Головна / УНІВЕРСИТЕТ / Міжнародне співробітництво / Відділ міжнародних зв'язків

miz vid logo

Основною тенденцією розвитку сучасного інформаційного суспільства є його глобалізація. В результаті зазначеного процесу посилюється рух до міжнародної інтеграції в цілому, вищої освіти зокрема. 
Саме для розвитку освітньої, наукової та інноваційної міжнародної діяльності університету було створено відділ міжнародних зв'язків.

Міжнародна стратегія

Витяг зі Статуту Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова:
7.7. Університет здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори про співробітництво, встановлює прямі зв’язки з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.
7.8. Основні напрямки міжнародної діяльності Університету: 

1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
2) проведення спільних наукових досліджень;
3) залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі в Університеті;
4) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
5) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
6) участь у спільній видавничій діяльності;
7) надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
8) відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів укладених між Університетом та іноземними партнерами;
9) здійснення зовнішньоекономічної діяльності, передбаченої законодавством України;
10) інформаційне забезпечення міжнародного співробітництва;
11) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;
12) інші напрями і форми, не заборонені законодавством України.
7.9. Організація міжнародної діяльності Університету спрямована на поєднанню кращих досягнень національної вищої школи з прогресивним зарубіжним досвідом.

З метою організації співпраці між НПУ імені М.П.Драгоманова та провідними університетами інших країн у сфері здійснення спільних наукових, учбових та дослідницьких проектів підписано угоди про співпрацю з такими ЗВО-партнерами: