ВИТЯГ з протоколу №1 Про нормативні документи щодо організації освітньої діяльності УДУ імені Михайла Драгоманова

ВИТЯГ з  протоколу №1 Про офіційний цифровий інтернет-ресурс УДУ імені Михайла Драгоманова

ВИТЯГ з протоколу №1 Про продовження започаткованих в НПУ імені М.П.Драгоманова освітніх програм

НАКАЗ №21 від 31.01.2023 року Про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти на 2023/2024 н.р.

НАКАЗ №01 від 09.01.2023 року Про початок ІІ семестру 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №358 від 24.11.2022 року Про затвердження штатів та обсягів навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №27 від 30.12.2022 року Про деякі питання організації навчальної роботи науково-педагогічних працівників у 2022/2023 н.р.

Графік вручення документів про вищу освіту випускникам НПУ імені М.П.Драгоманова
НАКАЗ №331 від 17.11.2022 року Про введення в дію Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в НПУ імені М.П.Драгоманова

НАКАЗ №246 від 28.09.2022 року Про організацію роботи зі сприяння працевлаштування студентів та випускників університету в 2022-2023 н.р.

НАКАЗ №315 від 08.11.2022 року Про призначення академічних кураторів ЄКТС на 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №220 від 13.09.2022 року Про затвердження переліку базових закладів для проходження практик студентами НПУ імені М.П.Драгоманова в 2022/2023 н.р.
НАКАЗ №219 від 13.09.2022 року Про затвердження графіка проведення практик в університеті в 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №291 від 19.10.2022 року Про призначення відповідальних за підготовку замовлень на виготовлення документів про вищу освіту у 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №216 від 12.09.2022 року Про організацію вивчення обов'язкових навчальних дисциплін освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

НАКАЗ №196 від 31.08.2022 року Про часткову зміну наказу №192 від 26 серпня 2022 року

НАКАЗ №193 від 26.08.2022 року Про організацію навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету в 2022/2023 навчальному році

НАКАЗ №192 від 26.08.2022 року Про початок 2022/2023 навчального року

НАКАЗ №186 від 18.08.2022 року Про внесення змін до наказу №111 від 06.06.2022 р.
НАКАЗ №111 від 06.06.2022 року Про графік освітнього процесу в університеті у 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №105 від 30.05.2022 року Про організацію практичної підготовки студентів  та норми часу для планування і обліку навчальної роботи з керівництва практикою у 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №112 від 06.06.2022 року Про оголошення конкурсу навчальних програм загальних освітніх компонентів
НАКАЗ №104 від 30.05.2022 року Про затвердження переліку обов'язкових освітніх компонентів освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

НАКАЗ №70 від 05.05.2022 року Про зміну форми підсумкової атестації випускників освітнього рівня бакалавр у 2021/2022 навчальному році

НАКАЗ №66 від 28.04.2022 р. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів та підсумкової атестації випускників у 2021/2022 н.р.

ГРАФІК освітнього процесу НПУ імені М.П.Драгоманова на 2021-2022 н.р. зі змінами

НАКАЗ №58 від 21.03.2022 р. Про продовження освітнього процесу в умовах воєнного стану: https://npu.edu.ua/novyny/podii/zahalnuniversytetski/nakaz-rektora-universytetu-58-vid-21-bereznia-2022-roku-pro-prodovzhennia-osvitnoho-protsesu-v-umovakh-voiennoho-stanu

ГРАФІК вручення документів про вищу освіту випускникам-магістрам НПУ імені М.П.Драгоманова з терміном 1 рік 4 місяці у 2021 році  

НАКАЗ №383 від 20.10.2021 р. Про організацію підсумкової атестації якості підготовки випускників у 2022 році

НАКАЗ №417 від 03.11.2021 р. Про призначення відповідальних за підготовку замовлень на виготовлення документів про вищу освіту у 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №421 від 03.11.2021 р. Про підготовку та проведення зимової підсумкової атестації у 2021/2022 навчальному році

НАКАЗ №351 від 07.10.2021 р. Про затвердження тематики бакалаврських робіт та призначення наукових керівників на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №221 від 30.08.2021 р. Про затвердження графіків освітнього процесу за спеціальностями університету на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №297 від 13.09.2021 р. Про формування загальноуніверситетського, факультетського каталогів вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів

НАКАЗ №329 від 28.09.2021 р. Про затвердження переліку обов'язкової навчально-методичної документації

НАКАЗ №270 від 20.08.2021 р. Щодо встановлення вартості виготовлення студентського квитка

НАКАЗ №276 від 31.08.2021 р. Про введення в дію рішення Вченої ради університету від 30.06.21 (протокол №12)

НАКАЗ №274 від 31.08.2021 р. Про початок 2021/2022 навчального року

НАКАЗ №195 від 14.06.2021 р. Про планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №157 від 24.05.2021 р. Про графік освітнього процесу в університеті у 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №152 від 17.05.2021 р. Про підготовку і проведення літньої підсумкової атестації та завершення 2020/2021 н.р.

НАКАЗ №87 від 18.03.2021 р. Про організацію практичної підготовки студентів та норми часу для планування і обліку навчальної роботи з керівництва практикою у 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №56 від 26.02.2021 р. Про продовження до 30 квітня 2021 р. карантинних заходів
НАКАЗ №32 від 03.02.2021 р. Про організацію вільного вибору студентами освітніх компонентів на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №247 від 28.09.2020 р. Про затвердження графіків освітнього процесу за спеціальностями університету на 2020-2021 н.р.

НАКАЗ №31 від 03.02.2021 р. Про початок II семестру 2020/2021 н.р.

НАКАЗ №04 від 14.01.2021 р. Про оптимізацію переліку освітніх програм підготовки фахівців з вищою освітою

НАКАЗ №396 від 21.12.2020 р.

НАКАЗ №368 від 23.11.2020 р. Про підготовку та проведення зимової підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році

НАКАЗ №58 від 07.02.2020 р. Про введення в дію Положення про організацію освітнього процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова

НАКАЗ № 350 від 12.11.2020 р. Про продовження дистанційного навчання до 31.12.2020 року

НАКАЗ №276 від 12.10.2020 р. Про запровадження дистанційного навчання

НАКАЗ №239 від 23.09.2020 р. Про організацію роботи зі сприяння працевлаштування студентів та випускників університету в 2020-2021 навчальному році

НАКАЗ №208 від 25.08.2020 р. Про планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2020/2021 навчальний рік

НАКАЗ №207 від 21.08.2020 р. Про початок 2020/2021 навчального року

НАКАЗ №199 від 17.08.2020 р. на часткову зміну наказу про організацію освітнього процесу в університеті у 2020/2021 навчальному році

НАКАЗ №174 від 25.06.2020 р. Про організацію освітнього процесу в університеті у 2020/2021 навчальному році

НАКАЗ №177 від 26.06.2020 Про введення в дію положень з організації освітньої діяльності

Методичні рекомендації з розробки ОПП і ОНП та навчальних планів

Додатки до методичних рекомендацій

Пам'ятка щодо формування блоку дисциплін дод. спец-ті (спеціалізації)

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у НПУ імені М.П.Драгоманова (нова редакція)
ПОЛОЖЕННЯ про переведення, поновлення і відрахування здобувачів вищої освіти НПУ імені М.П.Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про вільних слухачів НПУ імені М.П. Драгоманова (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту в НПУ імені М.П. Драгоманова
ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію НПУ імені М.П.Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичне забезпечення дисципліни в НПУ імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про виготовлення, видачу та облік документів про вищу освіту НПУ імені М.П. Драгоманова

ПЕРЕЛІК вибіркових навчальних дисциплін для формування загальноуніверситетського каталогу

ПОЛОЖЕННЯ про формування вибіркової частини робочих навчальних планів НПУ імені М.П. Драгоманова (нова редакція)
ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми та навчальні плани НПУ імені М.П.Драгоманова (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ про проходження атестації в НПУ імені М. П. Драгоманова для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України

ПОЛОЖЕННЯ про визнання іноземних документів про освіту в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про вільних слухачів у НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення практик студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про планування та облік основних видів роботи професорсько-викладацького складу НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОРЯДОК контролю якості знань студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про залікову книжку студента НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план студента НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію індивідуального навчання студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про врегулювання конфліктів у НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про роботу із зацікавленими сторонами у підготовці фахівців в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про призначення відповідальних за підготовку замовлень на виготовлення документів про вищу освіту у 2020/21 роках

ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми та навчальні плани НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок формування вибіркової частини робочих навчальних планів НПУ імені М.П.Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ліквідації академічної заборгованості студентами Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про академічні відпустки та повторне навчання в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про виготовлення, видачу та облік документів про вищу освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

Додаток до положення про виготовлення, видачу та облік документів про вищу освіту в НПУ імені М. П. Драгоманова

Графік вручення документів про вищу освіту випусникам НПУ іімені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію працівників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова