17, 18, 19 ЛЮТОГО 2022 року відбудеться візит експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Теоретична та практична філософія» другого освітнього рівня за спеціальністю 033 Філософія.

   15, 16, 17 ЛЮТОГО 2022 року відбудеться візит експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Міжнародна інформація» першого освітнього рівня за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

     Упродовж листопада 2021 року в університеті відбулися підсумкові зустрічі гарантів освітніх програм першого, другого та третього освітніх рівнів з представниками структурних підрозділів (відділу ліцензування та акредитації, навчально-методичного центру, центру моніторингу якості освіти, центру цифрових освітніх технологій, відділу аспірантури та докторантури, відділу кадрів) за участі проректора з навчально-методичної роботи проф. Р.М. Вернидуба, проректора з наукової роботи  проф. Г.М. Торбіна, деканів відповідних факультетів, гарантів освітніх програм та науково-педагогічних працівників. Було обговорено результати моніторингу якості реалізації таких освітніх програм та надано рекомендації гарантам і групам забезпечення щодо підготовки відомостей про самооцінювання відповідно до критеріїв Нацагентства:

22, 23, 24 грудня 2021 року відбудеться візит експертної групи для проведення акредитаційної експертизи ОНП «Спеціальна освіта» за третім рівнем вищої освіти доктор філософії),за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

6, 7, 8  жовтня 2021 року відбудеться візит (дистанційно) експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фізична терапія» за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. З програмою візиту експертної групи та лінком на відкриту зустріч можна ознайомитися на сайті університету (сторінка факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я).

4, 5, 6  жовтня 2021 року відбудеться візит (дистанційно) експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Спорт» за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. З програмою візиту експертної групи та лінком на відкриту зустріч можна ознайомитися на сайті університету (сторінка факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я).

Сторінка 1 із 3