До уваги абітурієнтів!

    Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова оголошує додатковий набір за кошти фізичних та/або юридичних осіб за всіма освітніми ступенями вищої освіти, зокрема:

 

- для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною (дистанційною) та вечірньою формами

 

 

Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок прийому заяв та документів

05 серпня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, творчих конкурсів

о 18:00 год.

12 серпня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

о 18:00 год.

16 серпня

Вступні іспити, творчі конкурси

з 13 до 16 серпня

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих за кошти фізичних та/або юридичних осіб

20 серпня

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування

до 23 серпня

Зарахування вступників

не пізніше

30 серпня

 

-для вступу на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною (дистанційною) та вечірньою формами

Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок прийому заяв та документів

06 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

16 серпня

Проведення фахових вступних випробувань

17 – 19 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

20 серпня

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування

23 серпня

Зарахування вступників

до 30 серпня

 

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальностей: 028 Менеджмент соціокультурної діяльності; 122 Комп’ютерні науки; 073 Менеджмент; 032 Історія та археологія; 053 Психологія; 124 Системний аналіз; 281 Публічне управління та адміністрування; 242 Туризм; 051 Економіка; 054 Соціологія; 061 Журналістика; 031 Релігієзнавство; 033 Філософія; 034 Культурологія; 041 Богослов’я, на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 «Право»

Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок прийому заяв та документів

06 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

09 вересня

Строки проведення вступних іспитів та фахових випробувань

10 - 14 вересня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

16 вересня

Термін для виконання вступниками вимог для зарахування на навчання

19 вересня

Зарахування вступників на вакантні місця ліцензованого обсягу

20 вересня

 

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальностями: 028 Менеджмент соціокультурної діяльності; 122 Комп’ютерні науки; 073 Менеджмент; 032 Історія та археологія; 053 Психологія; 124 Системний аналіз; 281 Публічне управління та адміністрування; 242 Туризм; 051 Економіка; 054 Соціологія; 061 Журналістика; 031 Релігієзнавство; 033 Філософія; 034 Культурологія; 041 Богослов’я; 081 Право, на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (при цьому використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту, отримані в порядку, передбаченому Правилами прийому, або результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у НПУ імені М. П. Драгоманова у передбачених цими Правилами прийому випадках)

Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок прийому заяв та документів

02 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

10 вересня

Проведення фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит

 11-15 вересня

Надання рекомендацій для зарахування

16 вересня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

18 вересня

Зарахування

до 20 вересня

 

- для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб, окрім тих магістерських програм, для вступу на які цими Правилами прийому передбачено обов’язковість складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (у разі якщо конкурсна пропозиція згідно з цими Правилами прийому передбачає складання єдиного вступного іспиту, вступники можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту або скласти відповідний вступний іспит в НПУ імені М. П. Драгоманова)

 

Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок прийому заяв та документів

06 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

16 серпня

Строки проведення вступних іспитів, фахових випробувань, додаткових випробувань

17 - 22 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

23 серпня

Термін для виконання вступниками вимог для зарахування на навчання

до 28 серпня

Зарахування вступників на вакантні місця ліцензованого обсягу

не пізніше

30  ерпня

 

- для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю предметною спеціальністю, спеціалізацією, освітньою програмою) приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (НПУ імені М. П. Драгоманова може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану студента та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей)

Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок прийому заяв та документів

06 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

20 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

21 серпня

Термін для виконання вступниками вимог для зарахування на навчання

до 28 серпня

Зарахування вступників на вакантні місця ліцензованого обсягу

не пізніше

30 серпня

Запрошуємо Вас на навчання!!!

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter