Головна / НОВИНИ / Архів новин / Програма творчого конкурсу "Дизайн" (вступ на ОКР "Бакалавр")

Програма творчого конкурсу "Дизайн" (вступ на ОКР "Бакалавр")

 

Пояснювальна записка

Творчий конкурс за напрямом підготовки 6.020207 „Дизайн проводиться на підставі попередньої співбесіди та консультації абітурієнтами, під час якої вони демонструють свої творчі роботи. Співбесіда т консультація проводяться для того, щоб виявити творчий потенціа абітурієнтів та орієнтування їх щодо навчання за спеціалізаціями: „Дизайн одягу", „Дизайн середовища".

Конкурс має виявити здібності абітурієнтів щодо навичок з рисунка живопису, композиції. Абітурієнт повинен виконати випробувальні завдання, як б свідчили про художню культуру, здатність вирішувати композиційні проблеми, грамотно побудувати форму, володіти прийомами кольорового вирішення середовища.

1. Вимоги творчого конкурсу до знань і умінь абітурієнтів

напрямку підготовки 6.020207 "Дизайн" (спеціалізацій "Дизайн одягу",

"Дизайн середовища")

На творчому конкурсі до НПУ імені М.П.Драґоманова абітурієнт домашніми та роботами в університеті під час вступних випробувань з фаху має довести відповідний рівень підготовки, що могло б стати міцною базою для подальшого навчання.

Творчий конкурс з фаху проводиться у один етап:

1. Випробування з композиції - 4 год.

За  результатами   випробувань   виставляється   відповідна   сума   балів

(оцінка).

Випробування з композиції на зазначені спеціалізації мають свою специфіку, яка залежить від обраного профілю спеціалізації.

Так, на спеціалізацію "Дизайн одягу" видається таке проектне завдання: на основі формотворчих можливостей простих геометричних фігур (квадрат, коло - чорвоного кольору, трикутник - жовтого кольору, лінія -чорного) та їх трансформації (деформації, фрагментації, утворення орнаментальних структур) необхідно зробити дві композиції (статичну і динамічну), які б асоціативне нагадували костюм. Матеріали - папір, гуаш. Розмір паперу - два аркуші по пів листка ватману, розмір композиції вписується у обраний формат. Це завдання має мету перевірити здібності абітурієнтів до асоціативного мислення, композиційного варіювання висхідних елементів, загальну художню та проектну культуру.

На спеціалізацію "Дизайн середовища" проектне завдання є наступним: на основі замальовки з натури рослин (домашніх квітів) зробити декоративну обробку   силуету та   побудувати   рапортну   композицію   з трьох   частин.

Матеріали - папір, туш, гуаш. Розмір - півлистка ватману, розмір квадрату для побудови рапорту - 15 см.

Критеріямиоцінювання творчого конкурсу є наступні чинники:

  • графічна культура;
  • вміння трансформувати висхідні елементи;

-   вміння   створити   асоціативну   композицію   без   зайвого   натуралізму та геометричного примітиву;

-відчуття статики та динаміки як композиційних факторів;

-  гармонійне кольорове рішення проекту.

Якщо всі ці чинники є наявними, то екзаменаційна робота отримує вищий бал - відмінно (190 — 200 балів). В роботі має бути визначена певна графічна культура, вміння створити композицію без зайвого натуралізму та геометричного примітиву, визначити гармонійне поєднання кольорів.

Наступному критерію оцінювання (190 - 175 балів) підлягають ті роботи що не мають системних ознак єдності графічної культури, композиційного

художнього виміру, але відтворюють цілістність проекту на підставах активного композиційного рішення - орнаментального, кольорового, образотворчого.

Ще один рівень диференціації композиційної культури визначається здійсненням композиційного рішення в межах визначених критеріїв, але без виявлення композиційної домінанти, твір не має ознак завершеного та системного рішення образотворчих складових (175 - 150 балів).

Роботи, що є вищими середнього рівня, вирішують ті чи інші складові проекту неповно, фрагментарне, адже створюють образне уявлення визначеної мети проектування, заслуговують на оцінку - добре (150 - 135 бали). Тобто, можуть бути вирішені трансформативні ознаки композиції, адже не визначені кольорові чинники та ін.

Якщо абітурієнт не розрізняє елементарних вимірів композиції, то така робота в контексті інших позитивно ознак проектного завдання може бути оцінена як задовільно (150 - 124 бали).

Якщо в роботі жодна із складових не відповідає критеріям оцінювання, то вона оцінюється як - незадовільно (123 бали і менше).

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter