нормативні документи НПУ імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про вільних слухачів у НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення практик студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про формування вибіркової частини робочих навчальних планів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про планування та облік основних видів роботи професорсько-викладацького складу НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОРЯДОК контролю якості знань студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про залікову книжку студента НПУ імені М. П. Драгоманова
ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план студента НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію індивідуального навчання студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про врегулювання конфліктів у НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про роботу із зацікавленими сторонами у підготовці фахівців в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про призначення відповідальних за підготовку замовлень на виготовлення документів про вищу освіту у 2020/21 роках

ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми та навчальні плани НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок формування вибіркової частини роб. навч. планів

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ліквідації академічної заборгованості студентами Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про академічні відпустки та повторне навчання в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про виготовлення, видачу та облік документів про вищу освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

Додаток до положення про виготовлення, видачу та облік документів про вищу освіту в НПУ імені М. П. Драгоманова

Графік вручення документів про вищу освіту випусникам НПУ іімені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію працівників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова

Додаток до положення  про організацію освітнього процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію дуальної освіти у НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про Індивідуальний навчальний план студента

Порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів НПУ

ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-методичний центр Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Додаток до положення про екзаменаційну комісію НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту в НПУ імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про визнання іноземних документів про освіту в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про переведення, поновлення і відрахування студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОРЯДОК обліку медичних довідок, що засвідчують тимчасову непрацездатність студентів (слухачів) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про працевлаштування випускників НПУ імені М.П. Драгоманова

                    Додаток 1. Зразок клопотання

                    Додаток 2. Заява про самостійне працевлаштування

                    Додаток 3. Заява про сприяння

                    Додаток 4. Відомість результатів проведення Ярмарок

                    Додаток 5. Таблиця до звіту для МОН

                    Додаток 6. Інформація про випуск та працевлаштування

                    Додаток 7. Примірний договір

                    Додаток 8. Таблиця МОН виплата підйомних

                    Додаток 9. Заява на грошову допомогу

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного володіння державною мовою в Національному педагогічному університеті імені М. П. ДрагомановаНаціональному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter