Головна / Бухгалтерія

Для контролю проплати коштів за навчання студентів, громадян Туркменістану, працівникам факультетів потрібно дотримуватись наступної інструкції:
 

  1. В кабінеті 134 Центрального корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова у відповідального співробітника відділу по роботі з іноземними студентами Томіліної Олени Леонідівни отримати виписку із журнала видачі та реєстрації рахунків-фактур про надходження коштів на валютний рахунок Університету від студентів-іноземців;
  2. Працівник факультету із журналу видачі та реєстрації рахунків-фактур виокремлює студентів свого факультету, та порівнює з контингентом іноземних студентів що навчаються на даному факультеті-таким чином працівник отримує список студентів, котрі успішно здійснили оплату за навчання;
  3. Студенти що не увійшли до сформованого списку є боржниками, котрих факультет має проінформувати про необхідність дотримання умов договору про надання освітніх послуг, згідно якого студенти, що своєчасно не внесли оплату підлягають відрахуванню;
  4. Отриману інформацію працівник факультету звіряє з бухгалтером Університету Савіновою Марією Анатоліївною в кабінеті 126 Центрального корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова

Головний бухгалтер: (044) 239-30-12

Матеріальний відділ: (044) 239-30-30

Розрахунковий відділ: (044) 234-89-33

Стипендіальний відділ: (044) 239-30-32

Каса: (044) 234-51-77