Головна / НАУКА / Наукові конференції / Запрошення на конференції

одеса конфВельмишановні колеги!

         Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ імені І.І. Мечникова запрошує всіх бажаючих взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти», яка відбудеться 15-16 травня 2015 року.

наукова конф

Шановні колеги!

      Інститут наукового прогнозування, кафедра суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету, кафедра економічної теорії Львівської комерційної академії, кафедра філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського Національного торговельно-економічного університету, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія), Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Інститут реклами, Поволзький інститут державної служби, Асоціація „Аналітикум”, ЦМС „ТК Меганом” інформують Вас, що з 14 по 16 травня 2015 року проводиться ХІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову думку».  Збірники матеріалів будуть включені до наукометричної бази даних «Російський індекс наукового цитування» («РІНЦ SCIENCE INDEX»).

конф

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

          Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина», яка відбудеться 22 травня 201року на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за адресою: Україна, м. Полтава, просп. Першотравневий, 5.

ужгородський

 Шановні колеги!

        Факультет міжнародних відносин спільно з економічним факультетом Ужгородського національного університету запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів».

3e conference 2014 Turku 6

Вельмиповажні колеги!

      У рамках ІV-х Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читань запрошуємо Вас 18-20 та 22-24 травня 2015 року взяти участь у навчально-демонстраційних сесіях для викладачів і вчителів, менеджерів освітньої сфери, розробників і дослідників освітніх технологій.

zav 23

Уважаемые коллеги! 

   Приглашаем Вас принять участие в ХI Международной научно-практической  конференции «Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды»,посвящённой  85-летию УО «ГГУ имени Ф. Скорины»

 

 

unnamed

Шановні колеги!

     Запрошуємо Вас взяти участь в роботі V Міжнародної конференції НАНР «Соціально-гуманітарні виклики в 2015 році» , яка буде проходити у заочній формі 9-го червня 2015 року

      SoHu 2015 від НАНР є спробою розширення горизонтів мислення за допомогою інтердисциплінарного підходу, об’єднання знань науковців та практикуючих спеціалістів, що присвячують свої зусилля дослідженням в гуманітарній сфері, завдяки чому відкриваються нові можливості наукового діалогу, ставляться доцільні питання, актуальна проблематика аналізується комплексно, підвищується якість досліджень та імплементативність рішень.