Головна / НОВИНИ / Оголошення / Загальноунівеситетські / ЯКА ДОЛЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СІМ’Ї У МАЙБУТНЬОМУ?

ЯКА ДОЛЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СІМ’Ї У МАЙБУТНЬОМУ?

    22-23 травня 2019 року кафедра культурології та філософської антропології НПУ імені М. П. Драгоманова у черговий раз виступила академічною платформою плідного обміну думками науковців-гуманітаріїв у межах VI Міжнародної науково-практичної конференції «Майбутнє особистості та сім’ї: контексти філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики. Підхід філософської антропології як метаантропології».

 

    В організації та проведенні конференції також взяли участь Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Софійський університет імені К. Охридського (м. Софія, Болгарія), Центр гуманітарної освіти НАН України, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Асоціація філософського мистецтва. Авторитетний міжнародний статус конференції переконливо засвідчили представники академічних наукових спільнот з Польщі, Чехії, Болгарії, Німеччини, Австрії, Великої Британії, Індії, України (Київ, Одеса, Чернігів). Широке представництво європейських науковців стало інтелектуальною відповіддю на актуальну проблематику, заявлену тематичним ядром конференції – «Майбутнє особистості та сім’ї: контексти філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики», і підтвердило визначальне місце антропологічної проблематики в сучасному філософсько-гуманітарному дискурсі.

  Глибокий аналіз проблем особистості та сім’ї як контексту її становлення, реалізації та поліваріантності їх трансформацій у різних культурних контекстах презентували доповіді учасників пленарного та секційних засідань, що акцентували наступні вектори дослідницької уваги:

а) особистість та сім’я в новітніх соціокультурних умовах: реалії, перспективи, загрози (д.ф.н., проф. Н.Хамітов; д.ф.н., Я.Любивий (Київ); Й.Дрешер (Німеччина); д.ф., проф. С.Мінєва (Болгарія); д.ф.н., проф. В.Калуга (Київ);

б) духовно-ціннісні виміри особистісного та сімейного буття (д.ф.н., проф. С.Крилова; д.ф.н., проф. Л.Шашкова; д.ф.н., проф. М.Бойченко; к.ф.н., доц.. І.Цимбалій; к.ф.н. Г.Ковадло (Київ); д.ф. В.Кочергін (Німеччина));

в) перспективи буття особистості та сім’ї крізь призму національно-культурної специфіки (д.ф. О.Васильєв (Польща); д.ф.н., проф. В.Личковах (Чернігів); к.ф.н., доц.. В.Жулай);

г) психолого-педагогічні та психоаналітичні виміри особистості та сім’ї (проф. П.Штегер (Австрія); д.м.н., проф. В.Самохвалов (Чехія); д.к., доц. Є.Більченко; к.ф.н., доц. Є.Миропольська; к.п.н., доц.. Л.Ханзерук; к.ф.н., доц.. Л.Гармаш (Київ); к.ф.н., доц. Ю.Азарова (Харків));

д) духовний потенціал християнства як чинник творення особистості та сім’ї (д.ф.н., проф. В.Матвєєв; д.ф.н., проф. А. Морозов  (Київ));

е) гендерні аспекти сімейно-особистісної проблематики (д.к., проф.. П.Герчанівська (Київ); д.ф. О.Довжик, д.ф., проф. Д.Саттон (Велика Британія));

є) соціокультурні форми буття людини у вимірах філософського мистецтва та арт-терапії (к.ф.н., доц. Л.Шкіль; к.ф.н., доц.. В.Слюсар);

ж) культурологічні виміри особистості та сім’ї (д.ф.н., проф. Ю.Юхимик; д.к., доц. Кирилова О.О.; к.і.н., доц. Гурова І.В.; к.е.н., доц.. Т.Калита; к.ф.н., доц. С.Русаков; к.ф.н., доц.. О.Коннов;  к.ф.н. Є.Ворожейкін (Київ)).

   Конференція традиційно продемонструвала різні формати наукової комунікації – доповіді та їх обговорення на пленарному та секційних засіданнях, жвава і зацікавлена дискусія учасників Круглого столу «Авторитарна, відчужена та партнерська сім’я в майбутньому», майстер-клас д.ф.н., проф.Н.Хамітова та д.ф.н., проф. С. Крилової «Арт-терапія філософською новелою: вектори трансформації особистості та сім’ї», презентація наукових видань 2017–2019 рр. д.ф.н., проф. Н. Хамітова та д.ф.н., проф. С.Крилової. Варто особливо відзначити науково-творчу активність, фаховість та нестандартність філософського мислення магістрів, здобувачів та аспірантів НПУ імені М.П.Драгоманова, які взяли щонайактивнішу участь у роботі конференції. Глибоке усвідомлення кафедрою культурології та філософської антропології важливості ретельної та різнобічної новітньої фахової підготовки молодих науковців продемонструвала презентація кафедральних магістерських програм «Філософська антропологія та психоаналіз» та «Філософська публіцистика, філософське мистецтво і арт-терапія».

    Традиційно дружня, доброзичлива та водночас високофахова творча аура супроводжували усі етапи роботи конференції, яка стала гідним підсумком різнобічної наукової роботи кафедри культурології та філософської антропології протягом навчального 2018–2019 року та безумовним стимулом до подальших творчих звершень.

Ю.В. Юхимик,

доктор філософських наук,

професор кафедри культурології та

 філософської антропології

НПУ імені М.Драгоманова

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter