Головна / Відділ кадрів / Оголошення / Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Статуту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та Положення про порядок обрання за конкурсом та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НПУ імені М. П. Драгоманова оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

 

Факультет політології та права

Кафедра правознавства та галузевих юридичних дисциплін

Доцент – 2

Кафедра політичних наук

Старший викладач – 0,25

Кафедра публічного управління та міжнародних відносин

Викладач – 0,25

Історичний факультет

Кафедра етнології та краєзнавства

Завідувач кафедри – 1 (яка буде вакантна з 30.05.2021р.); доцент – 1 (яка буде вакантна з 16.05.2021р.)

Кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Завідувач кафедри – 1 (яка буде вакантна з 29.05.2021р.)

Кафедра цивілізаційної історії та археології Центрально-Східної Європи

Завідувач кафедри – 1 (яка буде вакантна з 31.05.2021р.); професор – 1 (яка буде вакантна з 30.05.2021р.); доцент – 1

Кафедра методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти

Завідувач кафедри – 1 (яка буде вакантна з 31.05.2021р.)

Кафедра всесвітньої історії

Доцент – 2

Кафедра міжнародних та регіональних студій

Доцент – 1,5; старший викладач – 1; викладач – 0,75

Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Кафедра української мови

Доцент – 1

Кафедра журналістики

Доцент – 1; викладач – 1

Факультет філософії та суспільствознавства

Кафедра психології

Доцент – 2,5

Кафедра історії та філософії історії

Доцент – 1 (яка буде вакантна з 16.05.2021р.); старший викладач – 0,25

Кафедра культурології та філософської антропології

Старший викладач – 0,75

Кафедра богослов’я та релігієзнавства

Професор – 1

Кафедра дизайну та реклами

Завідувач кафедри – 1; асистент -  0,75

Факультет іноземної філології

Кафедра англійської філології

Доцент – 3; старший викладач – 1

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу

Доцент – 2; старший викладач – 0,5; викладач – 0,25

Кафедра романо-германської філології

Професор – 1; старший викладач – 1

Кафедра методики викладання світової літератури

Доцент – 1

Кафедра світової літератури та теорії літератури

Професор – 1; доцент – 4; асистент – 1

Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

Доцент – 1

Кафедра загального мовознавства і германістики

Старший викладач – 2; викладач – 1

Кафедра методики викладання іноземних мов

Викладач – 1

Кафедра східних мов та методики викладання східних мов

Старший викладач – 1

Факультет соціально-економічної освіти

Кафедра соціальної педагогіки

Доцент – 1; доцент – 1 (яка буде вакантна з 23.05.2021р.)

Кафедра теорії і технології соціальної роботи

Старший викладач – 1

Кафедра економіка та економічна освіта

Доцент – 1

Кафедра соціології та публічних комунікацій

Доцент - 0,5

Факультет психології

Кафедра психосоматики та психологічної реабілітології

Професор – 1; доцент -1

Кафедра політичної психології та міжнародних відносин

Професор – 0,5; старший викладач – 1

Факультет менеджменту освіти та науки

Кафедра педагогіки і психології вищої школи

Доцент – 1

Кафедра етики та естетики

Доцент – 1 (яка буде вакантна з 16.05.2021р.)

Кафедра теорії та історії педагогіки

Старший викладач – 1

Кафедра методології науки та міжнародної освіти

Доцент – 0,25

Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

Доцент – 1,5

Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності

Професор – 1

 Факультет фізичного виховання, спорту і здоров’я

Кафедра олімпійського та професійного спорту

Професор – 1; доцент – 1; доцент – 1 (яка буде вакантна з 16.05.2021р.); старший викладач – 1

Кафедра фізичного виховання та здоров’я

Доцент – 1

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Професор – 1

Кафедра фізичного виховання і спорту

Доцент – 3; старший викладач – 4

Кафедра фізичної реабілітації

Старший викладач – 1

Кафедра футболу

Доцент – 2; доцент – 1 (яка буде вакантна з 16.05.2021р.)

Фізико-математичний факультет

Кафедра вищої математики

Доцент – 5,75

Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Доцент – 2; старший викладач – 1

Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Доцент – 2 (які будуть вакантні з 16.05.2021р.)

