Home / Освітні послуги / Спеціалізовані ради / Спеціалізована вчена рада Д 26.852.12

Спеціалізована вчена рада Д 26.852.12

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література)

Голова – доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України Л.І. Мацько

Заступники – доктор педагогічних наук, професор Ісаєва О.О.

                    доктор педагогічних наук, професор Донченко Т.К.

Вчений секретар – доктор філологічних наук, професор Кравець Л.В.

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.