Головна / НОВИНИ / Оголошення / Загальноунівеситетські / Всеукраїнський науково-методичний семінар

Всеукраїнський науково-методичний семінар

Відповідно до планів роботи Міністерства освіти і науки України,  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», факультету педагогіки і психології, кафедри методик та технологій дошкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова 18 квітня 2019 року в університеті відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар «Технології психолого-педагогічного супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб».  

  З метою підвищення професійної компетентності працівників методичних служб інститутів/академій післядипломної/неперервної педагогічної освіти, спеціалістів департаментів/управлінь освіти і науки в питаннях застосування технологій психолого-педагогічного супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб у заході взяло участь 100 учасників – представників із 17 областей України. Серед них: методисти дошкільної освіти, фахівці центрів практичної психології інститутів/академій післядипломної/неперервної педагогічної освіти, спеціалісти департаментів/управлінь освіти і науки.

  Захід ініційовано з метою широкої апробації  результатів науково-дослідної роботи «Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб», що здійснюється в НПУ імені М.П.Драгоманова під керівництвом завідувача кафедри методик та технологій дошкільної освіти, доктора педагогічних наук, професора І. О. Луценко.

  У ході заходу було висвітлено діяльність ЮНІСЕФ в Україні, відбувся обмін  науково-методичними здобутками педагогів, медиків, психологів, які об’єднали свої зусилля для розв’язання складної міждисциплінарної проблеми збереження психічного здоров’я, забезпечення психологічного благополуччя, адаптації до нових соціальних обставин, активізації внутрішніх захисних механізмів, оптимізації  процесів виховання та гармонізації  розвитку дітей, що пережили психотравмівні події.

   Із привітальним словом до учасників семінару звернувся проректор з наукової роботи НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор Торбін Григорій Мирославович. У своєму виступі він подякував Міністерству освіти і науки України, начальнику відділу дошкільної освіти Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України  Неряновій Світлані Іванівні за підтримку  досліджень і проведення заходу. Визначивши проблему як міждисциплінарну і архіважливу, Григорій Мирославович наголосив на необхідності залучення Міністерства охорони здоров’я України, об’єднання спільних зусиль науковців педагогічних і психологічних шкіл України у розв’язанні проблеми психолого-педагогічного супроводу дітей, які проживають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, мають статус внутрішньо переміщених, дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового та тимчасового захисту.

   Привітавши учасників семінару, Нерянова Світлана Іванівна – начальник відділу дошкільної освіти Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України –  підкреслила важливість розгляду питання психолого-педагогічної допомоги дітям дошкільного віку визначених категорій. Наголосивши на необхідності глибокого розуміння проблем, які потрібно розв’язувати спільно, вона навела дані офіційної статистики. У 2013 році в Донецькій області функціонувало 1158 закладів дошкільної освіти, в яких отримувало дошкільну освіту 140 тис. дітей. На закінчення 2017 року кількість закладів дошкільної освіти становила 523; в них виховувалось 52,5 тис. дітей. У 2013 році в Луганській області функціонувало 598 закладів дошкільної освіти, в яких здобувало дошкільну освіту 58 тис. дітей. На закінчення 2017 року кількість закладів дошкільної освіти становила 253, в яких здобувало дошкільну освіту 15,5 тис. дітей. На лінії зіткнення знаходиться 23 заклади дошкільної освіти, в яких отримує дошкільну освіту  1341 дитина.

   Керівник освітніх програм ЮНІСЕФ в Україні Ольга Долініна ґрунтовно висвітлила особливості різних програм ЮНІСЕФ щодо підтримки дошкільної освіти України в умовах конфлікту, акцентувавши увагу присутніх на таких, як освіта, охорона здоров’я, захист прав дітей, гігієна, соціальна політика. Серед результатів і досягнень діяльності ЮНІСЕФ Ольга Долініна відзначила створення 8000 нових місць для дітей дошкільного віку  в 5 регіонах на Сході України, ремонт 120 закладів дошкільної освіти, надання  наборів раннього розвитку  й обладнання, проведення тренінгів для вихователів ЗДО  та батьків.

