Головна / НОВИНИ / Події / Навчально-методична рада / Рекомендації до друку підручників

Рекомендації до друку підручників

Рекомендація до друку підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів і співробітників університету

від 24 квітня 2012 року

 

 

 

Інститут української філології

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Шемет В.Г.

 1. 1.Робочий зошит-практикум "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Автори: Шевчук С.В., Кабиш О.О.
 2. 2.Навчальний посібник "Українське професійне мовлення". Автор: Шевчук С.В.
 3. 3.Навчальний посібник "Український правопис. Лекційний курс, система орієнтирів для самостійної роботи студентів і контролю в умовах кредитно-модульного навчання". Автор: Лобода Т.М.
 4. 4.Навчальний посібник-тренінг "Українська мова за професійним спрямуванням: Зошит тестового контролю". Автори: Шевчук С.В., Глущик С.В., Дияк О.В., Кабиш О.О., Клименко І.В., Лобода Т.М., Підкамінна Л.В.

 

Інститут розвитку дитини

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Сухорукова Г.В.

 1. 1.Навчально-методичний посібник "Соціальна педагогіка" в кредитно-модульній системі організації навчання для студентів напряму підготовки "Менеджмент соціокультурної діяльності". Укладач: Шулигіна Р.А.

 

Інститут фізичного виховання та спорту

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Архипов О.А.

 1. 1.Навчальний посібник "Фізично-спортивні споруди: гігієна, технічна характеристика". Автори: Приймаков О.О., Федоровська В.П., Хорошуха М.Ф.
 2. 2.Навчально-методичний посібник "Лижні види спорту". Укладачі: Подгаєцький А.В., Березовський В.А.

 

Інститут соціальної роботи та управління

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Чернін І.М.

 1. 1.Навчально-методичні рекомендації "Соціально-педагогічний супровід процесу гендерної соціалізації дівчат-підлітків з неповних родин" для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка. Практична психологія". Автор: Синякова В.Б.
 2. 2.Комплекс методичних рекомендацій з проходження практики студентами зі спеціальності "Соціальна педагогіка". Автор:      Ковчина І.М.
 3. 3.Навчально-методичний посібник "Актуальні проблеми з проходження практики студентами спеціалізації "соціально-правовий захист населення". Автори: Ковчина І.М., Черненко М.В., Радчук І.Ю.
 4. 4.Комплекс методичних рекомендацій з проходження практики студентами спеціальності "Соціальна робота". Автор: Черненко М.В.

 

Інститут іноземної філології

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Клименко Ж.В.

 1. 1.Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Основи перекладацького скоропису" спеціальності 8.02030304 Переклад. Автор: Анохіна Т.О.
 2. 2.Навчальна програма "Англійська мова за професійним спрямуванням" з напряму підготовки: 6.030104 "Політологія". Укладач: Петько Л.В.
 3. 3.Навчальна програма "Німецька мова за професійним спрямуванням" з напряму підготовки: 6.030401 "Правознавство". Укладачі: Петько Л.В., Гребінник Л.В.
 4. 4.Навчальна програма "Англійська мова за професійним спрямуванням" з напряму підготовки: 6.030401 "Правознавство". Укладач: Петько Л.В.
 5. 5.Навчальна програма "Німецька мова за професійним спрямуванням" з напряму підготовки: 6.030104 "Політологія". Укладачі: Петько Л.В., Гребінник Л.В.
 6. 6.Підручник "Way to Fluent English". За редакцією Толчеєвої Т.С. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)

 

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Дейнега І.І.

 1. 1.Методичні рекомендації "Невербальна культура педагога" для проведення лабораторних занять з курсу "Основи педагогічної творчості та майстерності". Автор: Щербина Д.В.
 2. 2.Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з курсу "Основи педагогічної творчості та майстерності". Автор: Калюжна Т.Г.
 3. 3.Робочий зошит з курсу "Основи педагогічної творчості та майстерності". Автори: Гузій Н.В., Шестакова Т.В., Сидоренко В.Х.

 

Інститут інформатики

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Кудін А.П.

 1. 1.Програма комплексного державного екзамену для магістрів спеціальності 8.18010022 “Освітні вимірювання”. Укладачі: Сергієчко В.П., Кухар Л.О., Тополя Л.В., Малежик М.П., Макаренко О.Л.

 

Інститут гуманітарно-технічної освіти

Відповідальний голова науково-методичної ради інституту – Гуменюк Т.Б.

 1. 1.Навчальна програма "Технологічний практикум" з напряму підготовки: 6.010103 Технологічна освіта. Укладачі: Гуменюк Т.Б., Медведенко І.С.
Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter