Дистанційний вступ

    Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2022 року № 392 прийом на навчання іноземних студентів до Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова може проводитись очно та/або дистанційно (через партнерську організацію з, якою укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців відповідно до Додатку 10 до Правил прийому для здобуття вищої освіти в НПУ імені М. П. Драгоманова). Для того, щоб вступити дистанційно, іноземний абітурієнт має знаходитись в країні свого походження. Спочатку іноземний абітурієнт повинен звернутися на електронну адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. або This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. повідомити університет про своє бажання навчатися та подати заяву в електронному форматі (роздрукувати, заповнити та підписати, а потім відсканувати та надіслати в університет) разом зі сканами документів про попередню освіту з перекладом на українську мову, що дозволяють вступати на обраний абітурієнтом навчальний рівень, згідно Правил та порядку прийому на навчання до НПУ імені М. П. Драгоманова.

    Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в'їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

   Організація та проведення вступних випробувань для іноземних громадян відбувається за посередництва партнерської організації, що є резидентом країни походження вступників, з якою було укладено угоду про надання відповідних послуг.  Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

   Університетом укладено угоди з організаціями, що відповідають таким вимогам:

відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;

забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім'я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;

забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;

забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв  вступників;

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі; 

забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох  відеокамер;

забезпечення технічного оснащення для відео зв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

   У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв'язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів особисто.

   Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

   Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

   Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

 

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.