Головна / НОВИНИ / Оголошення / Загальноунівеситетські / ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

Підвищення енергоефективності у навчальних будівлях Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова у м.Києві (підпроект в рамках проекту Вищих навчальних закладів України)

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Капітальний ремонт гуртожитку по вул. Освіти, 6а та навчального корпусу по вул. Освіти, 6

 

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупки для цього проекту, яке було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупки (http://www.nefco.org/how_to_work/procurement_notices) 11 липня 2019.

Національний Педагогічний Університет ім. М. П. Драгоманова надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів кредиту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату  витрат по проекту Підвищення енергоефективності у навчальних будівлях Національного Педагогічного Університету ім. М.Драгоманова у м.Києві (підпроект в рамках проекту Вищих навчальних закладів України).

Замовник  цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання таких контракту(ів), що фінансуватиметься коштами кредиту:

              Капітальний ремонт гуртожитку по вул. Освіти, 6а та навчального корпусу по вул. Освіти, 6  з використанням енергоефективних технологій, включаючи розробку проектно-кошторисної документації.

Тендери щодо контрактів, які фінансуються коштами кредиту НЕФКО, є відкритими для фірм з будь-якої країни.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 1. Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом останніх трьох років перевищив еквівалент 1 500 000 ЄВРО;
 2. Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав успішно принаймні три (3) подібні контракти протягом останніх п’яти (5) років, які є подібними за обсягом та орієнтовною ціною запропонованих учасником Устаткування та Пов'язаних Робіт (кожен контракт повинен бути вартістю щонайменше 80% від загальної ціни запропонованого тендеру);
 3. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти вищезазначеним вимогам пунктів (а) та (б) щонайменше на 60%;
 4. Учасник тендеру зможе виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;
 5. Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності відповідно до чинного законодавства;
 6. у випадках, коли Учасник тендеру пропонує за Контрактом свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документи будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі файлів формату PDF MS Word, проте відправник відповідальності за їх не доставлення або несвоєчасну доставку не несе. У разі розбіжностей між версіями PDF та Word, версія PDF має перевагу.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у Формі декларації  про гарантію тендеру, форма якої міститься у тендерних документах.

Переможець тендеру повинен буде забезпечити 10-відсоткову гарантію виконання контракту, видану надійним банком, що є прийнятним для NEFCO, як зазначено в тендерній  документації.

Тендери повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 10:00, 02 грудня, 2019, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Реєстр потенційних учасників тендеру, котрі отримали тендерні документи, може бути переглянутий за адресою, вказаною нижче.

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Аліна Діденко,

член тендерного комітету Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

вул. Пирогова, 9, Київ, Україна, 01030

Тел.: +38 (044)234 99 41, (044)239 30 04; (044)234 11 08

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дата: 16 жовтня 2019

INVITATION FOR TENDERS

Ukraine

Energy Efficiency Improvement of Educational Buildings of the Dragomanov National Pedagogical University in Kyiv (sub-project under the Ukraine Higher Education Project)

INVITATION FOR TENDERS

Major repair of the dormitory in Osvity, 6A and educational building in Osvity, 6

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the NEFCO  website, Procurement Notices section  (http://www.nefco.org/how_to_work/procurement_notices) on 11th of July 2019.

Dragomanov National Pedagogical University hereinafter referred to as “the Employer”, as beneficiary of part of the proceeds of a loan borrowed from the Nordic Environment Finance Corporation (the “NEFCO”) by the state of Ukraine, represented by the Ministry of Finance of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine, intends to use the funding towards the cost of Energy Efficiency Improvement of Educational Buildings of the Dragomanov National Pedagogical University in Kyiv (a sub-project under the Ukraine Higher Education Project).

The Employer now invites sealed tenders from Contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

Major repair of the dormitory in Osvity, 6A and educational building in Osvity, 6 with usage of energy efficiency technologies, including development of design and cost estimate documentation.

Tendering for contracts that are to be financed with the proceeds of a loan from NEFCO is open to firms from any country.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 1. the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s average annual turnover over the last three (3) years exceeded 1 500 000 EURO equivalent;
 2. Experience as Contractor, in at least three (3) completed contracts within the last five (5) years, that have been successfully and substantially completed and that are similar to the scope and tentative price of the proposed Plant and Related Works (each contract with a value of at least 80% of the offered tender price);
 3. In case of a tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 60% compliance with the requirements (a) and (b) above.
 4. the Tenderer will be able to carry out warranty obligations;
 5. the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;
 6. in the case of a Tenderer offering to supply plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to supply the plants in the Purchaser’s country.

Tender documents, upon request from prospective tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format in PDF and MS Word format, however, no liability can be accepted for their non-delivery or late delivery. In case of discrepancies between the PDF and Word versions of the document, the PDF version shall prevail.

All tenders must be accompanied by a tender security in the form of tender-securing declaration, whose form is provided in the Tender Document.

The winning tenderer will have to provide the 10%  performance security from a reputable bank acceptable to NEFCO, as detailed in the Tender Document.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 10:00 A.M. December, 02, 2019, at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

A register of potential tenderers who have purchased the tender documents may be inspected at the address below.

Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the following office:

Alina Didenko,

Member of Tender Committee of the Dragomanov National Pedagogical University

Pyrogova street, 9, Kyiv, Ukraine, 01030

Tel.: +38 (044)234 99 41, (044)239 30 04; (044)234 11 08

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Date: October,16 2019

Питання та відповіді

 

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter