Питання відповіді


У питаннях та відповідях ми спробуємо ознайомити Вас про нашу діяльність в університеті.

1. Що таке студентська профспілка в нашому університеті?

Первинна профспілкова організація студентів НПУ ім. М.П. Драгоманова - це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

2. Чи є профспілкова організація юридично зареєстрованою?

Первинна профспілкова організація студентів НПУ ім. М.П. Драгоманова є юридичною особою і незалежною організацією, має у власності відособлене майно, рахунки в банку, печатки, має право бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражі.

3. Які права члена профспілки?

Члени профспілки мають право:
* на представництво, здійснення та захист профспілкою їх прав та інтересів;
* на правовий захист;
* на участь в акціях та заходах, які проводить профспілка;
* обирати і бути обраними до профспілкових органів усіх рівнів;
* на одержання матеріальної допомоги, пільгових путівок на оздоровлення та відпочинок тощо.
4. Які обов’язки члена профспілки?

Члени профспілки зобов'язані:
* визнавати і виконувати Статут;
* регулярно сплачувати членські внески;
* особисто брати участь у діяльності профспілкової організації;
* виконувати рішення профспілкових органів;
* не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації студентів НПУ ім. М.П. Драгоманова , перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.

5. Що конкретно профспілка може дати студенту (яку ВИГОДУ студент може отримати)?

Можливість захисту профспілкою прав та інтересів студентів;
* можливість брати участь в реальному житті та управлінні університетом;
* при необхідності одержувати матеріальну допомогу;
* одержувати путівки на лікування та відпочинок за пільговою ціною тощо;
* можливість пільгового харчування.

6. Як стати членом профспілки? Членом профспілки може стати будь-який студент університету, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України та регулярно сплачує профспілкові внески, незалежно від форми навчання і не є членом іншої профспілки.
7. Чи повинен студент щось платити профспілці, хто визначає величину внесків?

Розмір профспілкових внесків визначено Статутом профспілки працівників освіти і науки України і складає:
* для студентів денної бюджетної форми навчання, які отримують стипендію - 1% від базової стипендії (внески виплачуються відповідно до заяви студента через бухгалтерію університету із стипендії);
* для студентів, які не отримують стипендію та студентів контрактної форми навчання - 1 % від базової стипендії (внески сплачуються готівкою за семестр);

8. На що ідуть проф-спілкові внески?

На статутну діяльність профспілкової організації студентів згідно Статуту профспілки працівників освіти і науки України.
А саме на виплату матеріальних допомог, здешевлення вартості путівок, проведення культурно – спортивних заходів тощо.

9. Що буде, якщо студент не є членом профспілки?

Членство в профспілковій організації виключно добровільне і якщо студент не хоче бути членом нашої профспілки, його ніхто примушувати до цього не буде. Але студенти, які не є членами нашої профспілки, втрачають право на захист профспілкою його інтересів та на пільги, передбачені Статутом профспілки працівників освіти і науки України.

10. Якщо студент не є членом профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами?

Ні.

11. Що потрібно зробити для отримання пільг від профспілки (процедура подачі заяв тощо)?

Для отримання пільги члену профспілки необхідно звернутись до профбюро свого інституту з відповідною заявою (матеріальна допомога, путівка на лікування, путівка на відпочинок тощо).

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter