Головна / Новини / Події / Загальнуніверситетські / Нація народжується з дитячої колиски

Нація народжується з дитячої колиски

            Інститут розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова є першим на теренах України навчальним підрозділом, в якому сконцентровано підготовку фахівців для галузі дошкільної освіти. Професійно-викладацький склад Інституту посилено працює над розробками інноваційних технологій навчання дітей-дошкільників, необхідність яких наростає в епоху інформаційного суспільства (терапія ігор, дитячої уяви, рухова терапія, програми розвитку дитячої уваги, пам'яті та мисленнєвих процесів за допомогою комп'ютерних ігор та інші), а також втілення практик щодо формування конкретної соціальної інфраструктури для родини і дитини (підготовка консульнтантів з сімейного права (прав дитини), сімейні психологи, вихователі, педагоги, адвокати) і управлінців дошкільним закладом освіти.

        Про нові тенденції у розвитку дошкільної освіти у нашій бесіді з ректором НПУ ім.М.П.Драгоманова академіком АПН України, доктором філософських науук, професором Віктором Петровичем Андрущенком.

         Вікторе Петровичу, Інститут розвитку дитини було утворено на базі відділення педагогіки дошкільної освіти Інституту педагогіки та психології НПУ ім. М.П.Драгоманова. Чим зумовлена його поява  в структурі університету?

Поліпшення економічної стабільності у державі, збільшення зайнятості жінок у трудовій сфері, зміни в демографічній ситуації та розуміння батьками важливості дошкільної освіти спричинило позитивну динаміку росту контингенту дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади. Помітною на сучасному етапі є тенденція збільшення народжуваності, що  актуалізує потреби вироблення нових підходів і концепцій у дошкільній освіті. Перехід з 2001 року на 12-річне навчання, починаючи з 6-річного віку, висуває перед дошкільною освітою нове завдання – забезпечити більш ранню психофізичну готовність людини до шкільного життя. Відповідно перед педагогічними працівниками дошкільних закладів сьогодення ставить завдання розробки інноваційних методів всебічного розвитку дитини-дошкільника.

Існує ціла палітра дитячих комп’ютерних ігор, розмаїття інших ігрових терапій, застосування яких дозволить позитивно вплинути на розвиток  уяви, уваги, пам’яті, мисленнєвих процесів у дітей-дошкільників. Це має бути враховано в процесі радикального оновлення змісту дошкільної освіти. Його наукове підґрунтя базується на тісній взаємодії з Академією педагогічних наук України. Глибокого аналізу потребує зарубіжний науковий досвід. У західних країнах із освітніх дошкільних закладів виростає потужна система закладів родинної сфери послуг (консультанти, адвокати, юристи, психологи в сфері сімейних стосунків, аналітики державної політики в сфері сім’ї та виховання дітей), що у  співробітництві  із різними соціальними службами працюють над розробкою практичних програм популяризації знань про планування сім’ї та виховання дітей для всіх громадян країни. У США, Канаді, Англії, Греції, Німеччині, інших країнах, уже звичним стає проведення спеціальних відкритих засідань, публічних лекцій, конференцій, майстер-класів для фахівців та широкої громадськості.

У чому специфіка Інституту розвитку дитини порівняно із схожими структурними навчально-науковими підрозділами ВНЗ України та які особливі  напрямки діяльності нового Інституту можна виділити?

Інститут розвитку дитини є першим закладом в Україні подібного типу. Він готуватиме не лише вихователів, практичних психологів, логопедів, що працюватимуть у дошкільних закладах, а й консультантів з сімейного права, з прав дитини, дитячих реабілітологів, управлінців дошкільним закладом та спеціалістів у створенні інноваційних технологій дошкільної освіти. Професійно-викладацький склад чотирьох кафедр новоствореного Інституту (теорії та історії дошкільної педагогіки, менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти, дошкільної дидактики і дитячої творчості) здатен повністю забезпечити реалізацію поставлених перед Інститутом завдань.

Головним принципом діяльності Інституту розвитку дитини стане  політика „відкритих дверей”: для батьків дітей-дошкільників проводитимуться регулярні зустрічі із фахівцями, будуть організовуватися фестивалі дитячої творчості, презентації виробників дитячих іграшок та одягу, видавництв, що випускають дитячу літературу, відповідно розроблятимуться і спільні проекти. Активно працюватимуть у зазначених напрямках спеціалісти двох науково-дослідних лабораторій (раннього розвитку дитини та сімейного виховання та родинної педагогіки).

            Яким Ви бачите випускника Інституту розвитку дитини?

Головна мета Інституту – підготувати нового фахівця у сфері дошкільної освіти, зважаючи на вимоги, які ставить перед освітою сьогодення, а також сформувати цілісний підхід до дослідження розвитку дитини. Студенти Інституту мають бути зорієнтовані на базові принципи, теорії і практики розвитку дітей, чудово володіти теорією та метологією роботи з дошкільниками. Акцент ставиться на цілісне  і всеохопне вивчення процесів розвитку та соціалізації дитини. Дошкільник розглядається у системі різноманітних зв’язків – сім’ї, дитячого садочка, суспільства із врахуванням психологічних особливостей і потреб дітей конкретного віку.

Інститут передбачає співпрацю соціальних робітників, психологів, спеціалістів в галузі освіти над побудовою практик сприяння суспільній освіченості у всіх питаннях, які стосуються виховання дитини в сім’ї, створення всіх умов для розвитку дитини. В майбутньому планується розробка специфічнимх методик роботи з дітьми із неблагополучних сімей. Слід зважати на те, що вирішення освітніх, поведінкових, емоціональних проблем у розвитку дитини передбачає необхідність у вихованні дитини механізму повнісного залучення у суспільне співжиття.

Для подібної діяльності кваліфікований педагог-дошкільник потребує цілого ряду  „інструментів”, серед яких: мистецтво, творча візуалізація, глина, танець (рух), драма, музика, гра. Адже саме гра – природна діяльність дитини, необхідна для її нормального розвитку та проектування фізично здорового середовища, в якому дитина зростатиме.

Значна увага приділятиметься національному вихованню. Ми маємо з народження прививати дітям любов до рідної мови, пісні, традицій передусім через усну народну творчість, казки, бо саме їм визначати долю держави. В цьому контексті мені пригадуються чудові слова визначного педагога Софії Русової: «Нація народжується біля дитячої колиски».

У підсумку зазначу, що Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова завжди буде розвиватися в ногу із часом, впроваджуючи в навчальний процес все нові і нові технології. Створення Інституту розвитку дитини, що виховуватиме нового самодостатнього фахівця в галузі дошкільної педагогіки, зважаючи на потреби інформаційного суспільства, є в багатьох аспектам навіть випередженням сьогоднішнього поступального руху вітчизняної освіти.

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

 НПУ імені М.П. Драгоманова у соціальних мережах