Головна / НОВИНИ / Оголошення / Загальноунівеситетські / Оголошено конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Оголошено конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

    Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Статуту НПУ імені М.П. Драгоманова та Положення про порядок обрання за конкурсом та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НПУ імені М.П.Драгоманова оголошує конкурс на  заміщення посад науково-педагогічних працівників:

 

 

Факультет політології та права

Кафедра теорії та історії держави і права

Професор – 1, доцент – 1,25

Кафедра правознавства та галузевих юридичних дисциплін

Старший викладач – 1

Кафедра політичних наук

Завідувач кафедри – 1, професор – 1, доцент – 1

Кафедра публічного управління та міжнародних відносин

Завідувач кафедри – 1, професор – 1

Історичний факультет

Кафедра історії України

Професор – 1, доцент – 1

Кафедра етнології та краєзнавства

Професор – 0,5

Кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Доцент – 1

Кафедра історії та археології слов’ян

Професор – 0,25

Кафедра методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти

Доцент – 1

Кафедра всесвітньої історії

Завідувач кафедри – 1

Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Кафедра української мови

Професор – 1, доцент – 3, старший викладач – 2

Кафедра стилістики української мови

Доцент – 2

Кафедра української літератури

Доцент – 2

Кафедра культури української мови

Доцент – 1

Кафедра методики викладання української мови та літератури

Старший викладач – 1

Кафедра журналістики

Викладач – 1, асистент – 1

Факультет філософії та суспільствознавства

Кафедра психології

Професор – 1, доцент – 1,5, викладач – 1,25

Кафедра історії та філософії історії

Професор – 1, доцент – 1

Кафедра культурології та філософської антропології

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1, асистент – 0,5

Кафедра богослов’я та релігієзнавства

Професор – 1, доцент – 1

Кафедра філософії

Завідувач кафедри – 1

Кафедра дизайну та реклами

Завідувач кафедри – 1

Факультет іноземної філології

Кафедра англійської філології

Доцент – 2, старший викладач – 1

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу

Доцент – 1, старший викладач – 1

Кафедра романо-германської філології

Доцент – 2, старший викладач – 6, викладач – 1

Кафедра методики викладання світової літератури

Завідувач кафедри – 1, професор – 1, доцент – 1

Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1, викладач – 1

Кафедра методики викладання іноземних мов

Доцент – 1, старший викладач – 4

Кафедра загального мовознавства і германістики

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1, старший викладач – 1

Кафедра східних мов та методики викладання східних мов

Завідувач кафедри – 1, старший викладач – 1, викладач – 1, асистент – 1,5

 

Факультет соціально-економічної освіти

Кафедра теорії і технології соціальної роботи

Професор – 1, доцент – 2, старший викладач – 1

Кафедра соціальної політики

Доцент – 0,25

Кафедра соціології та публічних комунікацій

Старший викладач – 0,25, викладач – 0,25

 

Факультет психології

Кафедра теоретичної та консультативної психології

Завідувач кафедри – 1, професор – 4, доцент – 2

Кафедра загальної і соціальної психології та психотерапії

Доцент – 2

Кафедра психосоматики та психологічної реабілітології

Старший викладач – 1,75

Кафедра політичної психології та соціально-правових технологій

Професор – 0,25, старший викладач – 0,75, викладач – 0,5

 

Факультет менеджменту освіти та науки

Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

Професор – 0,75, доцент – 2, старший викладач – 0,25

Кафедра педагогіки і психології вищої школи

Професор – 0,5, доцент – 4

Кафедра етики та естетики

Доцент – 0,5

Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

Доцент – 2, старший викладач – 0,75

Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності

Професор – 1, доцент – 2, асистент – 1

 

Факультет фізичного виховання, спорту і здоров’я

Кафедра олімпійського та професійного спорту

Старший викладач – 1

Кафедра фізичного виховання та здоров’я

Завідувач кафедри – 1, професор – 0,5, старший викладач – 2, викладач – 0,5

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Доцент – 2, старший викладач – 1

Кафедра фізичного виховання і спорту

Старший викладач – 1

Кафедра біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1, старший викладач – 1

Кафедра футболу

Доцент – 1

Фізико-математичний факультет

Кафедра вищої математики

Доцент – 3,75

Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Доцент – 2

Кафедра загальної та прикладної фізики

Завідувач кафедри – 1, професор – 2

 Кафедра експериментальної і теоретичної фізики та астрономії

Доцент – 1

Кафедра теорії та методики навчання фізики та астрономії

Завідувач кафедри – 1, професор – 0,5, старший викладач – 0,5

Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Доцент – 1

Факультет інформатики

Кафедра теоретичних основ інформатики

Завідувач кафедри – 1, доцент – 0,5, старший викладач – 1

Кафедра інформаційних технологій і програмування

Професор – 1

Кафедра інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін

Доцент – 1, викладач – 1

 

Факультет мистецтв імені А.Авдієвського

Кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства

Старший викладач – 1

Кафедра теорії методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Доцент – 1,25, викладач – 0,75

Кафедра хореографії

Викладач – 1

 

Факультет природничо-географічної освіти та екології

Кафедра географії

Доцент – 1

Кафедра біології

Доцент – 0,5, асистент – 1

Кафедра екології

Доцент – 1

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін

Доцент – 1,75

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти

Кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка

Доцент – 1

Кафедра логопедії та логопсихології

Професор – 1

Кафедра офтальмопедагогіки та офтальмопсихології

Доцент – 3

Кафедра спеціальної психології та медицини

Завідувач кафедри – 1

 

Факультет педагогіки та психології

 Кафедра педагогіки та методики початкового навчання

Завідувач кафедри – 1, професор – 2, доцент – 2, викладач – 0,5

Кафедра психології та педагогіки

Доцент – 1

Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я

Доцент – 2, старший викладач – 1

Кафедра практичної психології

Доцент – 3

Кафедра образотворчого мистецтва

Завідувач кафедри – 1, доцент – 2, старший викладач – 1

Інженерно-педагогічний факультет

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Доцент – 1, старший викладач – 0,25

Кафедра інформаційних систем і технологій

Доцент – 2, старший викладач – 0,5

Кафедра теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки

Професор – 1

Кафедра промислової інженерії та сервісу

Доцент – 1

Кафедра позашкільної освіти

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1,75

 

Термін подання документів – 14 днів від дня опублікування оголошення

 

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету:

 • заява про участь в конкурсі, написана власноруч;
 • особовий листок з обліку кадрів та власноруч написана автобіографія (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копія трудової книжки, засвідчена нотаріально або у відділі кадрів університету (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копія паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) або копія паспорта громадянина України у формі ID картки, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (для осіб, які не працюють в університеті);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом п’яти останніх років;
 • копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, засвідчені нотаріально або у відділі кадрів університету (для осіб, які не працюють в університеті);
 • список опублікованих наукових праць та науково-методичної літератури, підписаний кандидатом;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які працюють в університеті);
 • програму (проект) розвитку структурного підрозділу (кафедри), для кандидатів на посаду завідувача кафедри;
 • довідку про проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців до дати подання документів для участі у конкурсному відборі);
 • довідку про проходження флюорографічного огляду (видана не пізніше 12 місяців до дати подання документів для участі у конкурсному відборі).

Університет житлом не забезпечує.

 

Документи надсилати на адресу:

01601, м.Київ, вул. Пирогова,  9, канцелярія

Телефон для довідок: 239-30-61, 239-30-34.

 

Умови праці оформляються відповідним контрактом.

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter