Головна / Навчально-методичний центр / Структура / Центри / Навчально-методичний центр / Нормативна база / накази, розпорядження, листи НПУ імені М.П. Драгоманова

накази, розпорядження, листи НПУ імені М.П. Драгоманова

ВИТЯГ з протоколу №1 Про нормативні документи щодо організації освітньої діяльності УДУ імені Михайла Драгоманова

ВИТЯГ з  протоколу №1 Про офіційний цифровий інтернет-ресурс УДУ імені Михайла Драгоманова

ВИТЯГ з протоколу №1 Про продовження започаткованих в НПУ імені М.П.Драгоманова освітніх програм

НАКАЗ №21 від 31.01.2023 року Про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти на 2023/2024 н.р.

НАКАЗ №01 від 09.01.2023 року Про початок ІІ семестру 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №358 від 24.11.2022 року Про затвердження штатів та обсягів навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №27 від 30.12.2022 року Про деякі питання організації навчальної роботи науково-педагогічних працівників у 2022/2023 н.р.

Графік вручення документів про вищу освіту випускникам НПУ імені М.П.Драгоманова
НАКАЗ №331 від 17.11.2022 року Про введення в дію Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в НПУ імені М.П.Драгоманова

НАКАЗ №246 від 28.09.2022 року Про організацію роботи зі сприяння працевлаштування студентів та випускників університету в 2022-2023 н.р.

НАКАЗ №315 від 08.11.2022 року Про призначення академічних кураторів ЄКТС на 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №220 від 13.09.2022 року Про затвердження переліку базових закладів для проходження практик студентами НПУ імені М.П.Драгоманова в 2022/2023 н.р.
НАКАЗ №219 від 13.09.2022 року Про затвердження графіка проведення практик в університеті в 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №291 від 19.10.2022 року Про призначення відповідальних за підготовку замовлень на виготовлення документів про вищу освіту у 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №216 від 12.09.2022 року Про організацію вивчення обов'язкових навчальних дисциплін освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

НАКАЗ №196 від 31.08.2022 року Про часткову зміну наказу №192 від 26 серпня 2022 року

НАКАЗ №193 від 26.08.2022 року Про організацію навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету в 2022/2023 навчальному році

НАКАЗ №192 від 26.08.2022 року Про початок 2022/2023 навчального року

НАКАЗ №186 від 18.08.2022 року Про внесення змін до наказу №111 від 06.06.2022 р.
НАКАЗ №111 від 06.06.2022 року Про графік освітнього процесу в університеті у 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №105 від 30.05.2022 року Про організацію практичної підготовки студентів  та норми часу для планування і обліку навчальної роботи з керівництва практикою у 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №112 від 06.06.2022 року Про оголошення конкурсу навчальних програм загальних освітніх компонентів
НАКАЗ №104 від 30.05.2022 року Про затвердження переліку обов'язкових освітніх компонентів освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

НАКАЗ №70 від 05.05.2022 року Про зміну форми підсумкової атестації випускників освітнього рівня бакалавр у 2021/2022 навчальному році

НАКАЗ №66 від 28.04.2022 р. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів та підсумкової атестації випускників у 2021/2022 н.р.

ГРАФІК освітнього процесу НПУ імені М.П.Драгоманова на 2021-2022 н.р. зі змінами

НАКАЗ №58 від 21.03.2022 р. Про продовження освітнього процесу в умовах воєнного стану: https://npu.edu.ua/novyny/podii/zahalnuniversytetski/nakaz-rektora-universytetu-58-vid-21-bereznia-2022-roku-pro-prodovzhennia-osvitnoho-protsesu-v-umovakh-voiennoho-stanu

ГРАФІК вручення документів про вищу освіту випускникам-магістрам НПУ імені М.П.Драгоманова з терміном 1 рік 4 місяці у 2021 році  

НАКАЗ №383 від 20.10.2021 р. Про організацію підсумкової атестації якості підготовки випускників у 2022 році

НАКАЗ №417 від 03.11.2021 р. Про призначення відповідальних за підготовку замовлень на виготовлення документів про вищу освіту у 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №421 від 03.11.2021 р. Про підготовку та проведення зимової підсумкової атестації у 2021/2022 навчальному році

НАКАЗ №351 від 07.10.2021 р. Про затвердження тематики бакалаврських робіт та призначення наукових керівників на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №221 від 30.08.2021 р. Про затвердження графіків освітнього процесу за спеціальностями університету на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №297 від 13.09.2021 р. Про формування загальноуніверситетського, факультетського каталогів вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів

НАКАЗ №329 від 28.09.2021 р. Про затвердження переліку обов'язкової навчально-методичної документації

НАКАЗ №270 від 20.08.2021 р. Щодо встановлення вартості виготовлення студентського квитка

НАКАЗ №276 від 31.08.2021 р. Про введення в дію рішення Вченої ради університету від 30.06.21 (протокол №12)

НАКАЗ №274 від 31.08.2021 р. Про початок 2021/2022 навчального року

НАКАЗ №195 від 14.06.2021 р. Про планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №157 від 24.05.2021 р. Про графік освітнього процесу в університеті у 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №152 від 17.05.2021 р. Про підготовку і проведення літньої підсумкової атестації та завершення 2020/2021 н.р.

НАКАЗ №87 від 18.03.2021 р. Про організацію практичної підготовки студентів та норми часу для планування і обліку навчальної роботи з керівництва практикою у 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №56 від 26.02.2021 р. Про продовження до 30 квітня 2021 р. карантинних заходів
НАКАЗ №32 від 03.02.2021 р. Про організацію вільного вибору студентами освітніх компонентів на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №247 від 28.09.2020 р. Про затвердження графіків освітнього процесу за спеціальностями університету на 2020-2021 н.р.

НАКАЗ №31 від 03.02.2021 р. Про початок II семестру 2020/2021 н.р.

НАКАЗ №04 від 14.01.2021 р. Про оптимізацію переліку освітніх програм підготовки фахівців з вищою освітою

НАКАЗ №396 від 21.12.2020 р.

НАКАЗ №368 від 23.11.2020 р. Про підготовку та проведення зимової підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році

НАКАЗ №58 від 07.02.2020 р. Про введення в дію Положення про організацію освітнього процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова

НАКАЗ № 350 від 12.11.2020 р. Про продовження дистанційного навчання до 31.12.2020 року

НАКАЗ №276 від 12.10.2020 р. Про запровадження дистанційного навчання

НАКАЗ №239 від 23.09.2020 р. Про організацію роботи зі сприяння працевлаштування студентів та випускників університету в 2020-2021 навчальному році

НАКАЗ №208 від 25.08.2020 р. Про планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2020/2021 навчальний рік

НАКАЗ №207 від 21.08.2020 р. Про початок 2020/2021 навчального року

НАКАЗ №199 від 17.08.2020 р. на часткову зміну наказу про організацію освітнього процесу в університеті у 2020/2021 навчальному році

НАКАЗ №174 від 25.06.2020 р. Про організацію освітнього процесу в університеті у 2020/2021 навчальному році

НАКАЗ №177 від 26.06.2020 Про введення в дію положень з організації освітньої діяльності

Методичні рекомендації з розробки ОПП і ОНП та навчальних планів

Додатки до методичних рекомендацій

Пам'ятка щодо формування блоку дисциплін дод. спец-ті (спеціалізації)

Наказ № 08 від 08.01.2019 Про організацію вільного вибору студентами навчальних дисциплін на 2019/2020 н.р.

Наказ № 569 від 11.12.2019 Про вартість виготовлення документів про вищу освіту

Наказ № 152 від 03042019 Про організацію факультативних та секційних занять з фізичного виховання у 2019/2020 н. р.

Наказ № 96 від 11.03.2019 Про затвердження базової кількості ставок науково-педагогічного складу фікультетів університету на 2019/2020 н.р.

НАКАЗ про початок 2019/2020 навчального року

Наказ № 128 від 22.03.2019 Про планування навчальної роботи науково-педагогічних праівників університету на 2019/2020 н.р.

Наказ № 183 від 19.04.2019 Про організацію навчального процесу в університеті у 2019_2020 н.р.

Норми часу для планування та обліку навчальної робот на 2019/2020

Наказ № 385 від 17.09.2019 про організацію факультативних занять з іноземної мови

Наказ № 415 від 30.09.2019 Про затвердження штатів та обсягів навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2019/20

Наказ № 541 від 22.11.2019 Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів та підсумкової атестації випускників у 2019/2020 році

Наказ № 06 від 08.01.2019 Про організацію практичної підготовки студентів та норми часу

Наказ про забезпечення вивчення української мови іноземними студентами

 

 

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter