Home / Освітні послуги / Спеціалізовані ради / Спеціалізована вчена рада К 26.053.13

Спеціалізована вчена рада К 26.053.13

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

09.00.05 – історія філософії

Голова – доктор філософських наук, професор Н. Г. Мозгова

Заступник – доктор філософських наук, професор Н.В. Кочубей

Вчений секретар – кандидат філософських наук, доцент Б. К. Матюшко

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.