Кафедра загальної та прикладної фізики

Завідувач кафедри – 1; професор – 2; доцент – 0,5; доцент – 1 (яка буде вакантна з 16.05.2021р.)

Кафедра експериментальної і теоретичної фізики та астрономії

Доцент – 2

Кафедра теорії та методики навчання фізики та астрономії

Завідувач кафедри – 1; професор – 0,5; доцент – 1; старший викладач – 0,5

Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Доцент – 1

Факультет інформатики

Кафедра теоретичних основ інформатики

Доцент – 1

Кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань

Професор – 1; старший викладач – 1; викладач – 0,75

Кафедра програмної інженерії

Завідувач кафедри – 1; доцент – 1

 Факультет мистецтв імені А. Авдієвського

Кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства

Професор – 1 (яка буде вакантна з 30.05.2021р.); доцент – 1

 Факультет природничо-географічної освіти та екології

Кафедра біології

Доцент – 0,5 (яка буде вакантна з 29.05.2021р.); старший викладач – 1

Кафедра туризму

Завідувач кафедри – 1

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти

Кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка

Доцент – 3

Кафедра логопедії та логопсихології

Професор – 1; доцент – 2; доцент – 1 (яка буде вакантна з 15.05.2021р.)

Кафедра спеціальної психології та медицини

Старший викладач – 0,5

 Факультет педагогіки та психології

Кафедра педагогіки та методики початкового навчання

Професор – 2; доцент – 2

Кафедра педагогіки та методик навчання української та іноземної мов

Завідувач кафедри – 1; професор – 1; доцент – 4; старший викладач – 1

Кафедра психології та педагогіки

Професор - 1

Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я

Завідувач кафедри – 1; старший викладач – 1

Кафедра практичної психології

Завідувач кафедри – 1; доцент – 2; доцент – 1 (яка буде вакантна з 29.05.2021р.)

Кафедра образотворчого мистецтва

Доцент – 1 (яка буде вакантна з 29.05.2021р.)

Кафедра педагогіка та психологія дошкільної освіти

Доцент – 3; старший викладач – 1; викладач – 0,5; асистент – 3

Інженерно-педагогічний факультет

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Доцент – 1

Кафедра інформаційних систем і технологій

Доцент – 1

Кафедра теорії та методики професійної підготовки

Викладач – 0,25

Кафедра теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки

Професор – 0,5; доцент – 3,75

Кафедра промислової інженерії та сервісу

Професор – 1; старший викладач - 1

Кафедра позашкільної освіти

Доцент – 1,25

          

Термін подання документів – 3 (три) тижні від дня опублікування оголошення

 

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету:

 

 • заява про участь в конкурсі, написана власноруч;
 • особовий листок з обліку кадрів та власноруч написана автобіографія (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копія трудової книжки, засвідчена нотаріально або у відділі кадрів університету (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копія паспорта громадянина  України (с. 1, 2, 3, 10, 11) або копія паспорта громадянина України у формі ID картки,  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (для осіб, які не працюють в університеті);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, засвідчені нотаріально або у відділі кадрів університету (для осіб, які не працюють в університеті);
 • список опублікованих наукових праць та науково-методичної літератури, підписаний кандидатом;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • звіт про навчально-методичну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які  працюють в університеті);
 • програму (проект) розвитку структурного підрозділу (кафедри), для кандидатів на посаду завідувача кафедри;
 • довідку про проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців до дати подання документів для участі у конкурсному відборі);
 • довідку про проходження флюорографічного огляду (видана не пізніше 12 місяців до дати подання документів для участі у конкурсному відборі).

Університет житлом не забезпечує.

З Положенням про порядок обрання за конкурсом та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НПУ імені М. П. Драгоманова можна ознайомитися на сайті університету (https://npu.edu.ua/universytet/prozoryi-universytet).

Документи надсилати на адресу:

 01601, м. Київ, вул. Пирогова,  9, канцелярія

Телефон для довідок: 239-30-33, 239-30-34.

Умови праці оформляються відповідним контрактом.

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter