Головна / Відділ ліцензування та акредитації / Акредитація / Чинні сертифікати про акредитацію спеціальностей та освітніх програм

Чинні сертифікати про акредитацію спеціальностей та освітніх програм

Перелік чинних сертифікатів

Копії сертифікатів:

- бакалаври

- магістри

- доктори філософії (Phd)

- сертифікат про акредитацію університету за 4 рівнем

 

Наказ від 30.10.2017 року № 1432 «Про визнання освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1423-17

 

Наказ від 28.11.2018 року № 1315 «Про внесення змін до наказу МОН України від 30 жовтня 2017 року №1432» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1410-18

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter