17 травня 2021 року Центр цифрових освітніх технологій здійснював супроводження традиційного для НПУ ім. М. П. Драгоманова заходу – загальноуніверситетського пленарного засідання щорічної звітно-наукової конференції викладачів, аспірантів і докторантів.

До онлайн-конференції «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету» приєдналось одночасно понад 200 осіб.

Це стало можливим завдяки придбанню університетом ліцензій на частковий домен G Suite Enterprise for Education (теперішня назва Google Workspace for Education Plus). Використання такої підписки дозволило для проведення відеозустрічі через Google Meet збільшити максимальну кількість можливих учасників, які могли спілкуватися в чаті, ділитися екранами та співпрацювати в режимі реального часу.

Варто зазначити, що конференція пройшла на високому науковому рівні, детальніше з тематикою та спікерами заходу можна ознайомитись нижче та за посиланням https://bit.ly/2S9qJyW

 

 5

 

Андрущенко Віктор Петрович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова. «Єдність науки та освіти – основний принцип діяльності НПУ імені М.П.Драгоманова»

 

2

 

Андрусишин Богдан Іванович, доктор історичних наук, професор, декан факультету політології та права НПУ імені М.П.Драгоманова. «Проблема спадкоємності української державності в українській істоичній та юридичній науках»

 

3

 

Терепищий Сергій Олександрович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики, голова Ради молодих вчених НПУ імені М.П.Драгоманова, стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. «Освітній ландшафт медіаграмотності та соціальної відповідальності в умовах гібридної війни»

 

4

 

Супрун Дар’я Миколаївна, доктор педагогічних наук,  професор кафедри спеціальної психології та медицини, стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. «Тенденції євроінтеграції: професійне становлення в контексті спеціальної та інклюзивної освіти»

 

5

 

Струтинська Оксана Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету інформатики з наукової роботи та міжнародного співробітництва. «Цифрова трансформація в закладі вищої освіти»

 

6

 

Пріц Василь Юрійович, аспірант, голова Наукового товариства студентів та аспірантів імені Григорія Волинки. «Роль популяризації науки в Науковому товаристві студентів та аспірантів імені Григорія Волинки»

 

7

 

Торбін Григорій Мирославович, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи НПУ імені М.П.Драгоманова. «Підсумки науково-дослідної роботи НПУ імені М.П.Драгоманова 2020 р.»