Мета, завдання, функції відділу

   Метою діяльності Відділу є популяризація освітніх послуг, які надаються в Університеті для іноземних громадян, та організаційна робота, пов`язана з вступом, навчанням і перебуванням іноземних громадян в Університеті та на території України.

   Відділ відповідно до мети реалізує основні завдання: організація залучення іноземних громадян для навчання в університеті ; координація роботи структурних підрозділів з організації прийому на навчання іноземних студентів; ведення нормативної документації , що передбачена чинним законодавством, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України; створення належних умов перебування та навчання іноземних студентів.

 

На Відділ покладаються виконання обов`язків:
- Організовувати відбір іноземних абітурієнтів на навчання;

- Проводити попередній аналіз документів абітурієнтів;

- Сприяти в наданні візової підтримки іноземними громадянам та особам без громадянства для отримання в`їзної візи;

- Організовувати семінари та інформативно-рекламну кампанію для іноземних абітурієнтів;

- Координувати організаційно-методичну роботу структурних підрозділів Університету , які задіяні в процесі надання освітніх послуг іноземним студентам;

- Готувати необхідні документи для проведення вступних випробувань та співбесід відповідно до Правил прийому на навчання до НПУ імені М. П. Драгоманова;

- Готувати в межах компетенції відповіді на листи та запити до державних правоохоронних органів, Посольств та Консульств іноземних держав щодо прийому та навчання іноземних студентів;

- Формувати та подавати пакет документів для обліку в ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області та виготовлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, зняття з обліку, виїзд з України на підставі наказів про зарахування на навчання, відрахування з Університету, переведення з інших навчальних закладів України тощо;

- Вести діловодство згідно з номенклатурою справ.

 

Структура відділу по роботі з іноземними студентами

- Сектор з питань реєстрації та обліку іноземних громадян;

- Сектор з питань вступу на навчання, легалізації та видачі документів про освіту.

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.