  Гість семінару – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, директор Науково-практичного медичного реабілітаційно-діагностичного центру Міністерства охорони здоров’я України Панченко Олег Анатолійович – підкреслив актуальність і значущість теми заходу, наголосивши, що проблема, якій його присвячено, –  не на один день, а на 10-15 років наперед. Олег Анатолійович зазначив, що на передньому краї знаходяться педагоги, психологи, які бачать дитину, динаміку її стану. Але важливо розробити нові підходи взаємодії педагога, психолога та лікаря, і семінар  має допомогти визначити методологію взаємодії фахівців у сфері забезпечення психологічного здоров’я дітей.

  Учасник науково-дослідного проекту, доктор психологічних наук,  професор,  завідувач кафедри  психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Калмикова Лариса Олександрівна привітала учасників заходу з цією неординарною, суспільно вагомою подією й наголосила на тому, що цей  науковий проект сприяв консолідації науковців і практиків. Лариса Олександрівна подякувала учасникам семінару – представникам різних областей України –  за бажання й устремління надавати психологічну допомогу дітям, які пережили травмівні події та зазнали певних душевних і психосоматичних травм унаслідок бойових дій на Донбасі, освоювати особливості цієї нестандартної і відповідальної роботи.

    Луценко Ірина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри методик та технологій дошкільної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, науковий керівник проекту «Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб», у своєму виступі схарактеризувала експериментальну базу дослідження, розкрила концепцію, методику застосування технологій психолого-педагогічного супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб. Ірина Олексіївна наголосила на необхідності  дотримуватися визначених принципів організації освітнього процесу та певного алгоритму застосування технологій психолого-педагогічного супроводу. Учасникам семінару було презентовано  колективний навчально-методичний посібник, підготовлений учасниками проекту, в якому представлено як результати емпіричного дослідження, так і концептуальні підходи, методика, технології роботи з дітьми.

   Учасник проекту, доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної та консультативної психології НПУ імені  М. П. Драгоманова Кузьменко Віра Ульянівна у своїй доповіді розкрила особливості організації діагностичного етапу дослідження та висвітлила індивідуальні особливості розвитку та виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб.

    У роботі семінару взяла участь Кабанцева Анастасія Валеріївна, кандидат психологічних наук,  старший науковий співробітник державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» (м. Костянтинівка, Донецька область). У своїй  доповіді на тему «Колаборація педагогів, психологів і лікарів при емоційних порушеннях у дітей дошкільного віку» Анастасія Валеріївна  охарактеризувала емоційні особливості дітей Сходу України, динаміку їхнього розвитку протягом 2014 – 2018 рр., а також види страхів, яких зазнають діти.  Доповідачкою було визначено необхідність діагностики емоційних порушень, корекції, лікування, реабілітації дітей, а також їх подальшого супроводу.

    У ході тематичної сесії  учасникам семінару було запропоновано лінійку майстер-класів:

  • «Технологія врахування індивідуальних особливостей розвитку  та виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб»  (керівник – Кузьменко Віра Ульянівна, доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної та консультативної психології НПУ імені  М. П. Драгоманова);
  • «Проект «Вчимося жити разом» – навчання життєвим навичкам дітей дошкільного віку, які найбільше постраждали внаслідок воєнного конфлікту в Україні (керівник – Хартман Олена Юріївна,  кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України);
  • «Реалізація проекту: розвиваємо інклюзивно-освітнє середовище у дитячих садках Донецької та Луганської областей» (керівник –  Найда Юлія Михайлівна, координатор Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»);
  • доповідь-презентацію «Сучасні методики психолого-педагогічного супроводу дітей уразливих категорій» (Стягунова Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та розвитку особистості, завідувач відділу дошкільної освіти Донецького обласного інституту післядипломної освіти).

    При підведенні підсумків семінару  було відзначено важливість  науково-методичного і практичного спрямування роботи заходу,  озброєння  учасників семінару інформаційними матеріалами, сучасною методикою і технологіями у форматі презентованого навчально-методичного посібника «Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб: концепція, методика, технології» (Київ, вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018) із запропонованими методичними рекомендаціями для психологів, вихователів закладів дошкільної освіти, батьків; наголошено на необхідності спільних зусиль педагогів, психологів і лікарів, науковців і практиків у здійсненні психолого-педагогічного супроводу дітей із родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб.

There is no image or category is unpublished or not authorized

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter