Репозитарій НПУ  

   

Sikorsky Challenge  

   

SCEGES  

plakat

   

Центр діаспори  

logo crd

   

АВ НПУ  

   

Наш логотип  

НПУ

   

Пошук у Google  

   

1. Президія Науково-методичної ради:


1.1. Сергієнко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Інституту інформатики, заступник першого проректора університету з науково-методичної роботи, – голова ради;
1.2. Касперський Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технічної фізики і математики Інституту гуманітарно-технічної освіти, – заступник голови ради;
1.3. Бойко Григорій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії Фізико-математичного інституту, начальник Навчально-методичного управління, – заступник голови ради;
1.4. Толмачова Валентина Сергіївна, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії Інституту природничо-географічної освіти та екології, – вчений секретар ради.
 

Члени Науково-методичної ради:

1.5. Гончаренко Яніна Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи Фізико-математичного інституту;
1.6. Обозний Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Інституту природничо-географічної освіти та екології;
1.7. Булда Анатолій Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін Інституту політології та права;
1.8. Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Інституту філософської освіти і науки;
1.9.  Гуральник Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури Інституту мистецтв;
1.10. Борисенко Володимир Йосипович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Інституту історичної освіти;
1.11. Арефьєв Валерій Георгійович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання та спорту;
1.12. Чугаєвський Віталій Григорович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії та методології соціології Інституту соціології, психології та управління;
1.13. Шапошнікова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, заступник директора з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання Інституту педагогіки та психології;
1.14. Гуменюк Тетяна Броніславівна – доцент кафедри основ виробництва, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту гуманітарно-технічної освіти;
1.15. Клименко Жанна Валентинівна – доктор філологічних наук, професор кафедри методики викладання російської мови та cвiтової літератури Інституту іноземної філології;
1.16. Сухорукова Галина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини;
1.17. Мельничук Оксана Богданівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи та управління;
1.18. Дейнега Ірина Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора з організаційної та навчально-методичної роботи Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації;
1.19. Шемет Валентина Григорівна – старший викладач кафедри української мови, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту української філології;
1.20. Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології;
1.21.    Кудін Анатолій Петрович – Заслужений працівник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання, директор Інституту інформатики;
1.22.    Савранська Наталія Олександрівна – кандидат філософських наук, старший викладач  кафедри етики та естетики;
1.23.    Кушнірук Світлана Анатоліїївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки;
1.24.    Щербина Дар’я Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної творчості;
1.25.    Слободянюк Тетяна Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи.
  

2. Науково-методичні ради інститутів на 2011/2012 н.р. :

 

2.1. Фізико-математичний інститут
2.1.1.    Гончаренко Яніна Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи, – голова ради;
2.1.2.    Вознюк Микола Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії, – заступник голови ради;
2.1.3.    Працьовитий Микола Вікторович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Фізико-математичного інституту, завідувач кафедри вищої математики, – член ради;
2.1.4.    Дремова Ірина Анатоліївна – заступник директора фізико-математичного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і теорії методики навчання математики, – член ради;
2.1.5.    Шкіль Микола Іванович – радник ректора, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, – член ради;
2.1.6.    Грищенко Геннадій Опанасович – Заслужений працівник освіти України, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії, – член ради;
2.1.7.    Горбачук Іван Тихонович – Заслужений працівник освіти України, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи, – член ради;
2.1.8.    Шут Микола Іванович – академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики, – член ради;
2.1.9.    Сиротюк Володимир Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії, – член ради;
2.1.10.    Швець Василь Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і теорії та методики навчання математики, – член ради.

2.2. Інститут інформатики
2.2.1.    Кудін Анатолій Петрович – Заслужений працівник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання, директор Інституту інформатики, – голова ради;
2.2.2.    Жалдак Мирослав Іванович – академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ інформатики, – член ради;
2.2.3.    Рамський Юрій Савіянович – кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування, – член ради;
2.2.4.    Сергієнко Володимир Петровичдоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, заступник першого проректора університету з науково-методичної роботи, – член ради;
2.2.5.    Ніколаєва Наталія Геннадіївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін, – член ради;
2.2.6.    Жабєєв Георгій Володимировичкандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційно-комунікаційних та електронних засобів навчання, заступник директора з наукової роботи та інноваційно-комунікаційних технологій, – заступник голови ради.

2.3. Інститут природничо-географічної освіти та екології
2.3.1.    Обозний Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, – голова ради;
2.3.2.    Покась Віталій Петрович – Заслужений діяч науки і техніки України, кандидат педагогічних наук, професор, директор Інституту, завідувач кафедри педагогіки і психології, – член ради;
2.3.3.    Щабельська Валентина Георгіївна – Заслужений працівник освіти України, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, – член ради;
2.3.4.    Міхелі Сергій Володимировичкандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної географії, – член ради;
2.3.5.    Плиска Олександр Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, фізіології і шкільної гігієни, – член ради;2.3.6.    Кобернік Сергій Георгійович – Заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики викладання природничо-географічних дисциплін, – член ради;
2.3.7.    Чорний Іван Борисович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки, – член ради;
2.3.8.    Лебединець Наталія Віталіївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни, – член ради;
2.3.9.    Скиба Юрій Андрійович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології, – член ради;
2.3.10.    Бровдій Василь Михайлович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології, – член ради;
2.3.11.    Турчинова Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов, – член ради;
2.3.12.    Толмачова Валентина Сергіївнакандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії, – член ради.

2.4. Інститут політології та права
2.4.1.    Булда Анатолій Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін, – голова ради;
2.4.2.    Карнаух Анна Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук, заступник директора Інституту з виховної роботи, – заступник голови ради;
2.4.4.    Радченко Володимир Васильович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії, – член ради;
2.4.5.    Шимон Світлана Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного та кримінального права, – член ради;
2.4.6.    Салтовський Іван Олександрович – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри правознавства, – член ради;
2.4.7.    Бабкіна Ольга Володимирівна – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук, – член ради;
2.4.8.    Дмитренко Степан Петровичкандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного управління, – член ради;
2.4.9.    Морозова Ольга Олексіївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін, заступник директора Інституту з навчально-методичної роботи, – член ради.

2.5. Інститут філософської освіти і науки
2.5.1.    Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії, – голова ради;
2.5.2.    Адаменко Надія Богданівна – кандидат філософських наук, заступник директора Інституту з навчально-методичної роботи, доцент кафедри філософії, – заступник голови ради;
2.5.3.    Глушко Тетяна Петрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, – секретар ради;
2.5.4.    Предборська Ірина Михайлівна – доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти, – член ради;
2.5.5.    Розова Тамара Вікторівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської антропології, – член ради;
2.5.6.    Розумний Максим Миколайовичдоктор політичних наук, професор кафедри культурології, – член ради;
2.5.7.    Лисянська Таїсія Миколаївна – кандидат психологічних наук, професор кафедри психології, – член ради;
2.5.8.    Дорога Алла Євгенівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри етики та естетики, – член ради;
2.5.9.    Прохоренко Оксана Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та філософії історії, – член ради;
2.5.10.    Хромець Віталій Леонідович – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології, – член ради;
2.5.11.    Більченко Євгенія Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології, – член ради.

2.6. Інститут мистецтв
2.6.1.    Гуральник Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури, – голова ради;
2.6.2.    Болгарський Анатолій Георгійович – Заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури, заступник проректора-директора Інституту, – член ради;
2.6.3.    Завадська Тетяна Миколаївна – Заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури, заступник проректора-директора Інституту, – член ради;
2.6.4.    Семешко Анатолій Андрійович – Заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри інструментального та оркестрового виконавства, – член ради;
2.6.5.    Коробецька Світлана Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри теорії та історії музики, – член ради;
2.6.6.    Проворова Євгенія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики постановки голосу, – член ради;
2.6.7.    Тарасов Юрій Михайлович – старший викладач кафедри хореографії, – член ради;
2.6.8.    Горбенко Сергій Семенович – Заслужений працівник культури, кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики музичної освіти, хорового співу і диригування, – член ради;
2.6.9.    Ніколаєнко Поліна Митрофанівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики музичної освіти, хорового співу і диригування, – член ради;
2.6.10.    Бодрова Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики музичної освіти, хорового співу і диригування, – член ради;
2.6.11.    Грицюк Олександра Андріївна – доцент кафедри методики музичної освіти, хорового співу і диригування, заступник директора з виховної роботи, – член ради.

2.7. Інститут історичної освіти
2.7.1.    Борисенко Володимир Йосипович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, – голова ради;
2.7.2.    Ладиченко Тетяна В’ячеславівна – Заслужений працівник освіти, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін, – член ради;
2.7.3.    Осмоловський Сергій Олександрович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії, – член ради;
2.7.4.    Журба Михайло Анатолійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та археології слов’ян, – член ради;
2.7.5.    Чернега Петро Макарович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології, – член ради;
2.7.6.    Потильчак Олександр Валентинович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, – член ради.

2.8. Інститут фізичного виховання та спорту
2.8.1.    Арефьєв Валерій Георгійович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання, – голова ради;
2.8.2.    Тимошенко Олексій Валерійович – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту, – член ради;
2.8.3.    Сущенко Людмила Петрівна – доктор педагогічний наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, – член ради;
2.8.4.    Овчиннікова Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання, – член ради;
2.8.5.    Мерзлікіна Ольга Анатоліївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації, – член ради;
2.8.6.    Арзютов Геннадій Миколайовичдоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання і єдиноборства, – член ради;
2.8.7.    Приймаков Олександр Олександрович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання і спортивних дисциплін, – член ради;
2.8.8.    Дубогай Олександра Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання і здоров’я, – член ради.

2.9. Інститут соціології, психології та управління
2.9.1.    Чугаєвський Віталій Григорович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії та методології соціології, – голова ради;
2.9.2.    Кузьменко Віра Ульянівна – доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної та консультативної психології, – член ради;
2.9.3.    Степико Валентина Порфирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та методології соціології, – член ради;
2.9.4.    Бушуєва Тетяна Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психотерапії, – член ради;
2.9.5.    Гаркавенко Зоя Олександрівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри управління та євроінтеграції, – член ради;
2.9.6.    Кравченко Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії освітньо-виховних систем та технологій, – член ради.

2.10. Інститут педагогіки та психології
2.10.1.    Шапошнікова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання, – голова ради;
2.10.2.    Плазовська Любов Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, – член ради;
2.10.3.    Литвин Любов Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та методики викладання в початковій школі, – член ради;
2.10.4.    Кривич Ірина Пантелеймонівна – доктор медичних наук, професор кафедри медико-біологічних і валеологічних основ життя і здоров'я, – член ради;
2.11.5.    Лапченко Інна Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки, – член ради;
2.10.6.    Попова Людмила Миколаївна – доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання, – член ради;
2.10.7.    Телецька Людмила Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання, – член ради.

2.11. Інститут гуманітарно-технічної освіти
2.11.1.    Гуменюк Тетяна Броніславівна – доцент кафедри основ виробництва, заступник директора Інституту з навчально-методичної роботи, – голова ради;
2.11.2.     Корець Микола Савич – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту, завідувач кафедри загально-технічних дисциплін, – член ради;
2.11.3.     Дмитренко Петро Васильович – Заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної освіти, – член ради;
2.11.4.     Андріяшин Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри основ виробництва, – член ради;
2.11.5.     Яшанов Сергій Микитович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, – член ради;
2.11.6.     Кільдеров Дмитро Едуардович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, – член ради;
2.11.7.     Касперський Анатолій Володимировичдоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технічної фізики і математики, – член ради;
2.11.8.     Жерноклєєв Ігор Васильович – кандидат педагогічних наук, директор Науково-методичного центру підготовки вчителів технологій і професійного навчання, доцент кафедри теорії методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, – член ради;
2.11.9.     Биковська Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, ректор Інституту екології, економіки і права, професор кафедри теорії і методики професійної освіти, – член ради;
2.11.10. Титова Наталія Михайлівна – викладач кафедри теорії і методики професійної освіти, – член ради.

2.12. Інститут іноземної філології
2.12.1.    Клименко Жанна Валентинівна – доктор філологічних наук, професор кафедри методики викладання російської мови i зарубіжної літератури, – голова ради;
2.12.2.    Зернецька Алла Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови, – член ради;
2.12.3.    Александрова Ларіна Галіківна – старший викладач кафедри англійської філології, – член ради;
2.12.4.    Бицько Оксана Костянтинівна – старший викладач кафедри методики викладання російської мови і зарубіжної літератури, – член ради;
2.12.5.    Юрченко Марина Павлівна – викладач кафедри німецької і французької мов, – член ради;
2.12.6.    Гладка Ірина Анатоліївна – доцент кафедри загального мовознавства та германістики, – член ради;
2.12.7.    Костюк Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської i зарубіжної літератури, – член ради;
2.12.8.    Ніколаєнко Віта Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов, – член ради;
2.12.9.    Катерник Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри порівняльного мовознавства та перекладу, – член ради.

2.13. Інститут розвитку дитини
2.13.1.    Сухорукова Галина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дитячої творчості, – голова ради;
2.13.2.    Мордоус Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, заступник директора Інституту з навчально-виховної роботи, – член ради;
2.13.3.    Кивлюк Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти, – член ради;
2.13.4.    Шулигіна Раїса Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, – член ради;
2.13.5.    Гальченко Вікторія Миколаївна, асистент кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, – член ради.

2.14. Інститут соціальної роботи та управління
2.14.1.    Мельничук Оксана Богданівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри галузевої психології та психології управління, – голова ради;
2.14.2.    Патинок Оксана Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри галузевої психології та психології управління, заступник директора з навчально-методичної роботи, – член ради;
2.14.3.    Міхеєва Оксана Юріївна – викладач кафедри соціальної педагогіки, – член ради;
2.14.4.    Ковчина Ірина Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-правового захисту населення, – член ради;
2.14.5.    Міщенко Ірина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та технології соціальної роботи, – член ради.

2.15. Інститут української філології
2.15.1.    Шемет Валентина Григорівна – старший викладач кафедри української мови, заступник директора з навчально-методичної роботи, – голова ради.
2.15.2.    Куц Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, – заступник голови;
2.15.3.    Плющ Марія Яківна – Заслужений працівник освіти України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, – член ради;
2.15.4.    Погребенник Володимир Федорович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, – член ради;
2.15.5.    Мацько Любов Іванівна – доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри стилістики української мови, Заслужений працівник освіти України, – член ради;
2.15.6.    Донченко Тамара Кузьміна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української мови та літератури, – член ради;
2.15.7.    Шевчук Світлана Володимирівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри культури української мови, – член ради.
2.15.8.    Жадько Віктор Олексійович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри журналістики, – член ради;
2.15.9.    Даниленко Віктор Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та етнополітики, – член ради;
2.15.10.    Конєєва Олена Олексіївна – старший викладач кафедри української мови, – секретар ради.

2.16. Інститут корекційної педагогіки та психології
2.16.1.    Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки, – голова ради;
2.16.2.    Фомічова Людмила Іванівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри сурдопедагогіки, – член ради;
2.16.3.    Синьова Євгенія Павлівна – кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри тифлопедагогіки, – член ради;
2.16.4.    Конопляста Світлана Юріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії, – член ради;
2.16.5.    Руденко Лілія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології та медицини, – член ради.

2.17. Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації
2.17.1.    Дейнега Ірина Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації, – голова ради;
2.17.2.    Уліщенко Віолета Валентинівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри освіти дорослих, – заступник голови ради;
2.17.3.    Ісаєнко Володимир Миколайовичдоктор біологічних наук, професор, директор Інституту, – член ради;
2.17.4.    Нестеренко Галина Олегівна – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри післядипломної освіти викладачів, – член ради;
2.17.5.    Гузій Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості, Заслужений працівник освіти України, – член ради;
2.17.6.    Ніколаєв Кирило Дмитрович – методист вищої категорії, – член ради.

 

   

Короткі новини

Запрошуємо на концерт «Під Покровою твоєю, Богородице...»

    konz zastЩиро запрошуємо Вас на концерт «Під Покровою твоєю, Богородице...», який відбудеться 23 жовтня 2019 року о 18:00 в Патріаршому соборі УГКЦ (вул. Микільсько-Слобідська, 5, метро Лівобережна, біля Експоцентру). 

      Концерт вже став традиційним і проходить щороку, але саме цього року він приурочений також до визначної дати – 185-річчю від заснування нашого університету.

      Вхід, як завжди, вільний, а програма цікава й насичена. Тож ласкаво просимо!

Деталі на https://www.facebook.com/events/428794407780875/

Пресслужба університету 

Лабораторія інтелектуального розвитку в НПУ імені М.П. Драгоманова

    lab zastЗапрошуємо всіх зацікавлених учнів 5-6 класів м. Києва та області взяти участь у роботі Лабораторії інтелектуального розвитку. Заняття будуть проводитися у формі гуртків з математики, фізики та астрономії, інформатики та роботехніки, де діти отримають цікаві та корисні експериментальні знання.

Детальніше...

Оголошено конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

ogoloshennya 1    На виконання вимог п. 11 ст. 55 Закону України “Про вищу освіту”,   п.п. 4.11.3, 5.2, 5.3 статуту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова оголошується конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

Факультет політології та права

Кафедра теорії та історії держави і права

Професор – 1, старший викладач – 0,25

Кафедра правознавства та галузевих юридичних дисциплін

Завідувач кафедри; професор – 2, доцент – 0,5, старший викладач – 0,75

Детальніше...

Прохання підтримати екологічну ініціативу стосовно НПП Синевир

NPP Synevir   7 жовтня 2019 року стартував Проєкт очищення Національного природного парку Синевир. Але для того, аби він переміг і виграв грант для реалізації і втілення в життя, необхідно проголосувати. Голосування триватиме до 21 жовтня 2019 року.

   На кошти, виграні в гранті, будуть встановлені по периметру парку смітники, територія озера та саме озеро будуть прибрані. І що не менш важливо, встановлені туалети.

Детальніше...

«Dragomanov StartUp Club» почав свою роботу

     startup zast 1Під час відкриття нового сезону 1 жовтня 2019 року підприємницький клуб НПУ продемонстрував програму своєї роботи на наступний рік, що складається з більш ніж 30 заходів. Зокрема, буде проведено три міні-тренінги з таких ключових напрямків:

Детальніше...
   

 НПУ імені М.П. Драгоманова у соціальних мережах

   

двд

Підготовка до ЗНО  

Distant 2

   

Шукаю роботу  

шукаю роботу

   

Обери сам  

диципліна за вибором

   

Корпоративна пошта  

email

   

Горизонт-2020  

Horizon2020

   

АРПУЄ  

book konst 

Педагогічна Конституція Європи: прийняття та реалізація

   

Рейтинги  

   

Хто на сайті?  

На сайті 236 гостей та користувачі відсутні

   

Канал новин  

   

Вхід