Головна / Співробітникам / Юридичний відділ / Про юридичний відділ

Про юридичний відділ

Scientia juris dignissima est. –
Знання права заслуговує найвищої шани

 Юридичний відділ створено у складі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова наказом ректора від 02 вересня 2004 року № 408 з метою модернізації та якісного вдосконалення виконання Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова своїх статутних завдань, належного кваліфікованого юридичного супроводу навчально-виховної, наукової, господарської та інших видів діяльності університету, приведення договірної та нормативної бази університету у точну відповідність з вимогами чинного законодавства, інтеграції у новітнє освітнє правове поле, а також для підвищення рівня правової освіти і правової культури працівників та студентів університету.

Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує правильне застосування в Університеті законів та нормативно-правових актів, подає ректору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю Університету;

- самостійно розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативних актів та інших службових документів з питань діяльності Університету;

- організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів, бере участь у їх підготовці, дає їм правову оцінку і здійснює контролю за їх виконанням. Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

- в разі неналежного виконання договірних зобов'язань бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Університету, в тому числі в судах;

- організовує претензійну та позовну роботу, для чого готує необхідні документи, проводить аналіз її результатів;

- у визначених законодавством випадках представляє інтереси Університету в судах під час розгляду правових питань;

- вживає заходи до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

- сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу Університету під час вирішення виробничих та соціальних питань;

- надає правову допомогу науково-педагогічним, педагогічним та іншим працівникам і здобувачам вищої освіти Університету, які потребують соціального захисту;

- проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників та здобувачів вищої освіти Університету, надає консультації з правових питань при виконанні працівниками посадових обов’язків.

Положення про юридичний відділ затверджене 29 січня 2018 року.

Юридичний відділ університету функціонує у складі:

- начальника юридичного відділу;

- юрисконсульта І категорії;

- юрисконсультів ІІ категорії.

 З травня 2017 року юридичний відділ Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова очолює Кучер Володимир Іванович. Закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (денна форма навчання). Заслужений юрист України.

Основними законодавчими актами, якими керуються працівники відділу, є:

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про вищу освіту»;

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про пенсійне забезпечення»;

Законодавство про працю, інше.


Режим роботи відділу:
Понеділок-четвер з 900 до 1745

П'ятниця з 900 до 1645
Обідня перерва з 1300 до 1345

Години прийому працівників та студентів університету:

Вівторок з 900 до 1700

Четвер з 1400 до 1700

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter