальної роботи. Навчальний посібник / Під загальною редакцією О.Г. Карпенко. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 152 с.

Інститут розвитку дитини

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту - Сухорукова Г.В.

17. Дошкільне виховання: навчально-методичний комплекс з фахової підготовки спеціалістів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальності 7.010101 "Дошкільне виховання". / За ред. І.І. Загарницької. - К.: - Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2011 - 400 с.

 Інститут інформатики

 Відповідальний голова науково-методичної ради інституту - Кудін А.П.

18. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів у системі управління навчальними матеріалами MOODLE  / В.П.Сергієнко, В.М. Франчук. - К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2011. - 58 с.

Інститут корекційної педагогіки та психології

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту - Кравець Н.П.

19. Рекомендації щодо етики спілкування з особами з обмеженням життєдіяльності. Навчальний посібник. / Відповідальний редактор акад. В.М. Синьов. - К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2011. - 100 с.

Інститут філософської освіти і науки

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту - Мозгова Н.Г.

20. Темрук О.В. Соціальна психологія: Практикум. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України). - К.: Видавництво Національного педагогічного університету імен М.П. Дргагоманова, 2011. - 200 с.

 


Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter