Головна / Навчально-методичний центр / Структура / Центри / Навчально-методичний центр / Нормативна база / накази, розпорядження, листи НПУ імені М.П. Драгоманова

накази, розпорядження, листи НПУ імені М.П. Драгоманова

НАКАЗ №270 від 20.08.2021 р. Щодо встановлення вартості виготовлення студентського квитка

НАКАЗ №276 від 31.08.2021 р. Про введення в дію рішення Вченої ради університету від 30.06.21 (протокол №12)

НАКАЗ №274 від 31.08.2021 р. Про початок 2021/2022 навчального року

НАКАЗ №195 від 14.06.2021 р. Про планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №157 від 24.05.2021 р. Про графік освітнього процесу в університеті у 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №152 від 17.05.2021 р. Про підготовку і проведення літньої підсумкової атестації та завершення 2020/2021 н.р.

НАКАЗ №87 від 18.03.2021 р. Про організацію практичної підготовки студентів та норми часу для планування і обліку навчальної роботи з керівництва практикою у 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №56 від 26.02.2021 р. Про продовження до 30 квітня 2021 р. карантинних заходів
НАКАЗ №32 від 03.02.2021 р. Про організацію вільного вибору студентами освітніх компонентів на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №247 від 28.09.2020 р. Про затвердження графіків освітнього процесу за спеціальностями університету на 2020-2021 н.р.

НАКАЗ №31 від 03.02.2021 р. Про початок II семестру 2020/2021 н.р.

НАКАЗ №04 від 14.01.2021 р. Про оптимізацію переліку освітніх програм підготовки фахівців з вищою освітою

НАКАЗ №396 від 21.12.2020 р.

НАКАЗ №368 від 23.11.2020 р. Про підготовку та проведення зимової підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році

НАКАЗ №58 від 07.02.2020 р. Про введення в дію Положення про організацію освітнього процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова

НАКАЗ № 350 від 12.11.2020 р. Про продовження дистанційного навчання до 31.12.2020 року

НАКАЗ №276 від 12.10.2020 р. Про запровадження дистанційного навчання

НАКАЗ №239 від 23.09.2020 р. Про організацію роботи зі сприяння працевлаштування студентів та випускників університету в 2020-2021 навчальному році

НАКАЗ №208 від 25.08.2020 р. Про планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2020/2021 навчальний рік

НАКАЗ №207 від 21.08.2020 р. Про початок 2020/2021 навчального року

НАКАЗ №199 від 17.08.2020 р. на часткову зміну наказу про організацію освітнього процесу в університеті у 2020/2021 навчальному році

НАКАЗ №174 від 25.06.2020 р. Про організацію освітнього процесу в університеті у 2020/2021 навчальному році

НАКАЗ №177 від 26.06.2020 Про введення в дію положень з організації освітньої діяльності

Методичні рекомендації з розробки ОПП і ОНП та навчальних планів

Додатки до методичних рекомендацій

Пам'ятка щодо формування блоку дисциплін дод. спец-ті (спеціалізації)

Наказ № 08 від 08.01.2019 Про організацію вільного вибору студентами навчальних дисциплін на 2019/2020 н.р.

Наказ № 569 від 11.12.2019 Про вартість виготовлення документів про вищу освіту

Наказ № 152 від 03042019 Про організацію факультативних та секційних занять з фізичного виховання у 2019/2020 н. р.

Наказ № 96 від 11.03.2019 Про затвердження базової кількості ставок науково-педагогічного складу фікультетів університету на 2019/2020 н.р.

НАКАЗ про початок 2019/2020 навчального року

Наказ № 128 від 22.03.2019 Про планування навчальної роботи науково-педагогічних праівників університету на 2019/2020 н.р.

Наказ № 183 від 19.04.2019 Про організацію навчального процесу в університеті у 2019_2020 н.р.

Норми часу для планування та обліку навчальної робот на 2019/2020

Наказ № 385 від 17.09.2019 про організацію факультативних занять з іноземної мови

Наказ № 415 від 30.09.2019 Про затвердження штатів та обсягів навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2019/20

Наказ № 541 від 22.11.2019 Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів та підсумкової атестації випускників у 2019/2020 році

Наказ № 06 від 08.01.2019 Про організацію практичної підготовки студентів та норми часу

Зразок навчального плану бакалавра для пед. спеціальності (додаток до методичних рек-цій 1)

Наказ № 163 від 14.04.2015 Про перелік обов`язкових дисциплін бакалаврів та магістрів

Додатки до наказу № 163 від 14.04.2015

Рекомендований розподіл обов'язкових дисциплін бакалаврів та магістрів (до наказу № 613 від 15.04.15)

15.06.2015 Зразок форми навчальної програми нормативної навчальної дисципліни Н-3.03(а)

15.06.2015 Зразок форми навчальної програми вибіркової (за вибором студентів) навчальної дисципліни Н-3.03(а)

15.06.2015 Оновлений зразок форми робочої програми дисципліни Н-3.04(а)

Наказ про забезпечення вивчення української мови іноземними студентами

Наказ № 171 від 18 квітня 2016 року. Про планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2016/2017 навчальний рік

Рекомендації щодо перезарахування результатів навчання, визначення та складання академічної різниці на 2016/2017 н.р. в НПУ імені М.П. Драгоманова

НАКАЗ про організацію навчального процесу в університеті у 2018/2019 навчальному році № 255 від 07 червня 2018 року

НАКАЗ про затвердження порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю

 

НАКАЗ №119 про організацію практичної підготовки студентів та норми часу для планування та обліку навчальної роботи з керівництва практикою у 2017/2018 н.р.

НАКАЗ №173 про розробку освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів за ліцензованими спеціальностями

Наказ Про надання одноразової адресної грошової допомоги молодим фахівцям випускникам університету 2019 році

Наказ Про організацію роботи зі сприяння працевлаштування студентів та випускників університету в 20119-2020 навчальному році

 

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter