Головна / Відділ по роботі з іноземними студентами / Навчання іноземних студентів
Бакалавр  1740$* 
 Магістр 1980$*
 Аспірант  55000 грн

*оплата здійснюється відповідно до курсу НБУ на день сплати

 

 • підготовче відділення – 1 рік;
 • ступінь бакалавр – 4 роки;
 • ступінь магістр ‑ 2 роки після програми бакалавра;
 • доктора філософії - 3 роки (при наявності диплому магістра);
 • Доктор наук - 3 роки (при наявності диплому кандидата наук).

*Звертаємо вашу увагу, що дистанційне навчання можливе лише на період воєнного стану

    Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2022 року № 392 прийом на навчання іноземних студентів до Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова може проводитись очно та/або дистанційно (через партнерську організацію з, якою укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців відповідно до Додатку 10 до Правил прийому для здобуття вищої освіти в НПУ імені М. П. Драгоманова). Для того, щоб вступити дистанційно, іноземний абітурієнт має знаходитись в країні свого походження. Спочатку іноземний абітурієнт повинен звернутися на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. повідомити університет про своє бажання навчатися та подати заяву в електронному форматі (роздрукувати, заповнити та підписати, а потім відсканувати та надіслати в університет) разом зі сканами документів про попередню освіту з перекладом на українську мову, що дозволяють вступати на обраний абітурієнтом навчальний рівень, згідно Правил та порядку прийому на навчання до НПУ імені М. П. Драгоманова.

    Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в'їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

   Організація та проведення вступних випробувань для іноземних громадян відбувається за посередництва партнерської організації, що є резидентом країни походження вступників, з якою було укладено угоду про надання відповідних послуг.  Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

   Університетом укладено угоди з організаціями, що відповідають таким вимогам:

відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;

забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім'я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;

забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;

забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв  вступників;

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі; 

забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох  відеокамер;

забезпечення технічного оснащення для відео зв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

   У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв'язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів особисто.

   Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

   Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

   Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

 

 Етапи вступної кампанії  Денна, заочна (дистанційна) форми навчання
 Прийом заяв та документів  З 01 червня по 25 жовтня 2022 року
 Проведення вступних випробувань та співбесід  Протягом 14 днів з моменту подачі заяви та відповідних документів для вступу на навчання за відповідним рівнем вищої освіти
 Оприлюднення рейтингового списку вступників  Не пізніше наступного дня проведення останнього вступного випробування (співбесіди)
 Оприлюднення наказу про зарахування  Не пізніше трьох днів після оприлюднення рейтингового списку, але не пізніше 01 листопада

Держави з візовим порядком в’їзду

Громадяни держав з візовим порядком в’їзду прибувають в Україну з візою типу D (D-13), отриманою в консульській установі України на батьківщині за запрошенням університету на навчання. Протягом п’яти робочих днів після прибуття до університету, але не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії візи, вони зобов’язані надати до Відділу по роботі з іноземними студентами паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні (далі - посвідка).

Держави з безвізовим порядком в’їзду (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Узбекистан)

Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть перебувати в Україні до 90 днів у будь-який 180-денний період. Тобто для розрахунку дозволеного терміну перебування від дня подання документів відраховується 180 днів назад. Іноземець не порушуватиме правил, якщо в межах цього 180-денного періоду він перебував в Україні не більше 90 днів. Такі іноземці зобов’язані протягом п’яти робочих днів після прибуття до університету, але не пізніше ніж за 30 днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні, надати до підготовчого відділення паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки.

 • паспортний документ з візою типу D (D-13);
 • переклад українською мовою сторінки паспортного документа з особистими даними, засвідчений нотаріально в Україні;
 • дійсний поліс медичного страхування на період навчання оформлений на території України.

Порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №322.

Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період навчання. Посвідки оформляються іноземцям та особам без громадянства, які досягли 16-річного віку.

Посвідка виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Посвідка є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні. Посвідка видається на період навчання, який визначається наказом університету про встановлення періодів навчання для іноземних студентів.

Документи для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну подаються особисто іноземцем або особою без громадянства до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або територіального органу ДМС за місцем реєстрації.

Документи для оформлення посвідки подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка підлягає обміну (крім закінчення строку її дії), документи для її обміну подаються протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій).

У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії. У такому випадку посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки.

Після отримання посвідки іноземець зобов’язаний протягом трьох робочих днів надати її до відділу по роботі з іноземними студентами (вул. Пирогова 9, кабінет 134) для здійснення реєстрації місця проживання в Україні.

Щоб отримати запрошення на навчання, необхідно зібрати такі документи:

 • копія першої сторінки закордонного паспорта іноземця, що містить його персональні дані, з перекладом українською мовою;
 • копія документа про середню освіту з перекладом англійською/російською/українською мовами;
 • копія додатку до документу про попередню освіту з оцінками (балами) з перекладом англійською / українською мовами або академічна довідка (із зазначенням номера та назви документа) з перекладом англійською/російською/українською мовами;
 • сповіщення про прибуття;
 • анкета;
 • згода на обробку персональних даних.

Документи надсилаються у відсканованому вигляді ( у форматі JPG) на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Або подаються особисто у відділ по роботі з іноземними студентами.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі "Електронний журнал" уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Для вступу потрібно подати такий пакет документів (подаються оригінали документів):

1) документ (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським закладом освіти (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал і копію документа, у якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) медична довідка  форми 086-У  (або її еквівалент в країні походження абітурієнта);

7) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними      договорами України;

8) 6 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

9) копія посвідки з двох сторін (за наявності);

10)  копія візи;

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 6 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 

Сторінка 1 із 2