Home

Корець Микола Савич

!--доцент
0989867875
Посада:
проректор із науково-педагогічної та адміністративно-господарчої роботи, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін
Вчене звання:
професор
Науковий ступінь:
доктор педагогічних наук
Рік народження:
1952 р.
Почесне звання: 
Заслужений працівник освіти України
 
Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.